31. 1. 1868: Na Karlově náměstí poletoval motýl. Vyvolal veliké pozdvižení

31. ledna 2018 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Podívejte se, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety.

Nepovedený nákup

Sběh lidu spůsobila předevčírem večer jistá živnostnice v dlouhé střídě. Jakási služka koupila u ní zboží a když paní se nelíbilo, nechtěla je prodávačka nazpět vzíti. Služka se ale nechtěla z krámu hnouti, načež prodávačka pomocí svého čeledína služku tak násilně z krámu vystrčila, že tato upadla a v obličeji se poranila. Přenáhleným tímto jednáním přivábeno bylo množství diváků, kteří se dívky ujmuli. Jeden z přítomných pánů zvědav od služky příčinu tohoto sváru, daroval jí peníze za koupené zboží, načež tato vhodila prodávačce zboží do skleněných oken u dvěří, tak že několik tabulí se rozbilo. Prodávačka chtěla za utíkající běžeti, ale shromážděný zástup jí v tom zabránil. – Pražský denník, 31. 1. 1868

Pokud sebevraždy

V jednom domě na štěpánské ulici podřezala si včera večer služka Josefa S. ze Zásmuk, jež u jistého fiakra sloužila, břitvou krk a byla těžce poraněna do nemocnice dopravena. Příčina tohoto zoufalého skutku není známa. – Pražský denník, 31. 1. 1868

Nové nábřěží

K nábřeží, jež má nově zřízeno býti na břehu Vltavy od kláštera křižovnického až k třetímu mostu pražskému, učiněny byly v těchto dnech první kroky. Bourá se totiž k účelu tomuto od městské obce zakoupený veliký dům nárožní v granátové ulici. Jest to dům, kde dříve oddělení městské stráže se nacházelo, a jejž obec od p. Mucka zakoupila, aby ona část města volné prostory nabyla. Dům ten skoro paláci podobný byl zbudován v předešlém století a náležel druhdy Pachtům z Rájova. Množství dělníků jest nyní zaneprádzněno na domě, by jej s půdou srovnali. Odstranění ostatních budov v čáře této až k třetímu mostu se táhnoucích, bude ovšem ještě mnoho času a nákladu vymáhati. Na třetím mostě se stále pracuje na ukončení podlahy, tak že již v krátkém čase úplně sestavena bude. Též na celnici a jiných stavbách u mostu na Letné se dále počíná pracovati. Přechod přes most jest ocenestvu stále dovolen. – Pražský denník, 31. 1. 1868

[related-post id=“5018″]

Čištění ulic

Vyhláškou magistrátu uvádí se v pamět nařízení stranu čištění ulic a chodníků v zimě. Tohoto nařízení měli by si páni domácí svědomitěji všímati než se aždosud stávalo. Včera zrána bylo nevyhnutelně zapotřebí, kluzké chodníky kol domů posypati, opatření toto však bylo málo kde uskutečněno, tak že policejni strážníci osobně museli těm, jichž se týkalo, povinnost jich připomínnti. Trestuhodná nedbalost tato byla vinna i několika nehodami, jež se na kluských chodníkách včera udály. – Pražský denník, 31. 1. 1868

Kořalka jej zabila

Ve středu odpoledne přišel do hospody “U třech duh” v Senovážné ulici 30letý drožkář a dal si nalíti piva, poněvadž ale byl naprosto opilý, nenalili mu v hospodě piva i poslali jej do chléva, aby se tam vyspal. Když večer chtěli spáče buditi, nalezli již jen chladnou mrtvolu. Tváře i život zemřelého byly morými skvrnami i boulemi posety. Kořalka jej zabila. – Pražský denník, 31. 1. 1868

Motýl

Neobyčejná honba dála se včera v poledne na Karlovu náměstí. Vyskytl se v tamních sadech motýl vesele poletující. Řídký v tomto počasí host ten přilákal zástup hochů i dospělých, již na motýla hon učinili a brzo byl motýl ustavičným honěním unaven a chycen. – Pražský denník, 31. 1. 1868

X Zavřít