5. 7. 1890: Dítě v Michli spadlo do studny. Podařilo se ho zachránit

5. července 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Spadl do studny

Včera k polednímu spadl v Michli pětiletý chlapec manželů Kadetových do 6 sáhů hluboké studny. Nešťastný pád tento zpozorovali ihned domácí lidé, spustili se do studny a vytáhli těžce zraněného chlapce ještě živého. Přivolaný lékař p. MDr. Richter poskytl chlapci pomoci a shledal, že má celý dolejší ret roztlučený a na hlavě těžkou ránu. Na žádost rodičů ponechán chlapec v domácím ošetřování. – Národní listy, 5. 7. 1890

Paroplavba mezi Prahou a Štěchovicemi

Pásmovou sazbu zavedenou na státních dráhách pociťují již i mnohé paroplavební podniky. Dunajská společnost paroplavební ohlásila vládě, že nucena jest zavésti pásmovou sazbu. Saskočeská společnost zamýšlí příkladu toho co nejdříve následovati. Pražská paroplavební společnost se jednohlasně usnesla, že zavede sazbu tuto již v nejkratší době a sleví na cenách jízdních mezi Prahou a Štěchovicemi 50 proc. Aby pak očekávané větší dopravě v každém směru vyhověti mohla, postaví mimo velký parník u Rustonky již objednaný ještě jiné tři všemožným pohodlím opatřené parníky, které do zemské jubilejní výstavy dodány býti musí. Vyjednávání v té příčině je již v proudu. – Národní listy, 5. 7. 1890

[related-post id=“31161″]

Utonul

Ve středu odpoledne koupal se v potoce Rokytce u Vysočan 9letý chlapec soustružníka p. Frant. Španlanga a utonul. Mrtvola byla včera u továrny v Libni z vody vytažena a do bytu rodičů odnesena. – Národní listy, 5. 7. 1890

X Zavřít