Před lety

10. 5. 1889: Koupání ve Vltavě, zdařilá literární novinka a štědrý lékárník

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Veřejné koupání ve Vltavě Dle vyhlášky policejního řiditelství dovoleno jest obecenstvu veřejné koupání pouze před bývalou poříčskou branou poblíže ostrova Štvanice, na pravém břehu Vltavy proti cípu ostrova Velké Benátky až na konec terasy nad přívozem karlínským a na levém břehu Vltavy naproti továrně Schöllerově až ku střelnici »u Pulmanů«. K výstraze koupajících se a k uvarování možného […]

vydáno před 1 měsícem

9. 5. 1889: Prohnaná šejdířka, výstava velryby a nedělní klid v kupeckých obchodech

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Prohnaná zlodějka V měsíci prosinci m. r. do služby přijal pan Vála. statkář v Mileticích děvče, které mu odevzdalo čelední knížku znějící na jméno Apoleny Sýkorové z Chotěboře. V měsíci únoru letošního roku zmizela náhle tato stužka, když byla druhou služebnou Antonii Kosovou o všecko šatstvo, peníze a jiné věci okradla a z uzamčeného šuplete knížku služky této […]

vydáno před 1 měsícem

8. 5. 1889: Zahájení Světové výstavy v Paříži a dva mrtví lidé ve Vltavě

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Zahájení Světové výstavy v Paříži Včerejší první den světové výstavy měl průběh nade vše očekávání skvělý. Navzdor tomu, že zejmena večer některá prostranství a ulice zaplaveny byly davy lidu, nedošlo nikde k vážnější výtržnosti a vůči velkému množství věcí, jež vzbuzovaly všeobecný obdiv, nemohla ani vzniknout nějaká politická hádka. Proto také událo se jen několik a to nepatrných […]

vydáno před 1 měsícem

6. 5. 1889: Smrtelný pád dítěte z okna a sebevražda na Karlově náměstí

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Smrtelný pád Manželka továrního dělníka Marie Líbalová položila v sobotu svého dvouletého nemocného chlapce Jaroslava na okno druhého patra domu č. 315 na Smíchově, aby se na slunci zahřál. Odešla na chvíli, chlapec se zvedl, narazil na okno, které nebylo náležitě upevněno, otevřelo se, chlapec sletěl střemlav na chodník, roztříštil si lebku a zůstal v tratolišti krve mrtev […]

vydáno před 1 měsícem

5. 5. 1889: Přednáška Františka Křižíka a tragický konec jedné lásky

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Přednáška Dnešní přednáška pana inženýra Fr. Křižíka, majitele velkozávodu elektrotechnického: »O vývoji elektrotechniky a upotřebení jejím v praktickém životě« koná se o 4. hod. odpol. ve velkém sále Měšťanské besedy ve Vladislavově ulici. Vstupné 30 kr.; vstupenky prodávají se před přednáškou v besedě u kasy. Přednáška pořádá se ve prospěch sirotčince a konviktu učitelského. Vzhledem k zajímavosti a […]

vydáno před 2 měsíci

4. 5. 1889: Spor o název Stromovky, závadné maso a nový pražský most

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Spor obce pražské se zemským výborem Jak známo, usnesla se nedávno městská rada, aby dosavadní chybné pojmenování | sadů v Bubenči »Stromovkou« se zrušilo, poněvadž zdá se to býti pouhý překlad z němčiny a aby se sady v Bubenči jmenovaly opětně dle starobylého zvyku »královskou Oborou.« Zároveň dožádáno ředitelství tramwaye, aby nové toto pojmenování vyznačilo na vagonech. Zemský […]

vydáno před 2 měsíci

3. 5. 1889: Sebevražda chudého maturanta a stavba nových domů v Praze

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Studující se postřelil Jos. Lindner, 20letý studující z V. Popovic, bytem u svého bratra, uzenáře v Lužické ulici č. 93 na Malé Straně, připravoval se k maturitní zkoušce na akademickém gymnasiu. Potřeboval peněz, aby mohl složiti poplatek, a požádal za ně svého příbuzného. Marně čekal však po několik dnů a stával se velice popudlivým a za posledních 1 […]

vydáno před 2 měsíci

2. 5. 1889: Fidlovačka, nehoda s dobrým koncem a výstava v Rudolfinu

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Fidlovačka Včerejší Fidlovačka ačkoli v neobvyklý den prvního máje osvědčila opětně svou starodávnou přitažlivost. Nebyla sice obrovskými davy obecenstva navštívena, jak bývá ve středu po velikonočních svátcích, nicméně byla návštěva přece jen veliká. Odpoledne putovali na nuselskou louku všemi cestami a stezkami tisícové, nedbajíce černých mraků, jimiž obloha po 3. hodině odpolední za teplé povětrnosti směrem od severovýchodu […]

vydáno před 2 měsíci

1. 5. 1889: Úpravy radnice, pražské letní zábavy a pohřešovaný podnikatel

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Úpravy radnice V radnici staroměstské provedeny byly letos z usnešení sboru obecních starších některé práce adaptační. Úřadovna č. 34 vedle primatorské síně, kde se dříve nalezal popisní úřad, byla upravena v zasedací síň pro městské komise. Síň tato jest nyní vkusně zařízena. Zdi ozdobeny jsou obnovenými podobiznami panovníků Karla VI., Marie Terezie, Josefa II., Leopolda II., Františka I. […]

vydáno před 2 měsíci

15. 4. 1889: Mladý muž spáchal sebevraždu v hotelu. Důvod vysvětlil v dopise na rozloučenou

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Zastřelil se V pátek večer ubytoval se v jednom zdejším hotelu asi 26letý, slušně oděný muž, jehož si blíže žádný zřízenec hotelu nepovšiml. Když včera dopoledne z pokoje, v němž byl neznámý ubytován, nikdo služebnictvu se neozýval, oznámen případ policii, která dala dvéře pokoje násilně vypáčiti. Mladý muž nalezen na lůžku mrtev. Střelil se z revolveru do pravého […]

vydáno před 2 měsíci

14. 4. 1889: Bezplatné oční operace pro slepé a sokolská slavnost na Žižkově

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Bezplatné oční operace Počátkem května zahájeno bude v zemském operačním očním ústavě bezplatné operování osleplých osob. Přihlášky ústní nebo písemné přijímá každého dne řádný professor očního lékařství na české universitě p. MUDr. J. Schöbl v domě č. 25-II v Ječné ulici. – Národní listy, 14. 4. 1889 Slavnost Na temeně památného vrchu Žižkova uspořádána bude 2. června t. […]

vydáno před 2 měsíci

13. 4. 1889: Nezdařený útěk z vězení a velocipedy pro děti v městském parku

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Nezdařený útěk Krejčí Jan August Michel z Lovosic nalézá se od 11. prosince r. 1888 v zemské káznici, kde se mu patrně valně nelíbí. Delší dobu obíral se myšlénkou, jak by se dostal na svobodu. K provedení sosnovaného útěku přikročil Michel včera k 6. hodině odpolední. Oblékl na se občanský kabát, který byl mu svěřen k opravení vylezl […]

vydáno před 2 měsíci

12. 4. 1889: Požár v Karlíně a stavba paláce banky na Senovážném náměstí

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Oheň v Karlíně V sušírně továrny na papír a škrob p. Engelmanna č. pop. 159 v Karlíně, kteráž přiléhá těsně na továrnu akciové společnosti Breitfeld a Daněk, vypukl včera před osmou hodinou ranní požár. Za krátko rozšířil se tou měrou, že veškerou lepenku, která mezi latěmi k sušení složena byla, úplně zničil a celé továrně zničením hrozil. Pět […]

vydáno před 2 měsíci

11. 4. 1889: Zřízení fontány u Rudolfina a rekonstrukce Týnského chrámu

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Upravení pustého místa mezi Rudolfinem a malířskou akademií Česká spořitelna byla svého času dožádána za příspěvek k upravení pustého místa mezi Rudolfinem a budovou malířské akademie a zejmena na zřízení umělecky provedené fontány. V úterní schůzi městské rady byl přečtěn přípis české spořitelny toho znění, že uznává platné úvody pro zřízení velké fontány, projektované před Rudolfinem a že […]

vydáno před 2 měsíci

10. 4. 1889: Obrovská drzost německých studentů medicíny a smrt nadějného inženýra

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Z porodnice Stále a stále docházejí nás stížnosti na bezohlednost, s jakou chovají se oproti nemocným v porodnici němečtí assistenti a němečtí posluchači. Tito páni, prosáklí skrz na skrz nenávistí proti národnosti naší, osvědčují zášť svou také v ústavě, do něhož přístupu měla by míti jen ryzá lidskost. Po většině nejsou ani znalí jazyka, jímž mluví velká většina […]

vydáno před 2 měsíci

9. 4. 1889: Velký spor o osvětlení mezi Prahou a Žižkovem a stavba muzea

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Praha a Žižkov Nedá se popříti, že obec pražská poctivě se namáhá, aby získala si přízeň obyvatelstva předměstského a že horlivě a s uznání hodnou obratnosti razí dráhu myšlence, jež každého Čecha povznáší, myšlence veliké jednotné Prahy. Jako svého času velice posloužilo se této veliké Praze ztrestáním Vinohradů, jež měly býti dle důmyslného plánu známých pánův na pražské […]

vydáno před 2 měsíci

8. 4. 1889: Ostrá noční roztržka na Smíchově a problémy s housenkami

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Velké sady obce vinohradské S nastalou teplejší povětrnosti pracuje se úsilovně na přípravných pracích k zřízení rozsáhlého městského sadu ve Vinohradech za Kravínem. Hlavní cesta podél letního divadla v Kravíně jest již vyštětována a po obou stranách jsou vysázeny stromy. Dále pracuje se na upravování záhonů a sadových oddělení, jež budou vysázeny křovinami. V sadech bude postaven od […]

vydáno před 2 měsíci

7. 4. 1889: Analfabeti ve Vídni, teplé lázně a vzpomínka na Vítězslava Hálka

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Analfabeti ve Vídni »Deutsche Ztg.« přináší zprávu o tom, mnoho-li ve Vídni žije tou dobou analfabetů. Nejvíce prý jich z Čech a Uher, nejméně že zemí alpských. Nu a co dá se vyvoditi z toho? Jak ubohý je osud oněch českých dětí venkovských, jimž není poskytnuta příležitost naučiti se číst a psát, z té jednoduché příčiny, že není […]

vydáno před 2 měsíci

6. 4. 1889: Zpackaná sebevražda z nešťastné lásky a velkolepé oslavy v Cařihradu

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Skočila do kašny U jistého hostinského na hořejším Novém městě zaměstnaná 20letá služka skočila dnes ve 2 hodiny ráno v sebevražedném úmyslu do kašny ve dvoře. Úmysl její připraviti se o život, nezdařil se, poněvadž v kašně bylo málo vody. Studená lázeň přivedla ji záhy k jiné myšlence. Dlouho a marně namahala se služka, aby se opět z […]

vydáno před 2 měsíci

5. 4. 1889: Bourání Václavské trestnice a strašlivá smrt na kolejích

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Sbourání Václavské trestnice Za tři měsíce bude konečně Václavská trestnice pražské obci v majetek odevzdána. Delší dobu pracuje se na parcelačních plánech pro novou ulici, která bude po sbourání Slepé brány spojovati Vinohrady přímo s nábřežím Palackého, jakož i na plánech pro zastavení rozsáhlých pozemků, jež sbouráním Václavské trestnice získány budou. Pouze kostel sv. Václava nebude sbourán, jestiť […]

vydáno před 3 měsíci
X Zavřít