9. 3. 1890: Operace mozku, pronájem dětských hrobů a úmrtí známého sochaře

9. března 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Operace na mozku

Neobyčejná, velice obtížná operace provedena byla předevčírem na klinice prof. Alberta ve Vídni. Předveden byl prof. Albertem nemocný, u něhož konstatován prof. Schrötterem nádor na mozku. Poněvadž nebylo lze jiným spůsobem nemocného bolestí jeho zbaviti, odhodlal se prof. Albert k trepanaci lebeční kosti. Pomocí dláta a kladiva odstranil onu část lebeční kosti, kde byl diagnosoval sídlo bolesti a tu v odhalené hmotě mozkové ukázal se mu tuhý, mozolovitý nádor, který vyříznul, načež ránu řádně opět opatřil. Operace trvala dvě hodiny. Stav nemocného jest vzhledem k přestálé zkoušce prý dosud neobyčejně příznivý. – Národní listy, 9. 3. 1890

Ze hřbitova

Na hřbitově vinohradském vyvráceno nebo přeráženo jest vichřicí několik pomníků. Městský úřad na Král. Vinohradech vyhláškou na hřbitově a v radnici vyvěšenou vyzývá pozůstalé příbuzné dotyčných zemřelých, aby se o opravu pomníků záhy postarali. Týž městský úřad jinou vyhláškou upozorňuje, že koncem března t. r. uplyne první pětiletí, na kteréž dětské hroby na hřbitově vinohradském zakoupeny byly. Dětské hroby během roku 1885 zakoupené možno nejdéle do 31. prosince letošního roku na dalších sedm let vykoupiti ; hroby, jež do této lhůty vykoupeny nebudou se vykopají a zruší. Poplatek za zakoupení každého takového dětského hrobu na dalších sedm let obnáší 10 zl. – Národní listy, 9. 3. 1890

[related-post id=“28433″]

Bednáři v lihovarech a pivovarech

Ministerstvo vnitra následkem stížnosti společenstva bednářů pražských a v té věci vyšlého nálezu správního soudu ve Vídni ze dne 4. prosince 1889 zrušilo výnosem ze dne 18. ledna 1890 rozhodnutí místodržitelské v Praze ze dne 15. června 1888, kterýmž vyřklo na základě článku 36. odst. 2. zákona ze dne 15. března 1883 č. ř. z. 39, že sládci, pak vyrábitelé lihu, likérů a octa oprávněni jsou nádoby a sudy k ukládání a ku prodeji svých výrobků (piva, lihu, likérů a octa) vyráběti, po případě poškozené nádoby toho druhu opravovati a k tomu účelu potřebné pomocníky bednářské zaměstnávati. Zároveň bylo nařízeno, aby v pořadu instancí o záležitosti té znovu bylo rozhodnuto. – Národní listy, 9. 3. 1890

Úmrtí

Dne 7. března t. r. zemřel na Král. Vinohradech sochař a štukatér pan Karel Bodlák po dlouhé a trapné nemoci. Pohřeb zesnulého, jenž byl v širších kruzích pro bodrou svou povahu oblíben a dobře znám, koná se dnes v neděli o 5. hod. odpolední z domu smutku v Klicperově ulici čís. 175 na Král. Vinohradech. – Národní listy, 9. 3. 1890

X Zavřít