4. 5. 1890: Rozjezd jara v Praze, vystoupení beduínů a vlakem přejetá žena

4. května 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

K období

Po nevšedním úvodu, jehož dočkal se letos nejkrasší z měsíců květen, zabočilo vše opět do obvyklých kolejí. Dík vlídné pohodě, oživily se již značnou měrou všeliké sady veřejné zde v Praze i v předměstích a parníky i železnice dopravují co den, hlavně ovšem v neděli a ve svátek, zástupy výletníků do okolí pražského. Jest ovšem tento výletnický ruch ještě dosti nesmělý, obecenstvo vrací se záhy do města, a také venku, zejmena v místech poněkud vzdálenějších, na opravdovou výletní saisonu nejseu připraveni, než nebude dlouho trvati, a obecenstvo městské, jež po dlouhé měsíce odsouzeno bylo k odříkání se všech těch půvabů, jež skytá krajina balící se ve svěží zeleň jara, opanuje v pravém slova smyslu »pole«. Že ostatně saisona zahájena jest, tomu nasvědčují i četné oznámky všelikých lázeňských podniků, jež nyní plní insertní části časopisů, a jimiž zve se obecenstvo zotavení potřebné k návštěvě. Tak některé dráhy učinily jíž opatření, aby vyhověly požadavkům ruchu výletního, a umožnily za okolností výhodných návštěvu i vzdálenějších míst výletních a lázní. V tom ohledu učiněn jistý pokrok a není pochyby, že při stejné dobré vůli i uznání jiných drah dá se mnoho ještě vykonati. Obecenstvo jistě opatření taková s potěšením přijme. – Národní listy, 4. 5. 1890

Beduini v Praze

Ačkoliv nestálé počasí posledních dnů bylo poněkud na újmu představením, jež karavana v prostorné a vkusné zařízené aréně na ostrově Velkých Benátkách pořádá, těší se nicméně představení tato vzrůstající oblibě i návštěvě obecenstva. Jsou to hlavně čistokrevní arabští hřebci, kteří právem vzbuzují pozornost znalců, rovněž i jistota v ovládání těchto bujných zvířat odvážnými Beduiny, kteří jsou ku svým koním jako přikováni. Karavana zůstane, jak se nám sděluje, jen krátký čas v Praze. V aréně hraje každého dne civilní kapela. Nastane-li lepší počasí, není pochyby, že zajímavé produkce Beduinů budou četně navštíveny. – Národní listy, 4. 5. 1890

Vlakem přejeta

V pátek o půl 9. hodině večer vrhla se v sebevražedném úmyslu na koleje odbočné dráhy Neratovice-Kralupy blíže Klomína služka řídícího učitele z Klomína rozená z Ovčar. Byla na místě usmrcena. Mrtvola dopravena byla do umrlčí kaple v Libiši, kdež bude pitvána. Praví se, že nešťastná láska dohnala ji k zoufalému skutku. – Národní listy, 4. 5. 1890

Nové fotografie

Zdejší vynikající závod fotografický p. J. F. Langhanse vydal opět novou sbírku kostumních fotografií operní zpěvačky Národního divadla slečny J. Kavalárové. – Národní listy, 4. 5. 1890

X Zavřít