13. 11. 1889: Chystané sčítání lidu, odsouzení mladého zloděje a výběr potravní daně

13. listopadu 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Přípravy na sčítání

Sčítání obyvatelstva v Rakousku ustanoveno jest na den 31. prosince 1890. Za tou příčinou nařídilo ministerstvo vnitra jakož i místodržitelství, aby již nyní provedeny byly nejdůležitější přípravné práce a sice číslování všech obytných budov, pořízení a opravení seznamů místních, seznamů obcí, osad a příslušných k nim samot atd. Starostům obcí ukládá se, aby postarali se, by poškozená čísla na obytných staveních obnovena, scházející pak novými nahražena byla. Totéž platí o návěštních tabulích, kteréž nejdéle do 31. ledna 1890 řádně opraveny býti musí. Obecní starostové jsou za vykonání tohoto nařízení zodpovědni. Kdyby některý majitel usedlosti vzpíral se poznamenati své obydlí čitelným číslem, jest povinností starosty, aby tak učiniti dal na jeho náklad. Zároveň nařízeno četnictvu, aby k provedení všech nařízení přísně přihlíželo a každé opomenutí neprodleně politickým úřadům oznámilo. Do 31. ledna 1890 jsou starostové obecní povinni, oznámiti okr. hejtmanství písemně, že danému rozkazu bylo v každém ohledu vyhověno. – Národní listy, 13. 11. 1889

Odsouzen

Čtenářové našeho listu pamatují se na zprávu o vloupání do mlýna pana Parduby na Smíchově, jež stalo se dne 24. října 1889. Den na to zatčena byla v Košířích společnost mladých lidí, jež hýřila v různých kořalnách a hostincích a z nichž jeden zvláště oplýval penězi. Byl to Antonín Kottner, 24letý nádenník z Vysoké u Příbrami. Zjistilo se, že Kottner byl již několikráte pro krádež trestán. Přiznal se také k tomuto vloupání do mlýna p. Parduby, kdež uzmul celkem 260 zl. Včera byl Kottner odsouzen zemským jakožto trestním soudem v Praze do těžkého žaláře na dobu půltřetího roku. Trest tento bude mu zostřen samovazbou, temnou komorou a posty. – Národní listy, 13. 11. 1889

[related-post id=“24705″]

Výběr daně

Právo vybírání potravní daně z dobytka a masa v Karlíně, Holešovicích a v Bubnech zadáno bylo včera řízením dražebním za 27160 zl. velkoobchodníku uzenáři a maj. domu p. Ant. Zadákovi v Praze č. p. 972–II. v ulici Jindřišské. – Národní listy, 13. 11. 1889

X Zavřít