Skandál ve vlaku. Kterak politici nechtěli opustit kupé, kde neměli co pohledávat

6. července 2021 ∙ 14:40
Kristián Vích
Foto: Picryl, volné dílo

Společenská morálka a pravidla prochází neustálou proměnou. V dnešní době už je nepředstavitelné, že by ve vlacích existovalo kupé určené výhradně pro ženy. Ještě před 130 lety to ovšem bývalo normální. Pochopitelně se ale našli i tací, kteří porušovali dobré mravy. Přečtěte si článek, které přinesly Národní listy v červenci roku 1891.

V damském kupé

Z Milana se oznamuje. Těchto dnů chtěla mladá jedna dáma, cestující o samotě, vstoupit do kupé vyhraženého pro dámy a užasla nemálo, shledavši tam dámu v průvodu dvou pánů.

Otec, jenž byl doprovodil dívku na nádraží, upozornil oba pány na nepřístojnost jich jednání a vyzval je, aby kupé opustili. Oba páni odpověděli chladně, že jim ani nenapadá, aby tak učinili. Na to obrátil se otec dívčin ke konduktorovi, ten však pokrčil rameny a pravil, že byl již pány vyzval, aby kupé opustili, oni však neposlechli. Je prý mu lito, ale nemůže si pomoci.

Na to vyzval otec dívčin přednostou stanice, aby zakročil, ten však prohlásil, že oběma pánům nemůže předpisovat, neboť jeden z nich jest poslancem a druhý senatorem. Otci dívčinu však byl titul těchto výtečníků zcela lhostejný, vyzval velice důrazně poslance i senatora, aby šetřili platných předpisů a kupé opustili.

Tu konečně oba notáblové, obávajíce se veřejného skandálu, uznali za dobré opustit se svojí průvodkyní dámské kupé a vyhledat si kupé jiné.

– Národní listy, 21. 7. 1891. Autor neuveden.

X Zavřít