14. 1. 1868: Několik dalších rodin se rozhodlo pro emigraci do USA

14. ledna 2018 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Podívejte se, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety.

Pasáže na řetězovém mostě

Již od nějakého času jsou galerie kolem řetězového mostu zdejšího příčními trámy zataraseny, aby se zamezilo všeliké znečištění těchto balkonků. Proč byly asi galerie tyto zřízeny? Měli jsme posud za to, že k usnadnění veřejného spojení, aby se totiž pěší po mostě spíš vyhýbati mohli četným povozům skrze průjezdy mostních pilířů jedoucím, čehož od otevření západní dráhy pro četnou jízdu a nyní v čase zimním, když množství sněhu napadne aneb velmi kluzko bývá, tím více potřebí jest. Vidíme nyní často celé tlupy čekati, až četné povozy přejedou, což při nynější kruté zimě ovšem nenáleží k příjemnostem tohoto života, nad to pak není nemožné, aby se někdo pod kola vozu nedostal. Nemohlo by se udržení čistoty na oněch mostních galeriích jinak docíliti, snad častějším a pořádnějším čištěním, aby se obecenstvo tamtudy povozům vyhýbati mohlo? – Národní listy, 14. 1. 1868

Počty zatčených

Městská stráž policejní zatkla v čase od 5. do 11. ledna 310 osob a sice: pro kráděž 13, pro podezření krádeže 11, pro potulování 129, pro nedovolené zdržování se 33, pro žebrotu 45, pro výtržnost 15, osob bez bytu 13 atd. – Národní listy, 14. 1. 1868

K německé demonstraci Herbstovské

Jakož jsme již sdělili, minulé soboty udál se hlučnější výstupmezi českým a něměckým studenstvem zdejší university. Němci chtěli se radit o vystrojení vyzývavé, protičeské demonstrace, Češi ale poradu jejich zmařili. Nyní proslýchá se, že proti českým studentům pro tu příšinu bude zavedeno disciplinární vyšeřování se strany rektoratu university. – My ale soudíme, že by sl. rektorát university měl potáhnouti k zodpovědnosti jedině studenty německé jakžto původce a podněcovatele tohoto rozjitření mezi studenstvem naším, kdežto stíháním českých studentův jen přimnoží hořkosti a nevole obecné. Či myslí sl. rektorát, že vykoná tím cosi moudrého, když pokárá české studenty proto, že bránili Němcům strojit v Praze protinárodní demonstraci politickou, německým studentům ale dovolí provésti takovou demonstraci? Nechceme vypisovati, jaké smýšlení v této příčině panuje mezi českým obyvatelstvem Prahy. Opětujem jen co nejrozhodněji, že v Praze pro takovéto demonstrace německé naprosto půdy není a německé ty noviny zdejší, jež k takové demonstraci Němce důtklivě vyzývají a dráždí, činíme odpovědny za všecky následky tohoto počínání jejich. – Od pana ministra spravedlnosti dra Herbsta ale očekáváme, že sám zakáže si demonstrací, která již nyní takou měrou rozčiluje a uráží valnou většinu obyvatelstva hlavního města našeho. – Národní listy, 14. 1. 1868

Vystěhovalci

Včera dopoledne přibylo do zdejšího nádraží opět několik rodin v počtu 23 hlav, z okolí vodňanského a prachatického pocházejících, by odtud další cestu do Ameriky nastoupily. Dle výpovědi těchto vystěhovalců trvala cesta jejich do Prahy úplných čtrnáct dní, v kterých ohromné svízele a trampoty po neschůdných silicích zakusily. Blíže Zbraslavi zůstaly jim povozy, na nichž peřiny a rozličný nábytek naložený měli, v závějích sněhových vyprostili. Smutný to počátek jich daleké cestě. – Pražský denník, 14. 1. 1868

X Zavřít