14. 2. 1890: Hrubá krádež, nebezpečný zloděj a nový dům na Palackého nábřeží

14. února 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Hrubá krádež

Nejedná se tu o žádnou krádež velkého rozsahu, která by snad rozčeřila mysli poctivých a bohabojných lidí, nýbrž pouze o nepatrný přestupek, jichž se do roka k nespočtení u soudu odehraje ale který pro svoji originálnost jest samojediný. Frant. Noel, hostinský na Újezdě, viděl dne 20. ledna z rána v průjezdě seděti obstarožní ženštinu, která v něm svým chováním žádných domněnek nevzbudila. Když do průjezdu po hodné chvíli opět přišel, viděl ji tam dále sedět a zase jí nevěnoval žádné pozornosti. Za malý okamžik na to zdvihla se ženština, nůši vedle sebe postavila, vzala jeden stůl v průjezdě pro nižší třídy určený, flegmaticky jej na nůši uvázala a nejinak, než jakoby ji patřil, odcházela s ním. Chasníci brzo krádež spozorovali a pídili se po smělé zlodějce, kterou dohonili a nechali zatknout. Na policii poznána v ní Josefa Hodková. Včera ocitla se u okresního soudu na Ovocném trhu, kdež ji odsoudil soudce, adjunkt p. Havelka, pro přestupek krádeže do vězení na 3 dny. – Národní listy, 14. 2. 1890

Nový dům na Palackého nábřeží

Pan Jaroslav Procházka, majitel usedlosti č. 354–II. v Podskalí, vystaví letos velký a vkusný nárožní dům na nábřeží Palackého a uzavřel v příčině umístění úřadů pro potravní daň a bytu pro správce vybírání potravní daně s finančním erárem smlouvu, dle níž po zaplacení ročního nájemného v obnosu 500 zl. jest volný potřebné místnosti v souterrainu finančnímu eráru přenechati. – Národní listy, 14. 2. 1890

[related-post id=“28198″]

Nebezpečný zloděj

V nejnovější době potlouká se v Praze po domech nějaký člověk, který na schodech a chodbách krade raménka aneb kohoutky z osvětlovacích přístrojův a nechav pak plyn z otevřené roury prouditi, zmizí. V posledních dnech udály se podobné případy na následujících místech, totiž : v Řetězové ulici, čís. pop. 222–I., kdež odcizena dvě raménka, v Perlové ulici č. p. 1, kdež odšroubovány dva kohoutky; dále odcizeny různé předměty osvětlovací v domě č. p. 17, v Koviktské ulici, v kavárně »Slavii« v divadelní ulici č. p. 7, v domě č. p. 17 ve Ferdinandově třídě a v domě č. p. 4 v Křemencové ulici. Ježto na takový spůsob mohl by se snadno státi výbuch plynu, jak se stalo svého času v domě č. p. 27 v Celetné ulici, upozorňuje magistrát za účelem zamezení zlomyslných těchto případů obecenstvo na tento nešvar a vybízí je k opatrnosti, poněvadž plynárna obecní za podobné případy a jich následky, které by mohly míti v zápětí, zodpovědnost míti nemůže. – Národní listy, 14. 2. 1890

Nové vynálezy

Jest známo, že také ve vědě spůsobily nové vynálezy v oboru elektřiny značný převrat a že zejména věda lékařská docílila použitím elektřiny nových překvapujících výsledků, jež badání vykazují zcela nové směry. Jednou z nejvyšších vymožeností toho způsobu, jak se z různých stran tvrdí, jest elektrický drobnohled, jehož od krátké doby používá se na klinice vídeňské a při němž docílilo se neobyčejného úspěchu nově konstruovanými apochromatickými čočkami. Přístrojem, tím docílí se největšího, dosud možného zvětšenií ježto červené krevní tělísko objevuje se ve zvětšen-8000násobném. Obraz tento byl fotografován, a poznovu zvětšen, tak že zvětšený fotogram představoval předmět ve velikosti 72.000násobné. Týmž spůsobem učiněny byly snímky z různých bakterií a nejnebezpečnějšími neviditelní úkladní vrazi předvedeni takto oku člověka. Zajisté značný úspěch s nímž moderní věda může počítati. – Národní listy, 14. 2. 1890

X Zavřít