11. 1. 1868: Mladík se otrávil panenskou okurkou, skončil v blázinci

PRAHA 11. ledna 2018, 00:01 – PražskýDEN.cz

Foto: Archiv

Pořád se něco děje – staré známé pořekadlo, které stejně jako dnes platilo i před 150 lety. Podívejte se, o čem psaly Národní listy v sobotu 11. ledna 1868.

Případ otrávení

Asi před čtyřmi dny byl mladík jakýs zadržán a zatknut, poněvadž u brány mostecké povozy zastavoval a vůbec i známky pomatenosti na sobě jevil. Vzat tedy do ošetření lékařského a tu shledáno, že mladík ten stal se obětí přiotrávení jedovatou bylinou pod názvem durman obecný neb panenská okurka (Datura stramonium L) známou. Jakým spůsobem nešťastník, jenž jest zahradnickým pomocníkem v zahradě botanické, k otrávení tomu přišel, zdaž sám dobrovolně, zdaž z neznalosti jedu toho požil, aneb jemu šťávy byliny té v úmyslu zločinném kýms namícháno bylo, vyjde až z vyšetření, jež odročiti se muselo až po úplném vyléčení otráveného. Mimo blabolení a blouznění působí panenská okurka na toho, kdo ji požil i tím spůsobem, že přerůzné věci vidí v barvě červené. Rozumí se, že nešťastník dopraven do ústavu choromyslných.

Drahý nocleh

Josef. M., hostinský a gruntovník z V., blízkého to města okresního, přijel předevčírem v záležitostech svých do Prahy a ubytoval se u známého svého na Pohořelci. Když však včera ráno vstal, spozoroval – jak aspoň sám na úřadě udal – že mu někdo “přes noc” z tobolky bankovku stozlatovou odcizil.

Plesy

Společenstvo rukavičkářův zdejších spořádá dne 10. února ples v sále konviktském. Spojená živnostenská společenstva vinohradská a strašnická zařídí dne 3. února v “Kravíně” ples, jehož čistý výnos věnován bude k zřízení praporu řečených společenstev. Též král. obec vinohradská uspořádá s počátku února v místnostech novoměstského divadla ples ve prospěch školních dětí svých.

Nalezená tobolka

Dne 4. t. m. nalezla jistá žena v Jesenicích u Prahy tobolku, v níž bylo 16 zl. 20 kr. a více bezcenných papírů, dle nichž souditi, že tobolku ztratil jakýs venkovský obchodník. Poctivá žena tobolku netknutou odevzdala v tamějším poštovním úřadě, kdež si ji také majetník může vyzvednout.

Jednotka ku vzájemné podpoře

S potěšením slyšíme, že nová tato jednota zdejší, kteráž má jak známo účel pomáhati členům svým v případě nemoci týdenním příspěvkem 3 zl., dochází zvláště mezi pracovní třídou valného účastenství. Přejeme si vroucně, aby zvláště chudší naše třídy povšimly si jednoty této výborné; přístup jest každému velmi usnadněn. Každý nově přistupující člen zaplatí jednou pro vždy 45 kr. zápisného a 5 kr. za vkladní knížku, načež přispívá do pokladny jednoty pouze 7 kr. za týden. Zemře-li, rodina pozůstalá aneb příbuzní jeho obdrží od jednotky 15 zl. na vypravení pohřbu. Kdož k jednotě přistoupiti chtí, nechť přihlásí se buď u předsedy jednoty p. Fr. Švarce v č. 770-1 (vedle třetího mostu) aneb v místnostech spolkových v Soukenické ulici č. 1068-2, každou neděli od 3 do 5 hodin odpoledne.

Příliš práce podle vědců škodí. A mají to potvrzené seriózním výzkumem. Lifestyle Zajímavosti

Lidé po čtyřicítce by měli pracovat jen 3 dny v týdnu, potvrdili vědci

Líbil by se vám třídenní pracovní týden? Vědci potvrdili, že příliš práce zhoršuje výkon mozku – vytrácí se schopnost racionálního uvažování, slábne paměť a člověk celkově duševně strádá. Dočkáme se v dohledné době prodloužení víkendu alespoň o jeden den? Vědci před časem zkoumali…

Před 150 lety

20. 10. 1868: Stařeně se vyřinula krev z úst a za pár chvil byla mrtvá

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety. Náhlá smrt Včera asi o 2. hodině odpoledne šla jakás stařena s mladým děvčetem po uhelném trhu a když se zahýbaly do perlové ulice, přišlo stařeně zle, krev se jí vyřinula z úst a sklesnuvši na…

Veterinární prohlídka mláděte pandy červené. Zprávy

Zoo Praha už zná pohlaví nově narozené pandy červené

Malá panda, narozená v Zoo Praha letos v červenci samici Wilmě a samci Patovi, bude nosit „klučičí“ jméno. Jaké, to se návštěvníci dozvědí na slavnostním křtu, který je naplánován na 2. prosince. Ten den se v zoo také rozsvítí vánoční strom. Pandí mládě, které se…

Před 150 lety

19. 10. 1868: Sebevraždy a násilná přepadení jsou v Praze na denním pořádku

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety. Pokus sebevraždy V sobotu večer byl na břehu Vltavy na Františku nalezen od kolemjdoucích mladý člověk. jenž v bolestech se svíjel. Bylť se napil vitriolu, aby tak životu svému konec…

Zlatý řetěz pražských primátorů. Zajímavosti

Zlatý řetěz pražského primátora má dnes obrovskou hodnotu

Adrianu Krnáčovou ve funkci primátorky hlavního města již brzy vystřídá nový nástupce. Jedním z jeho úkolů bude střežit velmi vzácný zlatý řetěz z ryzího zlata. Víte, jaká je jeho historie? Užívání zlatého primátorského řetězu s medailí s městským znakem při slavnostních příležitostech má původ ve…

Stanislav Zindulka a Helena Růžičková v seriálu Vlak dětství a naděje. Zajímavosti

Vlak dětství a naděje. Helenu Růžičkovou málem nahradila jiná herečka. Proč byl seriál v trezoru?

„Nic ty se neboj, dítě moje zlatý! Na tragickej život jsem já pes!“ Nezapomenutelná věta Heleny Růžičkové ze seriálu Vlak dětství a naděje téměř zlidověla. Přitom chybělo málo a znali bychom ji v podání úplně jiné herečky. Jak na natáčení vzpomíná Tereza Brodská?…

Před 150 lety

18. 10. 1868: Dělníci na stavbě objevili velké ložisko kostí

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety. Pomatenec Sběh lidu spůsobil předevčírem večer jistý muž v mostecké ulici podivným svým chováním. Probíhal tam tudy bos a napolo oblečen ulici a do každého krámu vstoupiv mumlal nesrozumitelná slova. Brzo byl…

Zajímavosti

Noční můra na operačním sále. Co zažívá člověk, který se probudí uprostřed operace

Procitnutí z narkózy během operačního zákroku děsí nejednoho pacienta. Šance, že se něco takového stane právě vám, přitom není vůbec malá. Ve Velké Británii před několika lety proběhla rozsáhlá studie, která zjišťovala, kolik lidí se předčasně probere z narkózy přímo na operačním…

Olga Havlová by se letos dožila 85. narozenin. Zprávy

Odkaz mimořádné osobnosti Olgy Havlové připomene v Praze další strom

U příležitosti nedožitých 85. narozenin Olgy Havlové bude na Ortenově náměstí v Praze 7 slavnostně vysazena pamětní lípa. Akce se uskuteční v pátek 19. října a pořádá ji radnice MČ Praha 7 ve spolupráci s Výborem dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Strom bude připomínat 100. výročí…

Vinohradská synagoga kolem roku 1910. Zajímavosti

Pražská Vinohradská synagoga byla krásná a honosná. Nevydržela ale bombardování

V Sázavské ulici na pražských Vinohradech kdysi stávala jedna z největších a nejkrásnějších synagog na světě. Na konci 2. světové války ji však zničily nálety spojeneckých bombardérů. Dnes je na jejím místě škola. Královské Vinohrady byly na přelomu 19. a 20. století moderní a rychle se rozvíjející…

X Zavřít