2. 6. 1890: Opilá stařena nemravně obtěžovala mladé muže

2. června 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Oplzlá stařena

Sběh lidu udál se včera k 7. hodině večer na Perštýně. Stará žena ve smutečním obleku opřena jsouc o vrata jednoho domu, roztouženě rozevírala svou náruč, jakmile nějaký muž kolem se ubíral, ba chytla dva mladíky, jež vášnivě líbala. Oba brániti se museli ze všech sil, než se jim podařilo z nenadálého objetí smyslů zbavené stařeny se vyprostiti. Stařena jevila nad tímto svým počínáním nemalou radost. Přivolaný strážník domníval se, že jest to ženština opilá. Aby dalšímu pohoršení učinil přítrž, dopravil stařenu do drožky, posadil se vedle ni, načež poručil kočímu, aby jel k policejnímu ředitelství. K nemalému obveselení obecenstva objímala a celovala stařena také strážníka. Týž musil se všemožně brániti a vynaložiti veškery síly, než se mu podařilo stařenu na komisařství dovézti. – Národní listy, 2. 6. 1890

Nové kandelábry

Nové kandelábry u Národního divadla budou před zahájením zemské jubilejní výstavy zřízeny. Výbor sboru pro udržování Národního divadla zadal provedení monumentálních kandelábrů panu Lud. Šaldovi, sochaři a majiteli kamenických závodů. Splint bude z černého českého leštěného sienitu, piedestal z červené hlazené žuly, patka a hlavice z kararského mramoru, dřík čili sloup z české, šedé blazené žuly bude asi 5 metrů vysoký. – Národní listy, 2. 6. 1890

[related-post id=“29976″]

Slavnost

Májová slavnost konala se včera na bývalém hřbitově malostranském v Košířích. Návštěva dopolední byla veliká, odpoledne slabá. Hroby a pomníky zasloužilých vlastenců jako Mikovce, Kořínka atd. byly věnci a kytičkami z růží ozdobeny. – Národní listy, 2. 6. 1890

Oznámení

Slavnostní odhalení poprsí dra. Ant. Šlechty rytíře Sedmihorského v lázních Sedmihorských, ustanoveno jest definitivně na den 13. června o 10. hodině dopolední. – Národní listy, 2. 6. 1890

X Zavřít