13. 11. 1889: Chystané sčítání lidu, odsouzení mladého zloděje a výběr potravní daně

13. listopadu 2019, 00:01 PražskýDEN.cz
Zdroj: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Přípravy na sčítání

Sčítání obyvatelstva v Rakousku ustanoveno jest na den 31. prosince 1890. Za tou příčinou nařídilo ministerstvo vnitra jakož i místodržitelství, aby již nyní provedeny byly nejdůležitější přípravné práce a sice číslování všech obytných budov, pořízení a opravení seznamů místních, seznamů obcí, osad a příslušných k nim samot atd. Starostům obcí ukládá se, aby postarali se, by poškozená čísla na obytných staveních obnovena, scházející pak novými nahražena byla. Totéž platí o návěštních tabulích, kteréž nejdéle do 31. ledna 1890 řádně opraveny býti musí. Obecní starostové jsou za vykonání tohoto nařízení zodpovědni. Kdyby některý majitel usedlosti vzpíral se poznamenati své obydlí čitelným číslem, jest povinností starosty, aby tak učiniti dal na jeho náklad. Zároveň nařízeno četnictvu, aby k provedení všech nařízení přísně přihlíželo a každé opomenutí neprodleně politickým úřadům oznámilo. Do 31. ledna 1890 jsou starostové obecní povinni, oznámiti okr. hejtmanství písemně, že danému rozkazu bylo v každém ohledu vyhověno. – Národní listy, 13. 11. 1889

Odsouzen

Čtenářové našeho listu pamatují se na zprávu o vloupání do mlýna pana Parduby na Smíchově, jež stalo se dne 24. října 1889. Den na to zatčena byla v Košířích společnost mladých lidí, jež hýřila v různých kořalnách a hostincích a z nichž jeden zvláště oplýval penězi. Byl to Antonín Kottner, 24letý nádenník z Vysoké u Příbrami. Zjistilo se, že Kottner byl již několikráte pro krádež trestán. Přiznal se také k tomuto vloupání do mlýna p. Parduby, kdež uzmul celkem 260 zl. Včera byl Kottner odsouzen zemským jakožto trestním soudem v Praze do těžkého žaláře na dobu půltřetího roku. Trest tento bude mu zostřen samovazbou, temnou komorou a posty. – Národní listy, 13. 11. 1889

Výběr daně

Právo vybírání potravní daně z dobytka a masa v Karlíně, Holešovicích a v Bubnech zadáno bylo včera řízením dražebním za 27160 zl. velkoobchodníku uzenáři a maj. domu p. Ant. Zadákovi v Praze č. p. 972–II. v ulici Jindřišské. – Národní listy, 13. 11. 1889

Na ženy po čtyřicítce módní návrháři před 100 lety příliš nemysleli

Šaty dělají člověka. Toto známé pořekadlo platí už odjakživa. Jenomže naše prababičky to s oblékáním neměly zrovna moc lehké. Dokládá do zajímavý novinový článek z roku 1910, kdy současný módní průmysl byl teprve v plenkách. Prohlížíme-li za výklady obchodů a v modních časopisech nové modely toilet, vidíme, že velicí krejčové pařížští docela se tváří, jakoby nevěděli, že existují také dámy přes čtyřicet let staré. Vše, co moda nového podává, je skoro nemožným u dámy „středního věku“ čili „určitého […]

vydáno před 2 týdny

3. 1. 1890: Chřipková epidemie dál kosí obyvatele Prahy

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Chřipka v Praze Povážlivá epidemie tato šíří se v Praze dále, a nebude pomalu domu neb rodiny, ve které by nebylo nějakého případu. Jak se praví, počíná prý chřipka vaditi také v obchodních stycích, ježto v mnohých závodech personál chřipkou jest zmenšen. Na Nový rok bylo úřadně ohlášeno. 100, včera dopoledne 120 případů onemocnění chřipkou. – Národní listy, 3. 1. 1890 Zastavené vyučování Za příčinou šíření […]

vydáno před 3 týdny

2. 1. 1890: Řádění chřipky v Praze, výbuch petroleje a brutální pomsta bývalé manželky

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Chřipka v Praze Jak během málo dnů bylo již podotčeno, rozmohla se tato epidemie v Praze měrou velmi povážlivou a činí dosud pokroky, tak že možno říci, že Praha bude znenáhla jedním z měst, kde chřipka poměrně nalezla nejvíce půdy. Celkem však lze konstatovati, že obyvatelstvo pražské vzdoruje statečněji účinkům chřipky než jinde. Tím spůsobem vysvětluje se, že počet případů onemocnění, úřadně oznámených, […]

vydáno před 3 týdny

Pracujících cizinců přibývá. Průměrně vydělávají stejně jako Češi, někdy i víc

Česká ekonomika musí kvůli nedostatku pracovních sil stále více spoléhat na zaměstnance s cizím státním občanstvím. Jejich podíl přesáhl loňském roce 12 procent. Většinu celkového počtu cizinců u nás tvoří občané Ukrajiny, Slovenska a Vietnamu. Následují občané Ruska, Polska, Bulharska a Rumunska. V počtu usazených převyšují občané třetích zemí nad občany EU. Data zveřejnil Český statistický úřad. „Masivní ekonomická migrace podpořená nedostatkem pracovních sil v posledním období narůstá zejména ze zemí EU. Díky menším administrativním překážkám […]

vydáno před 3 dny

Pronájem nebytových prostor bude mít nová pravidla

Praha připravila nové znění vzorových podmínek výběrových řízení na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví hlavního města. Jejich součástí jsou i smlouvy na dobu určitou a neurčitou. Nabídky podané ve výběrových řízení se budou nově hodnotit podle několika kritérií tak, aby pronájmy nebyly jen pro turistické prodejny, ale sloužily i Pražanům. První z podmínek je cenová nabídka. Druhou představuje navrhovaný účel nájmu. V rámci účelu bude hodnocena i přínosnost požadovaného druhu činnosti pro místní obyvatele a pro všestranný rozvoj daného […]

vydáno před 3 dny
Praha v budoucnu neposkytne pronájem obchodům s kýčovitým zbožím.

Národní muzeum připomene 51 let od smrti Jana Palacha

Národní muzeum připomene v sobotu 18. ledna 51. výročí sebeupálení Jana Palacha pietním aktem v Památníku Jana Palacha ve Všetatech. Začátek pietního aktu je v 13:00, po jeho skončení bude následovat setkání v sále bývalého kina ve Všetatech, které pořádá Společnost Jana Palacha. Vstup do celého objektu je zdarma. Národní muzeum otevřelo Památník Jana Palacha ve Všetatech 10. října loňského roku. Bznikl na místě původního domu rodiny Palachových, vedle kterého byla vybudována nová expozice představující dobu a čin Jana Palacha v kontextu 20. století. Památník […]

vydáno před 4 dny
X Zavřít