10. 3. 1890: Kopnutí koněm, nevčasný žert a trapný incident v Pešti

10. března 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Kopnut koněm

Včera odpoledne vedl vojín vozatajského pluku koně po Poříčí. Z nenadání se kůň vzepjal a uhodil podkovou okolojdoucího 64letého nádenníka Ant. Jindřicha z Lojovic u Jílového do čela. Týž klesl bez vědomí k zemi. Přivolaný lékař seznal, že má Jindřich kost roztříštěnou i dal ho dopraviti do všeobecné nemocnice. – Národní listy, 10. 3. 1890

Nevčasný žert

Nevčasný žert spůsobili v noci na neděli neznámí dosud pachatelé ve Štupartské ulici. Niťařka, paní Žofie Löwová, bydlí v domě č. 16 n. v pokojíku za krámem, k němuž jest přístup pouze z ulice. V sobotu večer navštívila paní Löwovou její sestra. Když k 11. hodině v noci chtěla odebrati se domů, seznáno, že nepovolaní šprýmaři dvéře krámu uzavřeli patentovaným zámkem. Ženštiny daly se do křiku, bušíce na dvéře. Policejní hlídka záhy přikvapila i dala přivolaným zámečníkem otevříti krámové dvéře, načež sestra paní Löwové mohla odebrati se domů. Případ tento přivábil značný sběh lidu, pachatel nebyl dosud vypátrán. – Národní listy, 10. 3. 1890

[related-post id=“28437″]

Úmrtí

Včera odpol. zemřel, raněn mrtvicí, kanovník při kapitole Všech Svatých a professor na německé reálné škole p. Pitschmann. – Národní listy, 10. 3. 1890

Z Pešti

Na včerejšek udála se při redutě velice trapná scéna. Při této obstarávala hudbu kapela 32. pluku bezplatně. Několik mladíků spílalo hudebnímu sboru a křičelo, že nechtějí žádných českých ani německých hudebníků. Jeden mladík vytrhl kapelníkovi taktovku, načež jeden vyšší důstojník nařídil, aby hudba ihned hráti přestala a opustili též všichni důstojníci redutu. – Národní listy, 10. 3. 1890

X Zavřít