4. 6. 1890: Podezřelý nález a nové schody u Emauzského kláštera

4. června 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Podezřelý nález

Včera odpoledne přišlo se při odstraňování nakupeného štěrku v lomech pod nemocnicí v Žižkově na ruční košík, jenž byl k nemalému udivení všech naplněn dynamitovými patronami a od strážníků hned opatrně na bezpečné místo odnešen a ukryt. Má se za to, že dynamit pochází z krádeže, spáchané svého času na nádraží státní dráhy a že zloději, nemohouze jej prodati aneb z obavy, aby nebyli vyzrazeni, jej tam uschovali. – Národní listy, 4. 6. 1890

Nové schody z Václavské ulice na dvůr kláštera emauzského

Opat řádu benediktského z Montserratu v Emausích žádal městskou radu za svolení, aby směl zrušiti dosavadní dřevěné schodiště vedoucí z Václavské ulice přímo ku hlavním dveřím starobylého kostela v Emauzích a zříditi opodál jiné schodiště, tak aby klášter mohl býti pro širší obecenstvo uzavřen. Po delším vyjednávání svolila městská rada k vystavění nového schodiště a ke zrušení schodiště starého. Nové pískové schodiště obehnané po obou stranách dosti vysokou zdí a železným zábradlím jest již dohotoveno a bude za nedlouho veřejnosti odevzdáno. Dle usnesení městské rady bude se schodiště v ustanovených hodinách večer zavírati a ráno otvírati. Klášter benediktínský dal před dvěma roky opraviti starobylou kapli sv. Václava, která jest starší nežli nynější chrám. Nyní se opravuje kaple také z venčí, vchod do ní bude zřízen taktéž směrem z nového schodiště. Jakmile kaple sv. Václava bude z venčí opravena, budou také nové schody otevřeny, za to však nádvoří před hlavním chrámem bude pro širší obecenstvo uzavřeno. – Národní listy, 4. 6. 1890

[related-post id=“29994″]

Rozehnaná tlupa

Cikánská tlupa, sestávající z 26 osob, rozbila včera u »Kolčavky« za Libní svůj stánek, aby za krátko byla policejními strážníky až za hranice policejního obvodu dopravena. – Národní listy, 4. 6. 1890

Zrnko kávy

Julie Kämpfova, 4letá dceruška dělníka v Chomutově, spolkla včera zrnko pražené kávy, které se dostalo do. průdušnice a zůstalo tam vězeti. Dítko bylo dopraveno do pražské všeobecné nemocnice. – Národní listy, 4. 6. 1890

X Zavřít