16. 1. 1868: V Praze řádí nepoctivý obchodník s uhlím a drožkaři mají v těchto dnech žně

16. ledna 2018 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Podívejte se, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety.

Tuláci

Pražská policie obecní si nyní zdárně počíná v zatýkání tuláků a jiných nevítaných osobností, kteréž v tak hojném počtu po Praze se potloukají a obyvatelům jen obtíže působí. O tom svědčí každodenní transporty takovýchto nebezpečných hostů, na okresy karlínský a smíchovský dopravovaných, by odtamtud dále do svých rodišť postrkem posláni byli. – Pražský denník, 16. 1. 1868

Počasí

Značná změna v povětrnosti, během včerejšího dne nastalá, měla valný účinek na led na řece Vltavě. Na některých místech vystoupla voda nad led, jejž ještě na všech místech sekali a odváželi, dříve nežli odpluje, jak tomu včerejší velká obleva nasvědčovala. Za příčinou touto byla i cena ledu zdražena a vzdor tomu nebylo možné postačiti jej nakládati, an hleděl každý ještě se jím zásobiti. Teplý hustý dešť napomáhal značně k rozpouštění ledu jakož i k rozmnožení bezedného bláta v ulicích, jimiž takřka potoky tekly, působené roztaveným sněhem z ulic a se střech. Milovníkům klouzání na bruslích byla zábava tato včera náhle zastavena, an místnosti, kde ještě předevčírem na sta klouzačů se prohánělo, včera pod vodou stály. Přechod přes led ztrácel již včera odpoledne bezpečnosti a v Podskalí byl přechod jen výše na řece dovolen, kde hustě sražený a neprosekaný led přecházejícím tak velkým nebezpečím nehrozil. Sanice tak četně v posledním čase v Praze provozovaná jest taktéž na dobro ukončena. Teplejší povětrnost včerejší pomáhala též k snadnějšímu čištění chodníků, které se všude včera provádělo. – Pražský denník, 16. 1. 1868

[related-post id=“4347″]

Drožkaři mají zně

Množství bláta po ulicích nyní ležícího přichází v nynější masopustní době velmi vhod drožkářům a fiakrům. S druhé strany jest opět velmi nemilým hostem pro takové, kteří do plesu se ubírají a neradi by najmutím povozu útraty zvětšili. Omnibusům květe též valné štěstí, dostávať se jim tolik pasažérů, že prostory jejich nemohou ani všechny osoby pojmouti. – Pražský denník, 16. 1. 1868

Podvod

V tyto dny přišel do jedné kuchyně v Marianské ulici uhlíř, nesa uhlí a nabízel je paní ku koupi; paní nechtěla, uhlíř ale vzdor tomu vysypal uhlí do bedničky, v kteréž se už uhlí nacházelo, a ač sotva čtvrtku centu přisypal, předce chtěl, aby mu paní celý cent zaplatila. Ta jej objednala na druhý den a když přišel dal jej manžel té paní zatknouti strážníkovi pro podvod. – Pražský denník, 16. 1. 1868

X Zavřít