Před lety v Praze

17. 8. 1889: Nehoda pří neopatrné jízdě, oheň na řetězovém mostě a dopadení podvodníka

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Nehoda pří neopatrné jízdě Na Žižkově udála se včera po jedenácté hodině dopoledne politování hodná nehoda následkem umíněností vozkovy. Je obecně známo, že vozkové vesměs neradi vyhýbají se vozům koňské dráhy a že s velkým potěšením využitkují každé příležitosti, kde jen mohou jízdu vozů tramwayových na chvilku zdržeti neb vůbec nějak znesnadniti. Na mostě Palackého a Karlovu můžeme […]

vydáno před 2 měsíci

14. 8. 1889: Nerozlučné sestry spáchaly společnou sebevraždu. Důvod nikomu neřekly

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Pokus sebevraždy dvou sester Tklivá událost vyrušila včera odpoledne obyvatelstvo doleního Nového města pražského z obvyklého všedního jeho klidu. Dvě sestry, které průběhem života tak k sobě přilnuly, že nebylo lze jednu bez druhé na ulici spatřiti, odhodlaly se ke společnému vystoupení ze života. Současně vypálily proti sobě smrticí rány z revolverů. Jedna z nich, mladší, podlehla — […]

vydáno před 2 měsíci

13. 8. 1889: Sebevražda v hotelu, rvačka u Vltavy a stávka berlínských pekařů

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Sebevražda V jednom hotelu zdejším nalezen byl včera večer o 7. hodině hostinským posluhou Frt. Kučerou neznámý, asi 40letý, tam se ubytovavší muž mrtvý v posteli. Přivolaný okresní lékař pan Urban konstatoval na mrtvole otravu cyankalim. Neznámý má kaštanové vlasy, takové též vousy, modře kostkovaný oděv, bílou vestu, košili Jägrovku a pařížské střevíce. Mrtvola sebevraha odvezena do pathologického […]

vydáno před 2 měsíci

12. 8. 1889: Výbuch střelného prachu, přednáška Emila Holuba a soukromé školy v Čechách

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Výbuch střelného prachu Včera o půl 7. hod. večer nabíjel puškař p. Červenka v Národním divadle v rekvisičním sále bambitky, z nichž mělo být při představení stříleno. Při tom vybuchla jedna zápalka a od ní vzňal se střelný prach ležící na stole, následkem čehož p. Červenka utrpěl lehké zranění v obličeji. – Národní listy, 12. 8. 1889 Přednáška […]

vydáno před 2 měsíci

7. 8. 1889: Dluhy v hostincích, upozornění pro pejskaře a zabavené doutníky

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Dluhy v hostincích Oznámili jsme již, že v osnovu nového trestního zákona, kterou vypracoval výbor říšskou radou ve Vídni zvolený, pojat bude paragraf o dělání dluhů v hostincích. Tento paragraf byl výborem přijat bez rokování a zní: »§. 492. Kdo v hostincích, výčepech, kavárnách nebo jiných veřejných místnostech pokrmy, nápoje nebo jiné předměty spotřeby, jako tabák, doutníky a […]

vydáno před 2 měsíci

6. 8. 1889: Nešťastná jízda, řádění podvodníka a zabavené maso

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Nešťastná jízda Farář zbraslavský p. P. Frt. Tränkler jel včera z návštěvy u arcibiskupa knížete Schönborna, který právě dlí na svém panství v Dolních Břežanech. Cestou jeden kůň se splašil a kočár se převrhl, při čemž p. farář Tränkler utrpěl těžká poranění na hlavě a noze. Arcibiskup Schönborn zpraven byv o neštěstí, dal p. faráře Tränklera ve svém […]

vydáno před 2 měsíci

5. 8. 1889: Exekuční novela, požár v obchodě a neopatrná střelba

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. K exekuční novelle Dobytkář provedl u řezníka exekuci pro nějaký nedoplatek a dal mu též zabaviti koně a vozík. Na základě exekuční novelly podal řezník žádost k okresnímu soudu, aby byli kůň a vůz z exekuce vyjmuti, poněvadž je potřebuje nevyhnutelně ku provozování svého řemesla. Okresní soud žádosti nevyhověl, z toho důvodu, poněvadž tyto předměty nejsou nevyhnutelně potřebny […]

vydáno před 2 měsíci

4. 8. 1889: Nedělní klid v kupeckých obchodech a stavební ruch na Žižkově

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Nedělní klid v kupeckých obchodech V poslední době stává se často, že kupci jsou pokutování úřady živnostenskými, jelikož v neděli odpol. prodávají mimo potravin také mýdlo, sodu, svíčky atd. Aby se kupci podobným nepříjemnostem vyhnuli, upozorňují se, že dle ministerských nařízení průvodních ku klidu nedělnímu jsou kupci oprávněni prodávati v neděli odpoledne pouze potraviny. Ustanovení toto platí pro […]

vydáno před 2 měsíci

3. 8. 1889: Škvor v uchu malé holčičky, rvačka dvou mužů a otrávení dělníků

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Škvor v uchu Před čtrnácti měsíci vlezlo cosi osmileté dcerušce hostinského p. Czapkaye v Rokycanech do ucha. Marné byly všechny pokusy lékařů odstranit ubohému osmiletému děvčátku cizí předmět z ucha. Dítě ohluchlo na ono ucho úplně. Před čtrnácti dny obrátil se otec na rokycanského plukovního lékaře p. MUDra. Ant. Fischera, a týž zjistil v uchu dítěte zatvrdlé jakési […]

vydáno před 2 měsíci

2. 8. 1889: Úmrtnost v Praze, dláždění ulice a sebevražda továrníkova syna

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Úmrtnost v Praze V měsíci červenci t. r. zemřelo a na hřbitovech olšanských pohřbeno bylo 514 osob, a sice 190 pohlaví mužského, 174 ženského, 74 dítek mužského a 81 ženského pohlaví. Z osob těch zemřelo 51 na Starém městě, 330 na Novém městě, 81 na Malé straně, 6 na Hradčanech, 11 v Josefově, 8 na Vyšehradě a 32 […]

vydáno před 3 měsíci

1. 8. 1889: Vzácná návštěva, tragická nehoda na železnici a dělnické hnutí

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Návštěva Sokolu pražskému dostalo se tyto dny vzácné návštěvy. Posluchači důstojnické školy tělocvičné, kteří před několika dny z Nového Města Vídeňského po velocipedech do Prahy přijeli, navštívili tělocvičnu Sokola pražského, aby prohlédli zařízení její a přítomni byli cvičení. Přítomní právě členové sboru cvičitelského a pokročilí cvičenci provedli před nimi na hrazdě, bradlech, koni na šíř a ve skoku […]

vydáno před 3 měsíci

23. 7. 1889: Zkažené maso na trhu, pokousané dítě a mrtvola ve Vltavě

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Zkažené maso Na městském dobytčím trhu zabaveny byly včera řezníku Frant. Landovi z Ounětic čtyři čtvrti hovězího masa, jež shledány zdraví lidskému škodlivými. Zabavené maso odevzdáno pohodnému ku zničení. – Národní listy, 23. 7. 1889 Psem pokousán Včera o půl osmé hodině večer kousnut byl v Platnýřské ulici 5letý syn truhlářského pomocníka Frant. Pěničky psem holiče Jos. Baráka […]

vydáno před 3 měsíci

22. 7. 1889: Smrt na kolejích, nález lidských kostí a nepoctivá posluhovačka

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Usmrcena vlakem Předevčírem o šesté hodině ranní zasáhnuta byla tříletá dceruška nádenníka Julie Imberova, když přiblížila se blíže Vršovic železniční trati lokomotivou právě přijíždějícího vlaku dráhy Františka Josefa. Děcko bylo odhozeno takovou sílou, že uhodilo se hlavou o kamenný milník a bylo okamžitě mrtvo. – Národní listy, 22. 7. 1889 Nalezené lidské kosti Při kopání základů na rozšíření […]

vydáno před 3 měsíci

21. 7. 1889: Stěhování vězňů na Pankrác, nepoctivý číšník a pohroma na Moravě

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Přestěhování vězňů z trestnice svatováclavské Vrchní státní zastupitelstvo sdělilo městské radě, že dle vynesení ministerstva spravedlnosti má se dne 1. září 1889 s přeložením trestanců z trestnice sv. Václava do nové trestnice na Pankráci počíti, a přeložení to v nejkratší době provésti. Zároveň sdělilo vrchní státní zastupitelstvo, že přeložení bude provedeno takovým spůsobem, že svatováclavská trestnice v prvních […]

vydáno před 3 měsíci

20. 7. 1889: Sebevražda z nešťastné lásky a tragédie při koulení kuželek

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Sebevražda Nadsklepník Václav Čapek, 27 let starý, zastřelil se včera o půl páté hodině odpoledne ve svém bytě na Král. Vinohradech, v domě č. 156. Střelil se z revolveru do pravého spánku. Příčinou byla nešťastná láska. Mrtvola dopravena do umrlčí komory vinohradské. – Národní listy, 20. 7. 1889 Nové stavby na Král. Vinohradech Pan Jindř. Bräuer dostavěl čtyři […]

vydáno před 3 měsíci

19. 7. 1889: Bezplatné noclehárny pro mladé výletníky a mrtvé tělo ve Vltavě

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Cestování o prázdninách Důležitým prostředkem k všeobecnému vzdělání, jakož i k seznání krásných krajů české vlasti, poměrů národnostních a pod. jest bez odporu cestování, čehož by ovšem v první řadě bylo dbáti mládeži studující. V cestování a podporování tohoto jsme ovšem ještě za druhou národností v tomto království. Než i v tom za několik let valně jsme pokročili, […]

vydáno před 3 měsíci

18. 7. 1889: Spalování mrtvol, smrt v blázinci a nabídka levné rakve

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Spalování mrtvol Ačkoliv nemluví se tolik na veřejnosti o spalování mrtvol jako v době, kdy tento obřad neb spůsob odklízení mrtvol objevil se poprvé jako hotová událost – na denním obzoru, jest dle určitých zpráv počet těch, již ustanovují, aby tělo jich po smrti bylo spáleno, stále větší. Nejbližší místo, kde nalezá se zařízení ku spalování mrtvol, jest […]

vydáno před 3 měsíci

17. 7. 1889: Mastičkář z Vinohrad, krádeže v písárně a rodinné drama v Jihlavě

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Mastičkář Fr. Salaba, dle udání svého cukerní lučebník, agent, bytem č.685 ve Vinohradech, zabývá se již delší dobu mastičkářstvím. Léčí veškeré vnitřní i zevnitřní nemoci a připravuje léky; byt jeho se podobá lékárně. Salaba byl již jednou pro mastičkářství odsouzen. K žádosti okresního soudu ve Vinohradech byla včera v bytu jeho vykonána policejní prohlídka, zabaveny dopisy, léky proti […]

vydáno před 3 měsíci

16. 7. 1889: Amatérské fotografování jako nový koníček, požár v Karlíně a vypovězení cizinci

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Fotografický sport V poslední době zmahá se značnou měrou ochotnické fotografování. Při dostihách na Královské louce i při velocipedistských závodech v Královské Oboře vyskytli se letos již v počtu větším přívrženci nového sportu; loni byli to jen nečetní jednotlivci, kteří razili dráhu nové vymoženosti a jež měli to neštěstí, že považovalo je širší obecenstvo neznající ještě význam podivně […]

vydáno před 3 měsíci

15. 7. 1889: Nehoda na stavbě a pokus staré žebračky o sebevraždu

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Těžce zraněn Při nové stavbě v Jezdecké ulici zaměstnanému 18letému nádenníku Jos. Hrušovi z Pardubic spadl v sobotu neopatrností dělníka J. Mareše z V. Bučiny kus cihly na hlavu, a spůsobil mu těžkou ránu, z níž krev proudem se řinula. Nešťastník byl dopraven do všeobecné nemocnice. – Národní listy, 15. 7. 1889 Z nouze V sobotu k večeru […]

vydáno před 3 měsíci
X Zavřít