13. 10. 1889: Falešné certifikáty na maso, drzé zlodějky a stavba nábřeží

13. října 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Falešné certifikáty

V páteční schůzi městské rady bylo oznámeno, že dozorčí úřadník na dobytčím trhu p. Fendrich dopustil se trestuhodného činu. Zfalšoval totiž certifikáty na dovážení masa do trhu, tak že nápotom nebylo možno zjistiti, pochází-li maso z krajin, stižených dobytčí nákazou, nebo z krajin zdravých i hrozilo nebezpečí, že v Praze dostane se do prodeje maso z dobytka, jež pochází z krajin, stížených nákazou. Městská rada projevila jednohlasně rozhořčenost svou nad nesvědomitostí úřadníka, nedbala jeho přípisu, aby se mu poklesek tento odpustil, nýbrž usnesla se, aby byl ihned suspendován a aby státnímu návladnictví podalo se trestní oznámení. – Národní listy, 13. 10. 1889

Krádež

Na vetešnickém trhu ukradla včera elegantně oděná žena pár ženských botek. Krádež byla záhy zpozorována, zlodějka dopadena a odvedena na policii. Nedlouho na to byla jedné paní vytažena z kapsy tobolka s 10 zl. 70 kr. I v tomto případě byla zlodějka, též slušně oblečená, dopadena. Strážníci musili ji před obecenstvem chrániti a dopravili ji za všeobecného sběhu na policejní řiditelství. – Národní listy, 13. 10. 1889

[related-post id=“24115″]

Stavba

Stavba nábřeží mezi mostem Palackého a smíchovskou plovárnou zadána byla v minulém sezení městské rady p. Františku Šafránkovi, architektu a staviteli na Smíchově. – Národní listy, 13. 10. 1889

X Zavřít