Most přes kanál La Manche. Nerealizovaný plán z 19. století

28. dubna 2021 ∙ 14:45
Kristián Vích
Překonání kanálu La Manche bylo v 19. století možné pouze prostřednictvím lodí, případně za pomoci horkovzdušných balónů ∙ Foto: Picryl, volné dílo

V roce 2018 přišel Boris Johnson, tehdy ještě jako britský ministr zahraničí, s myšlenkou na stavbu mostu přes kanál La Manche. Spojení Francie a Velké Británie železničním tunelem podle něj nestačí. Podobné plány se přitom objevovaly již na konci předminulého století. Přečtěte si, jak o něm psaly dobové Národní listy v dubnu 1891.

Nový most

O mostu přes průplav La Manche oznamují se následující podrobnosti: Následkem nového měření v průplavu bylo rozhodnuto, aby most nebyl veden od myssu Gris-Nez, jak z počátku zamýšleno, nýbrž od myssu Blanc-Nez k South-Forelandu na břehu anglickém. Půda, na níž budou pilíře mostu spočívat, není nikde více než 50 metrů pod mořem a sestává z tvrdé křídové skály.

Nový tento směr jest o 5 kilometrů kratší, než původně projektovaný směr od myssu Gris-Nez k Folkestonu a úplně přímočárný.

Most poskytne značné výhody již usnadněním dopravy a pominutím dopravy po vodě. Doprava zboží by se tím rovněž urychlila a dvojí překládání zboží by odpadlo.

Dle předložených plánů byl by most přes průplav ocelový. Jednotlivá pole 500 metrů zdélí budou spočívat na kovových pilířích: úhrnná váha materiálu, který dodají oba sůčastněné státy, bude se páčit na 1 million tun.

Půda je dosti pevná, aby snesla zatížení 10—12 kilogr. na čtvereční centimetr. Kovové pilíře budou spočívat na cementovaném zdivu. Nebudou nikterak překážet plavbě a budou dosti pevny, aby vzdorovaly všem bouřím. V noci budou na mostě upraveny na několika místech majáky.

– Národní listy, 9. dubna 1891. Autor neuveden.

Triedr

Tajný ženský spolek na špehování nevěrných manželů

Žárlivost je stejně stará jako samotná láska. Snad každá žena i muž má své vlastní taktiky, jak případnou nevěru včas odhalit. Kuriózně ale působí zpráva z dobového tisku o jistém spolku berlínských žen. Jejich cílem bylo posvítit si společnými silami na záletné muže. Přečtěte si článek, který vyšel v Národních listech v srpnu 1892. Spiknutí proti manželům Berlínská jedna lokální korespondence vypravuje příšernou historii o tajném spolku žen, jenž prý se utvořil již před dvěma lety ve hlavním […]

Den, kdy ryby pršely z nebe. Nevídaný úkaz všechny zaskočil

Čas od času se stane něco, nad čím běžnému smrtelníkovi zůstává rozum stát. Fenomén zvaný „déšť ryb“ patří mezi ně, i když má logické vysvětlení. Při silných bouřích mohou z nebe padat větrem nasáté ryby, žáby, myši nebo další drobní živočichové. Dobové noviny zmiňují událost, ke které došlo v létě 1892 v Bosně. Dešť ryb Meteorologická stanice v Bjelině v Bosně podává zprávu o následujícím přírodním úkazu. V noci na 23. července ke 4. hod. strhla se nad Bjelinou, směrem severozápadě-jihovýchodním, bouře, […]

Starý seladon u soudu za nemravné návrhy mladým dívkám

Láska je mocná čarodějka a citům člověk neporučí. Dokládá to i více než sto let starý příběh jednoho amerického muže, který se zamiloval do mladé dívky a dostal se kvůli tomu až před soud. O případu informovaly v Praze vydávané Národní listy v srpnu 1903. Starý seladon Bývalý americký kapitán, stařec již sedmdesátiletý, objevil se nedávno před policejním soudem v Novém Yorku, aby se zodpovídal z neobvyklé galantnosti, již projevoval slabšímu pohlaví. Žalobkyní byla jeho vlastní choť. Při líčení pročtena […]

Přísný režim studentek na Oxfordu. Feministky by dnes zuřily

Světoznámá univerzita v anglickém Oxfordu umožnila ženám studium teprve v 70. letech 19. století. Až do roku 1920 ale nebyly brány jako plnohodnotné členky. Směly sice navštěvovat přednášky, nemohly však počítat s tím, že by na konci získaly vysokoškolský diplom a titul. Jejich studentský život byl navíc oproti mužským protějškům omezen i v dalších ohledech. Podrobně o tom líčil český dobový tisk v roce 1898. Život studentek v Oxfordě Život, jaký vedou příslušnice oxfordské university vyznamenává se značnou přísností. Pravidla tohoto společného života, […]

Starou křivdu urovnalo neskutečně náhodné setkání

Cesty osudu jsou nevyzpytatelné. Občas se dokonce stane něco, nad čím zůstává rouzum stát. Přečtěte si příběh z dobových novin, který popisuje neuvěřitelně náhodné setkání. Citlivějším povahám možná ukápne slza. Podivné sehledání Z Londýna se oznamuje následující romantická historka. Dvě elegantně oděné dámy, z nichž starší měla naplněnou peněženku, šly onehdy mimo hostinec nižšího druhu na Holloway Roadu, když pojednou odtud vyběhl mladík zanedbaného zevnějšku, as 25letý, vytrhl dámě, než se mohla vzpamatovat, […]

X Zavřít