Malé veřejné zakázky v Praze mají být od července průhlednější

22. února 2021 ∙ 19:24
PražskýDEN.cz
Foto: Pixabay

Hlavní město mění od července pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Rozhodli o tom pražští radní. Nově bude nutné otevřeně a transparentně soutěžit zakázky už od 500 tisíc korun.

Úpravou pravidel se má zvýšit transparentnost soutěží o veřejné zakázky malého rozsahu. Podle stávajících pravidel platí pro město povinnost otevřeně soutěžit zakázky od dvou milionů korun na dodávky nebo služby a od šesti milionů korun na stavební práce.

„Od července 2021 se do soutěží o menší zakázky může nově přihlásit kdokoliv, kdo splní stanovená kritéria. Také přímé nákupy budou doprovázet přísné podmínky. Zadávání zakázek malého rozsahu si každý zadavatel může určit sám. My chceme ukončit stávající praxi, kdy se o menší zakázky často může ucházet jen několik předvybraných firem nebo kdy se zadávaly napřímo bez otevřené soutěže,“ vysvětluje radní pro oblast transparentnosti Adam Zábranský.

Vedení Prahy si od tohoto kroku slibuje, že v současné napjaté ekonomické situaci pomůže malým a středním podnikům, protože firmy se budou moci ucházet i o menší zakázky v otevřené soutěži. Ta je zároveň prevencí proti korupci a podvodům.

Otevřená soutěž také zvyšuje tržní konkurenci, díky čemuž Praha očekává ekonomicky výhodnější nabídky než doposud, a tím úsporu peněz z veřejných prostředků. Hlavní město ročně utratí za malé zakázky kolem jedné miliardy korun.

X Zavřít