6. 12. 1889: Obrovská tragédie v cukrovaru a mikulášský trhy v centru Prahy

6. prosince 2019, 00:01 PražskýDEN.cz
Zdroj: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Tragédie

Hrozné neštěstí událo se v noci na včerejšek v cukrovaru ve Zvoleněvsi u Slaného, který má od správy císařských statků najatý velkoobchodník vídenský ryt. Bennis. Na půdě byly veliké zásoby surového cukru a nejspíše přetížením praskl prostřední litý železný sloup, na němž strop spočíval. Část půdy i se zásobami cukru spadla dolů mezi dělníky. Pokud známo, bylo 5 dělníků zabito a 8 těžce poraněno. Tito byli dopraveni do nemocnice. Většina nešťastníků jsou ženati a otci nezaopatřených dítek. – Národní listy, 6. 12. 1889

Mikulášský trh

Včerejší mikulášský trh na Staroměstském náměstí těšil se, zejména k večeru přehojné návštěvě obecenstva. V dlouhých řadách stánků a budek vystaveno množství pestrobarevných Mikulášů, rozličných rozměrů, nezbytní čerti, celý takřka les pozlacených metel, hraček všeho druhu, ovoce, cukrovinek a loutek, jež vesměs těšily se hojnému odbytu. Také na Uhelném a drůbežním trhu a okolo německého divadla byly rozestaveny řady krámků s rozmanitým zbožím, jež rychle šlo na odbyt. – Národní listy, 6. 12. 1889

Plesy elitní

Ples hostinských, který Ústřední jednota českoslovanského hostinství »Hostimil« pro Čechy, Moravu a Slezsko v Praze, pod protektorátem svého předsedy pana Jos. Choděry, ve čtvrtek dne 13. února 1890 na Žofíně uspořádá, zajisté bude důstojným vystoupením tak velké korporace. Zvaní pánů vrstevníků jest v plném proudu a jeví se na všech stranách účastenství nejživější. K slavnostní této zábavě dostane se též zvláštního pozvání všem interesentům, s hostinskými v obchodním spojení stojícím, a plesový výbor očekává, že páni řezníci, uzenáři, pekaři, kupci a jiní páni obchodníci neopominou při této příležitosti dáti svým stálým zákazníkům přízeň svou na jevo. Zhotovení tanečních pořádků bylo zadáno firmě pana Urbánka. – Národní listy, 6. 12. 1889

Ztráta

Chudý sluha ztratil včera cestou od Smeček Žitnou ulicí a Karlovým náměstím k Moráni 16 zl., které mu byly svěřeny. Prosí poctivého nálezce za vrácení na Žižkově v Orebitské ulici čís. 633 v II. poschodí dveře 17 a slibuje hojnou odměnu. – Národní listy, 6. 12. 1889

Na ženy po čtyřicítce módní návrháři před 100 lety příliš nemysleli

Šaty dělají člověka. Toto známé pořekadlo platí už odjakživa. Jenomže naše prababičky to s oblékáním neměly zrovna moc lehké. Dokládá do zajímavý novinový článek z roku 1910, kdy současný módní průmysl byl teprve v plenkách. Prohlížíme-li za výklady obchodů a v modních časopisech nové modely toilet, vidíme, že velicí krejčové pařížští docela se tváří, jakoby nevěděli, že existují také dámy přes čtyřicet let staré. Vše, co moda nového podává, je skoro nemožným u dámy „středního věku“ čili „určitého […]

vydáno před 2 týdny

3. 1. 1890: Chřipková epidemie dál kosí obyvatele Prahy

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Chřipka v Praze Povážlivá epidemie tato šíří se v Praze dále, a nebude pomalu domu neb rodiny, ve které by nebylo nějakého případu. Jak se praví, počíná prý chřipka vaditi také v obchodních stycích, ježto v mnohých závodech personál chřipkou jest zmenšen. Na Nový rok bylo úřadně ohlášeno. 100, včera dopoledne 120 případů onemocnění chřipkou. – Národní listy, 3. 1. 1890 Zastavené vyučování Za příčinou šíření […]

vydáno před 2 týdny

2. 1. 1890: Řádění chřipky v Praze, výbuch petroleje a brutální pomsta bývalé manželky

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety. Chřipka v Praze Jak během málo dnů bylo již podotčeno, rozmohla se tato epidemie v Praze měrou velmi povážlivou a činí dosud pokroky, tak že možno říci, že Praha bude znenáhla jedním z měst, kde chřipka poměrně nalezla nejvíce půdy. Celkem však lze konstatovati, že obyvatelstvo pražské vzdoruje statečněji účinkům chřipky než jinde. Tím spůsobem vysvětluje se, že počet případů onemocnění, úřadně oznámených, […]

vydáno před 3 týdny

Pracujících cizinců přibývá. Průměrně vydělávají stejně jako Češi, někdy i víc

Česká ekonomika musí kvůli nedostatku pracovních sil stále více spoléhat na zaměstnance s cizím státním občanstvím. Jejich podíl přesáhl loňském roce 12 procent. Většinu celkového počtu cizinců u nás tvoří občané Ukrajiny, Slovenska a Vietnamu. Následují občané Ruska, Polska, Bulharska a Rumunska. V počtu usazených převyšují občané třetích zemí nad občany EU. Data zveřejnil Český statistický úřad. „Masivní ekonomická migrace podpořená nedostatkem pracovních sil v posledním období narůstá zejména ze zemí EU. Díky menším administrativním překážkám […]

vydáno před 1 dnem

Pronájem nebytových prostor bude mít nová pravidla

Praha připravila nové znění vzorových podmínek výběrových řízení na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví hlavního města. Jejich součástí jsou i smlouvy na dobu určitou a neurčitou. Nabídky podané ve výběrových řízení se budou nově hodnotit podle několika kritérií tak, aby pronájmy nebyly jen pro turistické prodejny, ale sloužily i Pražanům. První z podmínek je cenová nabídka. Druhou představuje navrhovaný účel nájmu. V rámci účelu bude hodnocena i přínosnost požadovaného druhu činnosti pro místní obyvatele a pro všestranný rozvoj daného […]

vydáno před 1 dnem
Praha v budoucnu neposkytne pronájem obchodům s kýčovitým zbožím.

Národní muzeum připomene 51 let od smrti Jana Palacha

Národní muzeum připomene v sobotu 18. ledna 51. výročí sebeupálení Jana Palacha pietním aktem v Památníku Jana Palacha ve Všetatech. Začátek pietního aktu je v 13:00, po jeho skončení bude následovat setkání v sále bývalého kina ve Všetatech, které pořádá Společnost Jana Palacha. Vstup do celého objektu je zdarma. Národní muzeum otevřelo Památník Jana Palacha ve Všetatech 10. října loňského roku. Bznikl na místě původního domu rodiny Palachových, vedle kterého byla vybudována nová expozice představující dobu a čin Jana Palacha v kontextu 20. století. Památník […]

vydáno před 2 dny
X Zavřít