Klid pro zvířata. V Praze platí zákaz odpalování pyrotechniky na vybraných místech

30. prosince 2020 ∙ 19:04
Kristián Vích
Foto: Archiv

Praha letos schválila vyhlášku, podle které se na mnoha místech v metropoli zakazuje používání zábavní pyrotechniky. Oslavy příchodu nového roku se tak například v centru města budou muset poprvé obejít bez rachejtlí, světlic a dělobuchů. Ochránci zvířat tento krok vítají.

Stará vyhláška zakazovala laikům používání zábavní pyrotechniky na území hlavního města mimo místa k tomu určená během celého roku, vyjma několika dní, mezi něž patřily i Silvestr a Nový rok. Nová vyhláška rozšiřuje zákaz používání pyrotechnických výrobků i na Silvestra a Nový rok, a to i v nejcitlivějších částech Prahy, jakými jsou památková rezervace, vodní toky a jejich břehy, okolí nemocnic, domovů pro seniory, zvláště chráněná území, přírodní parky či okolí areálu Zoo Praha. Kde všude se nesmí pyrotechnika používat je znázorněno na této mapě.

„Odpalování pyrotechnických výrobků působilo rok co rok vážná zranění lidem i zvířatům a rovněž škody na majetku. Zanedbatelná není ani kontaminace životního prostředí. Na některých místech v centru Prahy byla například loni těsně po novoroční půlnoci koncentrace prachových částic menších než 2,5 mikrometru až dvanáctinásobně vyšší, než povoluje limit WHO,“ uvedla radní Hana Kordová Marvanová, která novou vyhlášku prosadila.

Na dodržování nařízení, ale i na zákaz nočního vycházení, budou v ulicích Prahy dohlížet stovky policistů. „V případě zjištění porušení nařízení policisté občany a návštěvníky Prahy upozorní na porušení nařízení a nutnost jejich dodržování, uvedla policejní mluvčí Violeta Siřišťová.

Když zvířata trpí

Silvestrovskými a novoročními ohňostroji trpí řada domácích zvířat. Ještě komplikovanější ale byla situace volně žijících živočichů. Ti se totiž před petardami a rachejtlemi nemají kam ukrýt. Silné zvukové a světelné efekty umocněné okolní tmou jim způsobují stres, nutí je opouštět jejich bezpečné úkryty a vyčerpávat tak klíčové energetické zásoby a mimo jiné zapříčiňují i jejich následné kolize s překážkami či střety s auty. Do Záchranné stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy se pak někteří z nich dostávali například se zlomeninami křídel nebo končetin, s úrazy hlavy či jinými vážnými zraněními anebo kvůli celkovému vyčerpání.

„Mezi typické oběti nevázaných silvestrovských oslav zvláště na pražských náplavkách a v jejich okolí patří například labutě, které se na zimu stahují na Vltavu v centru města, protože zde řeka nezamrzá. Při úprku před hlukem pak bohužel často narážejí do tramvajového vedení na pražských mostech, které pro ně představuje velké nebezpečí i za běžných okolností, nebo dokonce přímo do konstrukcí mostů,“ uvádí na svém webu Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy.

X Zavřít