Jak nenápadně zjistit skutečný věk ženy? Zkuste rady našich předků

28. dubna 2021 ∙ 13:31
Kristián Vích
Foto: Picryl, volné dílo

Tázat se dámy na její skutečný věk je i v dnešní době považováno za poněkud nezdvořilé. A nejinak tomu bylo už v dobách našich předků. Národní listy otiskly v dubnu roku 1901 článek, který zvědavým mužům nabízí řešení. Zároveň ale jeho autor dodává, že ne vždy to bude fungovat.

Choulostivá otázka

Italský humoristický list »It Mondo che ride« předložil svým čtenářům následující otázku o cenu: Kterak možno od dámy zvěděti její stáří, aniž byste ji touto otázkou urazili ? Tři odpovědi cenou poctěné, zněly následovně:

Řekněte dámě: »Signoro, minulé noci zdálo se mi o vás, že jste mne vyzvala, abych vsadil do loterie a sice vaše leta a svoje. Zajisté, že bychom vyhráli. Chcete, abychom spolu vsadili? Jaké číslo mám za vás vsadit?«

Druhá odpověď navrhuje: Ptejte se dámy : »Jak dlouho jste již vdaná, milostivá paní ?« A když odpověděla: »Můj bože, to jste byla skorem dítě, když jste se vdávala. V kolika pak letech jste se vdávala?«

Třetí navrhuje: Ptejte se dámy, o kolik let jest mladší, než její manžel…

Podle těchto odpovědí, cenou poctěných, zdá se vskutku úžasno, jak málo je v Italii vtipu. Sotva as bude která Italianka tak hloupá, aby na kteroukoli z těchto otázek odpověděla pravdu.

Kdyby desetkrát věděla, že vyhraje v loterii, nepoví pravé svoje stáří. A co vadí dámě, jež se provdala v jedenadvacátém roce, aby udala, že jí bylo šestnáct?

Týž případ jest, tážete-li se jí, oč je mladší, než její manžel. Je-li mladší o pět let, odpoví klidně, že manžel její jest o 15 let starší. Vůbec, není-li nejmladší její syn již vousatým kadetem (děvčátka jsou beztoho v klášteře neb v pensionátě), dovíte se od málokteré jakýmkoli způsobem, že překročila třicítku.

– Národní listy, 26. dubna 1901. Autor neuveden.

Most přes kanál La Manche. Nerealizovaný plán z 19. století

V roce 2018 přišel Boris Johnson, tehdy ještě jako britský ministr zahraničí, s myšlenkou na stavbu mostu přes kanál La Manche. Spojení Francie a Velké Británie železničním tunelem podle něj nestačí. Podobné plány se přitom objevovaly již na konci předminulého století. Přečtěte si, jak o něm psaly dobové Národní listy v dubnu 1891. Nový most O mostu přes průplav La Manche oznamují se následující podrobnosti: Následkem nového měření v průplavu […]

Britští muži dávali najevo své bohatství podivnou úpravou nehtů

Pokud si říkáte, že žijeme ve zvráceném světě sociálních sítí, kde řada lidí nemá žádnou soudnost, možná vás překvapí článek z roku 1901. Národní listy přinesly zprávu o zvláštní módě, která se rozšířila mezi bohatými britskými muži. Nejnovější móda anglických gigrlat Nejnovější nesmysl, jenž se ujal mezi šviháky v anglické společnosti, jest, dáti si střihati nehty na rukou ve tvaru obráceného velkého V. Jeden z pěstitelů tohoto módního bláznovství, jenž […]

Neobvyklý trest za šíření pomluv o ostatních rodinách

Na rodinnou čest a dobrou pověst naši předci velmi dbali. Čas od času se ovšem objevil někdo, kdo se rozhodl šířit o ostatních z nejrůznějších důvodů pomluvy a klepy. O jednom podobném případu přinesly zprávu Národní listy v dubnu 1891. Poněkud překvapivé je, jak celá záležitost dopadla. Zvláštní trest za pomluvu V jedné obci v Anhaltsku byly četné rodiny neustále znepokojovány anonymními dopisy, jejichž obsah ve mnohých případech toho druhu, […]

Klobásy z hovězí kůže před soudem. Řešilo se, zda jsou protizákonné

Dvojí kvalita potravin byla tématem i pro naše předky. Roku 1891 přinesly Národní listy zprávu o soudním procesu, který řešil, zda uzenářské výrobky mohou obsahovat hovězí kůži. Přečtěte si, jaký verdikt nakonec padl. Klobásy z hovězí kůže »Hovězí kůže spracovaná do klobásů může být považována za zcela znamenitou potravinu pro lid, zejména je-li cena takovéto klobásy přiměřená.« Tento posudek prohlášen byl dobrým zdáním trestního soudce v Dortmundě v přelíčení proti […]

Londýnské metro hlásilo příští stanici automaticky už na konci 19. století

Hlavní město Velké Británie bylo průkopníkem podzemní městské hromadné dopravy. Už v roce 1863 začaly v tunelech jezdit první vlakové soupravy na parní pohon. Ještě před koncem století byly již vozy poháněny elektřinou. Praha si musela na první metro počkat až do roku 1974. Již ve zmíněném roce 1891 si ale Pražané v Národních listech mohli přečíst o úžasném pokroku, jakého Britové dosáhli. Praktická novinka v oboru železničním Na podzemní […]

X Zavřít