14. 10. 1889: Krvavé rvačky a den otevřených dveří ve věznici

14. října 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Krvavé rvačky

V noci na včerejšek vyhrnulo se z hostince č. 242–III. v Ostruhové ulici na Malé straně několik hostů, pokračujících v prudké hádce, která přešla na rvačku. Zlatnický pomocník Jan Stoklasa byl od neznámého soupeře několikráte bodnut do hlavy a do prsou a klesl bez vědomí k zemi. Rváči dali se na útěk. Zraněný byl později policejní hlídkou nalezen, dopraven na strážnici, kde mu byly rány obvázány, načež odnesen byl do všeobecné nemocnice. Jakožto domnělý pachatel byl později vypátrán zlatnický pomocník Jos. Outrata, který byl taktéž povážlivě zraněn a u něhož nalezen silně zkrvácený nůž. — V Masné ulici nalezen včera po půlnoci v tratolišti krve na zemi ležící zámečnický pomocník bez zaměstnání Jos. Frank. Na hlavě měl hlubokou ránu, již mu zasadil ve rvačce řeznický pomocník Jos. Plocek. jenž byl vypátrán a zatčen. – Národní listy, 14. 10. 1889

Otevření věznice pro veřejnost

Bývalá Václavská trestnice byla včera po celý den obecenstvem hojně navštěvována. Do večera čítalo se navštěvovatelů ke 3000. Chvílemi byla tlačenice tak veliká, že v úzkém průjezdě obecní zřízenec nemohl při nejlepší vůli vyhověti žádostem za vydání vstupenek. Obecní starší pan Březnovský prodával téměř celé odpoledne vstupenky v průjezdě, čímž obecenstvu byl přístup usnadněn. V trestnici, kdež dříve bylo slyšeti jen odměřené kroky vojenské stráže a kde druhdy panoval hrobový klid, bylo včera po celý den neobyčejně hlučno. Tisícové prohlédli si opuštěné žalářní cely, pracovny, tmavé komůrky, kostel atd., což jim ochotně správce domu vysvětloval. Veliký nával obecenstva soustřeďoval se u cel v nichž byl uvězněn redaktor Jos. Barák a sice čís. 5. a 8. v I. patře nejzazšího domu. Obě komůrky jsou laskavostí pana Březnovského vyzdobeny pěkně provedenou podobiznou Barákovou. Veliká poptávka byla po knížečce p. prof. Emlera, v níž vyznačeny jsou dějiny příšerného domu i popis jeho a která se prodávala za 4 kr. – Národní listy, 14. 10. 1889

[related-post id=“24117″]

Upozornění

Majitelé hrobek na hřbitovech olšanských a malostranských, kteří dosud poplatek za dohlídku nezapravili, mají tak buď při správě hřbitovní v Olšanech, neb po případě při pokladně úřadu zádušního v Praze do 8 dnů učiniti, ježto by jinak poplatky ty musily politickou exekucí vymáhány býti. – Národní listy, 14. 10. 1889

X Zavřít