18. 7. 1889: Spalování mrtvol, smrt v blázinci a nabídka levné rakve

18. července 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Spalování mrtvol

Ačkoliv nemluví se tolik na veřejnosti o spalování mrtvol jako v době, kdy tento obřad neb spůsob odklízení mrtvol objevil se poprvé jako hotová událost – na denním obzoru, jest dle určitých zpráv počet těch, již ustanovují, aby tělo jich po smrti bylo spáleno, stále větší. Nejbližší místo, kde nalezá se zařízení ku spalování mrtvol, jest Gotha, kdež obřad ten se vší okázálostí a důstojností se koná. V neděli zemřel ve vídeňském předměstí Währingu dvorní rada na odpočinku, ryt. Höfken. Také pozůstatky tohoto muže budou na výslovné ustanovení v poslední vůli převezeny do Gothy a tam spáleny. – Národní listy, 18. 7. 1889

Zabit

V zemském blázinci udál se včera po 4. hodině ranní politováníhodný případ, jemuž padl za oběť zřízenec věrně svou povinnost konajíci. V ústavu pro choromyslné léčí se delší dobu 17letý syn chalupníka ze Semše u Lovosic Frt. Mareš. Nešťastník stižen jest také padoucí nemocí, kterou byl včera časně ráno napaden. Když 50letý ošetřovatel choromyslných Frt. Sajfrt z Mostu pozoroval, že Mareš klesl záchvatem k zemi, přispěl mu rychle ku pomoci. Mareš udeřil ho vší silou pěstí do důlku nad žaludkem tak, že Sajfrt pozbyl ihned vědomí a v několika okamžicích zemřel. Mrtvola byla odnešena do pathologického ústavu. – Národní listy, 18. 7. 1889

[related-post id=“21746″]

Poslední věci člověka levně na prodej

V úterý přišel do jednoho hostince na Štěpánské ulici muž, který se zaměstnává prodejem zástavních lístků a nabízel ku koupi jeden zástavní lístek z jisté předměstské zastavárny na rakev, na kterou půjčeno bylo 19 zl. a jiný zástavní lístek, ze státní zastavárny na rubáš, na který půjčen byl jeden zl. Kandidátům smrti poskytnuta tím příležitost za levný peníz opatřiti si věci k cestě na onen svět potřebné. – Národní listy, 18. 7. 1889

X Zavřít