20. 8. 1890: Stavba nové silnice, řádění blesku a nález na Žižkově

20. srpna 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Nová silnice

Stavba silnice pod Letnou do Buben setkává se s netušenými překážkami a narazila zejmena na velký odpor správní rady občanské plovárny, která hodlala hořejší část svého pozemku obci pražské jen za velkou cenu přepustiti a to ještě za podmínkou, obdrží-li za výměnu pozemky bývalé zahrady fysiokratické společnosti. Na tuto podmínku nemohla z vážných důvodů obec pražská vejíti a odprodala zmíněné pozemky zemskému výboru k vystavení ústavů nadace hraběte Straky.

Zemský sněm povolil obci pražské subvenci na stavbu silnice pod Letnou s tou podmínkou, započne-li se ještě letos s přípravnými pracemi a bude-li silnice napotom do dvou let až k mostu císaře Františka Josefa vystavěna. Poněvadž veškerá vyjednávání minula se žádoucím výsledkem, musila obec pražská pomýšleti na zhotovení jiného projektu k vystavění velice nutné této silnice, která zřízením ústředním jatek a dobytčího trhu v Holešovicích, bude tvořiti pohodlnou a přímou komunikaci, jak s Malou stranou tak i se Smíchovem, Košířemi a okolními obcemi a jen vystavením této silnice dá se vůbec zprostředkovati kýžené spojení Smíchova s Holešovicemi.

Vypracován tudíž nový projekt, který bude ovšem vyžadovati mnohem většího nákladu, nežli původní projekt. Stavba nové silnice projektuje se totiž na levém břehu Vltavy od Řetězové lávky až k mostu císaře Františka Josefa. Před občanskou plovárnou zřídily by se podjezdy v pobřežní zdi, jimiž by se koupající dostali pohodlně na hladinu Vltavy, kdežto vojanské plovárně by projekt tento nebyl nikterak na úkor. Projekt tento dostal se ve včerejší schůzi technické komise na přetřes a usnešeno, předložiti jej městské radě ku schválení. – Národní listy, 20. 8. 1890

Řádění blesku

Večer dne 3. t. m. sjel blesk do stodoly statkáře p. Svobody v Pohoří okr. vinohradského a zapálil. Snořela celá usedlost i s letošní sklizní. Pohořelý utrpěl 3000 zl. škody a není pojištěn. Dalšímu rozšíření ohně zabránili hasiči z Jílového. Ráno dne 5. t. m. sjel blesk do stodoly statkáře p. Urbana ve Lhotě u Vinohradů a zapálil. Shořela stodola i s veškerou lelošní sklizní. Pohořelý páčí si škodu na 2000 zl. a jest jen na 500 zl. pojištěn. Oheň uhasili hasiči ze Zlatníku. — V půlnoci dne 3. t. m. sjel blesk do domu p. Koutníka v Pojedech u Jičína, zapálil a shořela střecha a zásoby sena. Škoda obnáší 800 zl., pohořelý jest na 600 zl. pojištěn. Na místo požáru dostavili se hasiči ze Žitovlice a Bošína. – Národní listy, 20. 8. 1890

Nešťastný pád

Josef Kurzweil, 35letý klempíř z Uhřiněvsi, zasazoval odkapní rouru, sklouzl a spadl s řebříku tak nešťastně, že zlomil si pravou nohu. — Anna Kefortová, 69letá vdova po krejčím, bytem v domě »u Orla« na Karlově náměstí, spadla včera se schodů a zlomila si levou nohu. Těžce zranění byli dopraveni do všeobecné nemocnice. – Národní listy, 20. 8. 1890

Nález

Včera odpoledne nalezena byla v Budlovského ulici na Žižkově malá kožená peněženka se 42 a půl kr., granátovým prstenem, malým klíčkem a zástavním lístkem znějícim na jmeno Farník. Majitel nechť hlásí se u p. Jana Dvořáka na Žižkově, Budlovského ulice čís. 211. – Národní listy, 20. 8. 1890

Triedr

Tajný ženský spolek na špehování nevěrných manželů

Žárlivost je stejně stará jako samotná láska. Snad každá žena i muž má své vlastní taktiky, jak případnou nevěru včas odhalit. Kuriózně ale působí zpráva z dobového tisku o jistém spolku berlínských žen. Jejich cílem bylo posvítit si společnými silami na záletné muže. Přečtěte si článek, který vyšel v Národních listech v srpnu 1892. Spiknutí proti manželům Berlínská jedna lokální korespondence vypravuje příšernou historii o tajném spolku žen, jenž prý se utvořil již před dvěma lety ve hlavním […]

Den, kdy ryby pršely z nebe. Nevídaný úkaz všechny zaskočil

Čas od času se stane něco, nad čím běžnému smrtelníkovi zůstává rozum stát. Fenomén zvaný „déšť ryb“ patří mezi ně, i když má logické vysvětlení. Při silných bouřích mohou z nebe padat větrem nasáté ryby, žáby, myši nebo další drobní živočichové. Dobové noviny zmiňují událost, ke které došlo v létě 1892 v Bosně. Dešť ryb Meteorologická stanice v Bjelině v Bosně podává zprávu o následujícím přírodním úkazu. V noci na 23. července ke 4. hod. strhla se nad Bjelinou, směrem severozápadě-jihovýchodním, bouře, […]

Starý seladon u soudu za nemravné návrhy mladým dívkám

Láska je mocná čarodějka a citům člověk neporučí. Dokládá to i více než sto let starý příběh jednoho amerického muže, který se zamiloval do mladé dívky a dostal se kvůli tomu až před soud. O případu informovaly v Praze vydávané Národní listy v srpnu 1903. Starý seladon Bývalý americký kapitán, stařec již sedmdesátiletý, objevil se nedávno před policejním soudem v Novém Yorku, aby se zodpovídal z neobvyklé galantnosti, již projevoval slabšímu pohlaví. Žalobkyní byla jeho vlastní choť. Při líčení pročtena […]

Přísný režim studentek na Oxfordu. Feministky by dnes zuřily

Světoznámá univerzita v anglickém Oxfordu umožnila ženám studium teprve v 70. letech 19. století. Až do roku 1920 ale nebyly brány jako plnohodnotné členky. Směly sice navštěvovat přednášky, nemohly však počítat s tím, že by na konci získaly vysokoškolský diplom a titul. Jejich studentský život byl navíc oproti mužským protějškům omezen i v dalších ohledech. Podrobně o tom líčil český dobový tisk v roce 1898. Život studentek v Oxfordě Život, jaký vedou příslušnice oxfordské university vyznamenává se značnou přísností. Pravidla tohoto společného života, […]

Starou křivdu urovnalo neskutečně náhodné setkání

Cesty osudu jsou nevyzpytatelné. Občas se dokonce stane něco, nad čím zůstává rouzum stát. Přečtěte si příběh z dobových novin, který popisuje neuvěřitelně náhodné setkání. Citlivějším povahám možná ukápne slza. Podivné sehledání Z Londýna se oznamuje následující romantická historka. Dvě elegantně oděné dámy, z nichž starší měla naplněnou peněženku, šly onehdy mimo hostinec nižšího druhu na Holloway Roadu, když pojednou odtud vyběhl mladík zanedbaného zevnějšku, as 25letý, vytrhl dámě, než se mohla vzpamatovat, […]

X Zavřít