11. 1. 1868: Mladík se otrávil panenskou okurkou, skončil v blázinci

11. ledna 2018 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Pořád se něco děje – staré známé pořekadlo, které stejně jako dnes platilo i před 150 lety. Podívejte se, o čem psaly Národní listy v sobotu 11. ledna 1868.

Případ otrávení

Asi před čtyřmi dny byl mladík jakýs zadržán a zatknut, poněvadž u brány mostecké povozy zastavoval a vůbec i známky pomatenosti na sobě jevil. Vzat tedy do ošetření lékařského a tu shledáno, že mladík ten stal se obětí přiotrávení jedovatou bylinou pod názvem durman obecný neb panenská okurka (Datura stramonium L) známou. Jakým spůsobem nešťastník, jenž jest zahradnickým pomocníkem v zahradě botanické, k otrávení tomu přišel, zdaž sám dobrovolně, zdaž z neznalosti jedu toho požil, aneb jemu šťávy byliny té v úmyslu zločinném kýms namícháno bylo, vyjde až z vyšetření, jež odročiti se muselo až po úplném vyléčení otráveného. Mimo blabolení a blouznění působí panenská okurka na toho, kdo ji požil i tím spůsobem, že přerůzné věci vidí v barvě červené. Rozumí se, že nešťastník dopraven do ústavu choromyslných.

Drahý nocleh

Josef. M., hostinský a gruntovník z V., blízkého to města okresního, přijel předevčírem v záležitostech svých do Prahy a ubytoval se u známého svého na Pohořelci. Když však včera ráno vstal, spozoroval – jak aspoň sám na úřadě udal – že mu někdo “přes noc” z tobolky bankovku stozlatovou odcizil.

Plesy

Společenstvo rukavičkářův zdejších spořádá dne 10. února ples v sále konviktském. Spojená živnostenská společenstva vinohradská a strašnická zařídí dne 3. února v “Kravíně” ples, jehož čistý výnos věnován bude k zřízení praporu řečených společenstev. Též král. obec vinohradská uspořádá s počátku února v místnostech novoměstského divadla ples ve prospěch školních dětí svých.

Nalezená tobolka

Dne 4. t. m. nalezla jistá žena v Jesenicích u Prahy tobolku, v níž bylo 16 zl. 20 kr. a více bezcenných papírů, dle nichž souditi, že tobolku ztratil jakýs venkovský obchodník. Poctivá žena tobolku netknutou odevzdala v tamějším poštovním úřadě, kdež si ji také majetník může vyzvednout.

Jednotka ku vzájemné podpoře

S potěšením slyšíme, že nová tato jednota zdejší, kteráž má jak známo účel pomáhati členům svým v případě nemoci týdenním příspěvkem 3 zl., dochází zvláště mezi pracovní třídou valného účastenství. Přejeme si vroucně, aby zvláště chudší naše třídy povšimly si jednoty této výborné; přístup jest každému velmi usnadněn. Každý nově přistupující člen zaplatí jednou pro vždy 45 kr. zápisného a 5 kr. za vkladní knížku, načež přispívá do pokladny jednoty pouze 7 kr. za týden. Zemře-li, rodina pozůstalá aneb příbuzní jeho obdrží od jednotky 15 zl. na vypravení pohřbu. Kdož k jednotě přistoupiti chtí, nechť přihlásí se buď u předsedy jednoty p. Fr. Švarce v č. 770-1 (vedle třetího mostu) aneb v místnostech spolkových v Soukenické ulici č. 1068-2, každou neděli od 3 do 5 hodin odpoledne.

X Zavřít