Vydrželi týden bez spánku. Ke konci experimentu se chovali zvláštně

6. července 2021 ∙ 12:07
Kristián Vích
Foto: Pixabay

Spánek fascinuje lidstvo už od nepaměti. Ani současná věda ho ještě stále nemá důkladně zmapovaný. Jisté ale je, že o něm víme víc, než naši předci v 19. století. Přečtěte si o zvláštním experimentu, který byl proveden v USA v roce 1891.

O spánku

Otázku o povaze spánku a jeho příčinách nelze při nynějším stavu vědy fysiologické dosud definitivně rozluštit. Předpokládá se, že potřeba spánku bývá vyvolávána jistými úkazy únavy ústředí nervového. Dýchání a činnost srdce i nejhlubším spánkem doznávají jen malé změny. Toliko mozek má zapotřebí spánku, aby nabyl znovu energie a stal se schopným nové práce. Vzdor tomu byly ode dávna lidé, kteří se domnívali, že spánek není nikterak nevyhnutelným, nýbrž zvykem, jemuž možno odvyknout.

Lékařský list »Lancete« oznamuje, že konány onehdy v Americe pokusy, jak dlouho zdravý člověk může vydržet beze spánku. Pokusy ty počaly v pondělí 30. března v poledne. Čtyři ze bdících vzdali se pokusů již před čtvrtkem, dva však vydrželi až do neděle. Jeden z nich, Tounsend, nejprve seslábnul, chodil jako ve snu a potácel se, později měl pocit, jakoby podlaha příkře stoupala a on se nemohl po ní vydrápat vzhůru. Teprve o půlnoci vzdal se svého úmyslu, opřel se o zeď, usnul a upadl. Jakkoli se pádem opět probudil, zůstal ležet na zemi a spal dále.

Druhý Cunnigham, strávil posledních dvanáct hodin procházením, zpěvem, tancem a křikem. Poslední minuty byly mu věčností, křičel, že ubíhají příliš zvolna a že ti, kdož jej kontrolovali, schválně zdržují hodiny. Takto strávil sedm dní úplně beze spánku. Když byl v poslední minutě představen obecenstvu, upadl, jedva že vstoupil na tribunu, v hluboký spánek.

Jakkoli při tomto bdění o závod ubylo Cunnighamovi 8 liber a Towiendovi 6 liber na váze (2,7 kg a 3,6 kg, pozn. red.), přece oba neutrpěli nijaké újmy na svém zdraví. Odnímání spánku jest u Číňanů dávným a velice krutým trestem, jehož, jak mnohé příklady z historie ukazují, užíváno bylo též jako trestu smrti.

– Národní listy, 16. 7. 1891. Autor neuveden.

X Zavřít