Jak nenápadně zjistit skutečný věk ženy? Zkuste rady našich předků

28. dubna 2021 ∙ 13:31
Kristián Vích
Foto: Picryl, volné dílo

Tázat se dámy na její skutečný věk je i v dnešní době považováno za poněkud nezdvořilé. A nejinak tomu bylo už v dobách našich předků. Národní listy otiskly v dubnu roku 1901 článek, který zvědavým mužům nabízí řešení. Zároveň ale jeho autor dodává, že ne vždy to bude fungovat.

Choulostivá otázka

Italský humoristický list »It Mondo che ride« předložil svým čtenářům následující otázku o cenu: Kterak možno od dámy zvěděti její stáří, aniž byste ji touto otázkou urazili ? Tři odpovědi cenou poctěné, zněly následovně:

Řekněte dámě: »Signoro, minulé noci zdálo se mi o vás, že jste mne vyzvala, abych vsadil do loterie a sice vaše leta a svoje. Zajisté, že bychom vyhráli. Chcete, abychom spolu vsadili? Jaké číslo mám za vás vsadit?«

Druhá odpověď navrhuje: Ptejte se dámy : »Jak dlouho jste již vdaná, milostivá paní ?« A když odpověděla: »Můj bože, to jste byla skorem dítě, když jste se vdávala. V kolika pak letech jste se vdávala?«

Třetí navrhuje: Ptejte se dámy, o kolik let jest mladší, než její manžel…

Podle těchto odpovědí, cenou poctěných, zdá se vskutku úžasno, jak málo je v Italii vtipu. Sotva as bude která Italianka tak hloupá, aby na kteroukoli z těchto otázek odpověděla pravdu.

Kdyby desetkrát věděla, že vyhraje v loterii, nepoví pravé svoje stáří. A co vadí dámě, jež se provdala v jedenadvacátém roce, aby udala, že jí bylo šestnáct?

Týž případ jest, tážete-li se jí, oč je mladší, než její manžel. Je-li mladší o pět let, odpoví klidně, že manžel její jest o 15 let starší. Vůbec, není-li nejmladší její syn již vousatým kadetem (děvčátka jsou beztoho v klášteře neb v pensionátě), dovíte se od málokteré jakýmkoli způsobem, že překročila třicítku.

– Národní listy, 26. dubna 1901. Autor neuveden.

X Zavřít