Vzteklý osel zabil pět lidí. Projevy nákazy u zvířat jsou různé

6. července 2021 ∙ 14:09
Kristián Vích
Foto: Unsplash

V dřívějších dobách nebylo proti mnohým chorobám očkování. Smrtí pro člověka tak mohlo skončit třeba i obyčejné pokousání od psa nakaženého vzteklinou. O jednom velmi neobvyklém případu informují Národní listy z července roku 1891.

Vzteklina

Osm osob pokousáno vzteklým oslem v pondělí v Inzagu u Milana. Pět z pokousaných ještě téhož dne vzdor rychlé pomoci ve hrozných bolestech za příznaků vztekliny zemřelo. Osel byl as před měsícem pokousán vzteklým psem.

Vzteklina jeví se u koní, hovězího dobytka, koček a vepřů, pokousaných vzteklými psy, příznaky ještě příšernějšími než u psů. U koně počíná vzteklina jako u psa smutným vzezřením a odporem proti vodě, pak počíná si kousat ránu, z tlamy mu teče žíravá pěna, dělá divoké skoky a hyne škubaje údy v křečích.

U hovězího dobytka jeví se příznaky ještě příšernější. Zvířata vyrážejí chraplavý řev, vrhají se zuřivě proti každé překážce, pak se jim nadme břicho a zvíře hyne. Zajímavo jest, že zvířata méně trkají a snaží se spíše kousat.

Pominutí vepři stávají se zvláště nebezpečnými tím, že hledí kousnout každého, kdo se k nim přiblíží. Hynou obyčejně sedmého dne v křečích.

– Národní listy, 18. 7. 1891. Autor neuveden.

X Zavřít