19. 1. 1868: Sbírka na dostavbu chrámu sv. Víta se zadrhla, lidem se nechce platit

19. ledna 2018 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Podívejte se, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety.

Přednáška

V měšťanské besedě na Smíchově přednášeti bude dnes večer o 7. hodině p. Alois Studnička, učitel na průmyslové škole smíchovské o své cestě po Anglicku, Irsku, Hollandsku, Francouzsku a Německu, ku kteréž přednášce mají přístup nejen pp. členové a jich dámy, nýbrž i hosté. – Národní listy, 19. 1. 1868

Beseda

Tělocvičný šermířský klub na Malé straně dne 13. t. m. uspořádal besedu, kteráž v každém ohledu výborně vydařila se. Sešloť se hojně vybraného inteligentního obecenstva, mezi nímž krásná pleť co nejkrásněji byla zastoupena, sílám účinkujícím pak podařilo se dovedným provedením všech čísel programu rozjařiti a udržeti v rozjaření toto posluchačstvo. Všickni účinkující závodili spolu o vděk obecenstva a všem dostalo se ho v rovné, hojné míře. Sál taneční byl vkusně dekorován znaky staročeskými. – Národní listy, 19. 1. 1868

Situace na Vltavě

Vltava v Praze vystoupila do včerejška do večera o 22 palců pod obyčejnou míru svou. K večeru hnul se led na Výtoni a zarazil se teprv “u náplavky”. Jinde ještě led drží, ač téměř všecek jest pod vodou. Do ulic pobřežních včera rozveženy lodice a pantony. – Národní listy, 19. 1. 1868

Sbírka

Pokladničky na kamenném mostě, do kterých se skládají dobrovolné příspěvky na dostavení chrámu sv. Víta byly za poslední doby jaksi zapomenuty, neboť nalezena v nich poměrně skrovná částka dárkův; a věru že by mohly státi se vydatnou podporou ku dostavění velebné té budovy, v které těla králův i svatých patronův českých odpočívají, jen kdyby z těch tisícův lidí, kteří denně po mostě Karlovu se ubírají, aspoň čásť neopomíjela přispěti dárkem k účelu tak zbožnému, ušlechtilému a pro české umění významnému. Odporučujeme tedy pokladničky tyto obecenstvu pražskému co nejvřeleji. – Pražský denník, 19. 1. 1868

[related-post id=“4367″]

Nehoda

Nehodou byl postižen včera ráno jistý dělník v nádraží. Při nakládání zboží spadla naň velká lahev inkoustem naplněná a polila dělníka svým obsahem. Mimo to byl dělník i střepinami z láhve v obličeji poraněn. Ubohý obdržel za náhradu ještě notný smích od přístojících, kteří jej viděli náhle v mouřenína proměněného. – Pražský denník, 19. 1. 1868

Krádež

Předevčírem večer skládal jistý vozka na Petrském náměstí náklad svůj s vozu do skladiště. By se mohl volněji při práci této pohybovati, svlékl kožich, kterýž na zadní část vozu hodil. Jak ale ustrnul, když později shledal, že kožich zmizel a s ním zároveň značná částka peněz v něm se nalézající. Vše pídění po zloději bylo marné. – Pražský denník, 19. 1. 1868

X Zavřít