29. 5. 1889: Řádění blesku v Praze a výstavba nové tramvajové zastávky na Josefském náměstí

29. května 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Řádění blesku

Při sobotní bouři, která se nad Prahou strhla, sjel v 11 hodin v noci blesk do střechy kostela sv. Tomáše na Malé Straně mezi kopulí a věžíčkou, roztříštil část střechy a rozdělil se ve dva proudy. Dřevěný strop choru byl značně poškozen, trámy částečně roztříštěny, rákos se stropů byl na několika místech dolů stržen a rákos, jakož i dřevěná roura se vzňaly. Druhý proud poškodil strop severní chodby kláštera, vedoucí k choru a ke knihovně, ale na štěstí nezapálil. Poškodil na několika místech klenbu, srazil maltu, se zdí a zmizel v zemi. Stopy blesku nalezli klášterníci teprvé druhého dne. – Národní listy, 29. 5. 1889

Čekárna tramwaye na Josefském náměstí

Stávka zřízenců tramwaye měla i ten dobrý účinek, že řiditelstvo tramwaye přikročilo konečně ku zřízení čekárny na Josefském náměstí. V pondělí započalo se s vytrháváním dlažby podél kolejí tratě do král. Obory a s kopáním jímek pro základní zdi. Čekárna bude zřízena naproti vchodu do kláštera kapucínského a bude prý nejdéle do 14 dnů svému účelu odevzdána. – Národní listy, 29. 5. 1889

Nové kasárny pro zemskou Obranu na Hradčanech

Jak známo, nařídilo ministerstvo vojenství obci pražské, aby vystavěla na Hradčanech kasárny pro zemskou obranu. K tomu účelu byly již vyhlídnuty a měly býti zakoupeny tři domy. Proti tomu ozval se však Občanský klub i obyvatelstvo na Hradčanech, žádajíce, aby kasárny byly vystaveny na fortifikačních pozemcích u Strahovské brány a aby k tomu účelu věnoval vojanský erár bezplatně příslušný pozemek. V této záležitosti konalo se několik komisionelních řízení. Vojenský erár protestoval proti zbudování kasáren na fortifikačních pozemcích u Strahovské brány i u Černínských kasáren, poněvadž by zastavením pozemků těch obmezeno bylo volné proudění vzduchu. Nesouhlasil ani s příhod nými pozemky v zahradách pp. Lumbeho a Pietrzikowského trvaje na svém požadavku, aby obec pražská koupila zmíněné domy a v nich kasárny vystavěla. Ve včerejší schůzi technické komise dostala se záležitost tato na přetřes. Poukázáno k tomu, že obec pražská není povinna stavěti kasárny, jest však v tomto případě povinna postarati se o ubytování zemské obrany v soukromých neb veřejných místnostech, což by zejmena na Hradčanech bylo poměrně s velikým nákladem spojeno. Poněvadž jiné cesty nezbývá, usneseno navrhnouti městské radě koupení a sbourání domů a vystavění nových kasáren. Zároveň dožádá se vojanský erár, aby dal část hradeb u Strahovské brány sbourati a tím proudění vzduchu k novým kasárnám usnadnil. – Národní listy, 29. 5. 1889

X Zavřít