8. 4. 1889: Ostrá noční roztržka na Smíchově a problémy s housenkami

8. dubna 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Velké sady obce vinohradské

S nastalou teplejší povětrnosti pracuje se úsilovně na přípravných pracích k zřízení rozsáhlého městského sadu ve Vinohradech za Kravínem. Hlavní cesta podél letního divadla v Kravíně jest již vyštětována a po obou stranách jsou vysázeny stromy. Dále pracuje se na upravování záhonů a sadových oddělení, jež budou vysázeny křovinami. V sadech bude postaven od soukromníka nákladem 8000 zl. veliký kolotoč, k jehož umístění věnovala městská rada pozemek. – Národní listy, 8. 4. 1889

Nečistění stromů a křovin

Zemským zákonem přísně jest nařízeno čistění stromů od závitků housenčich, t. zv. prsténků, vajíček to motýlových, z nichž z jara líhnou se housenky. Na venkově se zákonité toto nařízení zachovává, pouze v okolí pražském, zdá se, že zákon ten nemá platnosti. Stromy i křoviny se nečistí a z jara jest pohled na stromy, z nichž housenky listy ožraly, velice trapný. Z té příčiny bylo četníkům a policejním strážníkům nařízeno, aby přísně k zachovávání tohoto zemského zákona přihlíželi a každého, kdo by jeho ustanoveními se neřídil, okr. hejtmanství ku potrestání oznámili. Uplynulého téhodne bylo několik hospodářů ku potrestání udáno. – Národní listy, 8. 4. 1889

[related-post id=“18646″]

Noční výtržnost na Smíchově

Veliká noční výtržnost udála se včera k půlnoci v Tylově ulici na Smíchově: V hostinci »u zlatého anděla« dostalo se několik hostů do prudké hádky, která rázným zakročením byla ukončena a několik hostů donuceno, opustit místnosti. Když po 11. hod. v noci ubíral se 18letý řeznický pomocník Karel Mošna ze Žákova u Plzně se zahradníkem Vincencem Králíkem z hostince Tylovou ulicí domů, vyběhl proti nim z úkrytu kotlářský pomocník Frt. Burok, bytem č. 404 na Smíchově, popadl Mošnu za krk a vrazil mu do čela nůž takovou silou, že špička se zlomila a zůstala v kosti vězeti.— Pumpař Antonín Fišer, přispěl přepadenému ku pomoci, zadržel Baroka a volal policii. Na pokřik shromáždily se v Tylově ulici velké davy lidu a když se strážníci dostavili, přiběhlo také několik vojínů, kteří nechtěli dopustit, aby Burok byl zatčen, zahnali strážníky a Burok mohl uprchnouti. Strážníci po velkém namahání zatkli vojína 8. setniny 102. pěšího pluku V. Maška a odvedli jej do kasáren, načež se obecenstvo rozešlo. – Národní listy, 8. 4. 1889

X Zavřít