1. 6. 1890: Na trh budou uvedeny nové doutníky. Kvalita byla vyzkoušena ve světě

1. června 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Nové doutníky

Jak se nám sděluje, uvede c. k. tabáková režie dnem 1. června ve skladech mocnářství rakouského několik nových druhů doutníků do prodeje, jež »Compagnia General de Tabacos de Filipinas« dle smlouvy s touto režií uzavřené dodává a továrna dotyčné společnosti »Flor de la Isabela« vyrábí. Tato před 8 roky ze španělských a havanských pěstitelů ustavená společnost vytkla si za účel nahraditi tabákové druhy havanské, které v poslední době následkem přílišného využitkování půdy nemají dřívější dobré jakosti. Ve Španělsku již před dlouhou dobou známé a oblíbené doutníky »lsabella« znenáhla také v režii jiných evropských států s dobrým výsledkem do prodeje zavedeny byly. – Národní listy, 1. 6. 1890

Neštěstí v dolech

V osecké pánvi přihodilo se těchto dnů několik neštěstí krátce po sobě. Tak v prvních dnech tohoto týden zabit byl na místě 27tiletý horník Antonín Reichelt odtrhnuvším se kusem uhlí. Téhož dne byla vlastní neopatrností provazem brzdy rozmačkána ruka dělníka Ant. Janouška. Den na to byl na Nelsonově šachtě udeřen 17tiletý dělník Josef Michek provazem transmise tak prudce, že okamžitě ducha vypustil. – Národní listy, 1. 6. 1890

[related-post id=“29974″]

Ztráty a nálezy

Cestou z Podskalí do Lipové a Marianské ulice ztratila chudá paní vzorek s 13 monogramy, předložkami to k vyšívání a jeden batistový šáteček s monogramem A. B. Ztráta jest tím citelnější, poněvadž tyto předměty nejsou její majetkem. Poctivý nálezce uctivě se žádá, by věci ty odevzdal v trafice v Marianské ul. č. 8 nové. — V obci Nusle-Pankrác nalezeno bylo několik kusů prádla. Kdo je pohřešuje, nechť se o ně přihlásí u obecního úřadu tamtéž. – Národní listy, 1. 6. 1890

Nové české závody

Pan Václav Šifalda otevřel nový závod s hotovým prádlem pro dámy, pány a dítky a se zbožím modním v Praze, ve Ferdinandově třídě č. 19 nové. – Národní listy, 1. 6. 1890

X Zavřít