9. 6. 1890: Muž v hostinci neoprávněně rozdával časopisy. Zatkla ho policie

9. června 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Zatčen

V sobotu večer přišel zedník pan Frant. Hájek do hostince č. 1206–II. v Klimentské ulici a rozdával svým soudruhům zednický časopis a zábavní přílohu. Záhy dostavila se do hostince policie, která p. Hájka pro neoprávněné rozšiřování tiskopisů zatkla, dopravila na policejní komisařství a odejmula mu ještě 139 výtisků, načež byl dodán okresnímu soudu. – Národní listy, 9. 6. 1890

Uschované věci

K jistému železníku pražskému přišel těchto dnů výrostek a nabízel mu ke koupi dva mosazné hmoždíře a dvě mosazné cihličky. Obchodníku zdály se tyto věci podezřelými, ponechal je sice v krámě, vyzval však chlapce, aby si přišel pro peníze s matkou neb otcem. Týž odešel a po dnes se nevrátil. Věci tyto patrně z krádeže pocházející, budou majiteli na policejním komisařství Starého města vydány. – Národní listy, 9. 6. 1890

[related-post id=“30020″]

Změna povětrnosti

Od několika dnů nastala náhlá změna povětrnosti. Včera v 6 hodin ráno ukazoval teploměr pouze + 6° R., teplota průběhem dne nedostoupila ani + 13°. Z venkova oznamuje se chladná povětrnost následkem krupobití, jež stihlo některé krajiny a spůsobilo velké škody na osení i na ovoci. Pokud známo, postiženy byly krutě zejména obce Hvožďany, Radošice, St. Smolivec, Pozdín, Planina, Mejto a Roželov. – Národní listy, 9. 6. 1890

Z Nového Yorku

Na hamburském petrolejním parníku »Hans-Kurt« udál se výbuch při nakládání petroleje ve Filadelfii. Dva lodníci byli zabiti, 18 raněno. Parník shořel. Školy čítá se 150.000 dolarů. – Národní listy, 9. 6. 1890

X Zavřít