29. 3. 1889: Nové názvy holešovických ulic a smrt bednářského pomocníka

29. března 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Pojmenování nových ulic v Holešovicích-Bubnech

Jak známo, schválila městská rada ve schůzi dne 13. března 1389 pojmenování dalších 12 nových ulic v Holešovicích-Bubnech, jichž jmena jsou: Palackého třída (od domu č. p. 115 až k č. p. 46), Holešovické nábřeží, ulice Trojská, ulice Trnoštovská, ulice nádražní, ulice »U papírny« (místo dřívější ulice nádražní), ulice Vltavská, ulice Bubenská, »U kapličky«, U vozovky, ulice Veverkova, ulice Kamenická (místo dřívějšího názvu ulice pekařská) naproti tomu nemá býti ulice pomezní více pojmenována, protože časem svým zmizí. Silnice Bělského má se příště jmenovati třídou Bělského a silnice Belcrediho třídou Belcredibo, konečně usneseno, požádati zemský výbor, aby pokud se týče komplexu nazvaného posud »Stromovka« vrátil se k starobylému názvu: »Královská obora«. Následkem tohoto usnesení uloženo hospodářskému úřadu, aby ve srozumění s městským radním p. Burešem a s p. obecním starším Seifertem na obou koncích nově pojmenovaných ulic připevniti neb vztýčiti dal tabulky s naznačením, že ta která ulice nalezá v VII. části města Prahy, dále s označením jmena téže ulice a konečně s označením popisních čísel domů, jež v dotýčné ulici stojí, dále mají býti na vhodných místech upevněny neb vztýčeny orientační tabelky. A aby pojmenování těchto nových ulic mohlo býti v seznamu veřejného statku VII. části vyznačeno, uloženo stavebnímu úřadu, aby za účelem podání dotýčné žádosti na c. k. zemský soud zjistil katastrální čísla těchto pozemkových parcel, té které ulici odpovídající. Pokud se týče zamýšleného označení tabulek s domovními čísly též označením příslušné ulice, usnesl se sbor obecních starších po návrhu rady městské, aby označení takové provedlo se na tabulkách s čísly orientačními, nikoliv však s čísly, popisními. Poněvadž však velký počet ulic v Holešovicích-Bubnech není dosud zastaven a následkem toho čísla orientační tamtéž zavedena nejsou, upustil sbor obec. starších na ten čas od zavedení takovéhoto číslování i odročil tudíž definitivní své usnesení v této záležitosti na dobu pozdější. – Národní listy, 29. 3. 1889

Zabil se

Ant. Sroubek, 33letý bednářský pomocník, zaměstnaný v akc. pivovaře na Smíchově, byl nějaký čas nápadně zádumčivý, velice popudlivý a vyhledával samotu. Včera v poledne zasedl se soudruhy k obědu, načež vyšel z čeledníka. Běžel na půdu a v návalu okamžité šílenosti skočil do dvora, kdež s roztříštěnou lebkou a přeraženými údy zůstal mrtev ležeti. Mrtvola byla po lékařském ohledání dopravena do všeobecné nemocnice. – Národní listy, 29. 3. 1889

[related-post id=“18636″]

Tonul v kalužině

Včera v poledne nalezlo několik dělníků na královské louce u Smíchova neznámého muže již bez vědomí, jenž polovicí svého těla vězel v kalužině. Poněvadž na něm zpozorovali ještě známky života, odnesli ho ihned na policejní komisařství, kde se přivolanému lékaři p. dru. Šimůnkovi po delším namahání podařilo přivésti ho k vědomí. Udal, že jest 54 let stár, židovského náboženství, krejčí Abraham Kavka z Domousnic u Jičína a otec 8 nezaopatřených dítek. Dařilo prý se mu špatně a nouze dohnala ho k zoufalství. Po 8. hodině ráno ponořil hlavu do kalužiny, aby utonul a ve stavu tomto setrval prý až do poledne, kdy ho dělníci zachránili. Z nařízení lékařského byl odnešen do všeobecné nemocnice. – Národní listy, 29. 3. 1889

X Zavřít