Most přes kanál La Manche. Nerealizovaný plán z 19. století

28. dubna 2021 ∙ 14:45
Kristián Vích
Překonání kanálu La Manche bylo v 19. století možné pouze prostřednictvím lodí, případně za pomoci horkovzdušných balónůFoto: Picryl, volné dílo

V roce 2018 přišel Boris Johnson, tehdy ještě jako britský ministr zahraničí, s myšlenkou na stavbu mostu přes kanál La Manche. Spojení Francie a Velké Británie železničním tunelem podle něj nestačí. Podobné plány se přitom objevovaly již na konci předminulého století. Přečtěte si, jak o něm psaly dobové Národní listy v dubnu 1891.

Nový most

O mostu přes průplav La Manche oznamují se následující podrobnosti: Následkem nového měření v průplavu bylo rozhodnuto, aby most nebyl veden od myssu Gris-Nez, jak z počátku zamýšleno, nýbrž od myssu Blanc-Nez k South-Forelandu na břehu anglickém. Půda, na níž budou pilíře mostu spočívat, není nikde více než 50 metrů pod mořem a sestává z tvrdé křídové skály.

Nový tento směr jest o 5 kilometrů kratší, než původně projektovaný směr od myssu Gris-Nez k Folkestonu a úplně přímočárný.

Most poskytne značné výhody již usnadněním dopravy a pominutím dopravy po vodě. Doprava zboží by se tím rovněž urychlila a dvojí překládání zboží by odpadlo.

Dle předložených plánů byl by most přes průplav ocelový. Jednotlivá pole 500 metrů zdélí budou spočívat na kovových pilířích: úhrnná váha materiálu, který dodají oba sůčastněné státy, bude se páčit na 1 million tun.

Půda je dosti pevná, aby snesla zatížení 10—12 kilogr. na čtvereční centimetr. Kovové pilíře budou spočívat na cementovaném zdivu. Nebudou nikterak překážet plavbě a budou dosti pevny, aby vzdorovaly všem bouřím. V noci budou na mostě upraveny na několika místech majáky.

– Národní listy, 9. dubna 1891. Autor neuveden.

X Zavřít