27. 5. 1890: Nová restaurace v Královské oboře a těžké zranění dělníků

Před lety v PrazePražskýDEN.cz27. května 20203 minuty čtení

Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Druhá restaurace v Král. Oboře

Svého času usnesl se, jak známo, zemský výbor, by se zřídila v Král. Oboře (ve Stromovce) druhá restaurace. Letošním rokem došel nájemní čas bývalému nájemci dvora ve Stromovce a na další dobu pronajat byl poplužní dvůr panu Josefu Bukovskému, jemuž zároveň povoleno zříditi ve dvoře druhou restauraci, kterou byl povinen svým nákladem vystavěti a zaříditi a po dobu 12 let bezplatně užívati. Restaurace jest nyní úplně dle návrhu, zemským výborem schváleného provedena. Ze staré jednopatrové sýpky ve dveře zřízeny dvě větší elegantní místnosti hostinské v přízemí, a v prvním patře zřízen letní byt; čásť dvora ohražena a zřízena tam zahrádka, kde prodává se mléko a smetana, vedle zdi ohradní zřízeny po obou stranách dvě kryté besídky ; zahrada před dvorem směrem ku spodní silnici rozšířena, novými stromy vysázena a úplně upravena, zároveň upraven též vodovod, do něhož voda přirozeným tlakem vedena jest ze studánky mezi Letnou a Král. Oborou. Hostinské místnosti jsou dobrými ventilacemi opatřeny. – Národní listy, 27. 5. 1890

Těžce raněni

V sobotu ráno trhali dělníci Frt. Petřík a Václav Miktín, zaměstnaní při stavbě místní dráhy březensko-verneřické střelným prachem vyčnívající skaliska. když jedna patrona dlouho se nevzňala, odebrali se k místu, kde byla zavrtána. V tom okamžiku patrona se vzňala a zranila chuďasy tak těžce, že stali se na vždy mrzáky. Frt. Petřík oslepl ihned na obě oči a kromě toho byla mu ruka roztříštěna ; Václav Miktín je taktéž v obličeji zraněn, a připraven bude nepochybně o zrak. Kromě toho utrpěl několik jiných povážlivých zranění. Nešťastníci byli odveženi do pražské všeobecné nemocnice. – Národní listy, 27. 5. 1890

Nedělní klid

Po příkladě svých kollegů na Václavském náměstí a v Karlíně hodlali také kupci ve čtvrti sv.-vojtěšské zavésti pro letní měsíce polodenní klid nedělní. Uskutečnění tohoto humanního úmyslu zmařil, jak se nám sděluje, pan J. R. Kettner, jenž v Jirchářích má filiálku a svůj souhlas k zamyšlené vzájemné úmluvě odepřel. – Národní listy, 27. 5. 1890

Živelní pohromy v Čechách

Píše se nám z Benešova ze dne 26. května t. r.: Dnes o 1. hod. odpoledne spustil se nad zdejší krajinou hrozný liják s krupobitím, kteréž na polích i lukách velikých škod natropilo. Jmenovitě utrpěla řepa i brambory, jakož i jetele a žita, která právě v plném květu se nalezala. Pšenice a jařiny tak citelně poškozeny nejsou i lze se nadíti, že se ještě zotaví. – Národní listy, 27. 5. 1890

Ze žárlivosti

Dnes časně ráno počíhal si mladý muž na 25letou služku Marii Stehlíkovu ze Ředice u Sedlec, zaměstnanou u mlynáře pana Klímy v Ruzíni. Když se vracela domů, přepadl ji a nožem ji pobodal. Stehlíkova utrpěla tak těžkého zranění, že musila býti do pražské všeobecné nemocnice dopravena. Žárlivost byla prý příčinou nerozvážného činu mladíkova. – Národní listy, 27. 5. 1890

Nepřehlédněte

15. 1. 1869: Nález mrtvého novorozence a výstraha emigrantům • Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety.

14. 11. 1889: Smrt dělníka v Ringhofferově továrně a opilý zloděj ubrusů • Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

5. 4. 1868: Paroplavba na Vltavě je po zimě opět obnovena • Podívejte se, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety. Hudební sbor strážníků Obecní strážníci vytáhli včera u příležitosti pohřbu jednoho soudruha svého poprvé s puškami a vlastním svým hudebním sborem. V průvodu, jenž vyšel od milosrdných bratří účastnili se též měšťanosta dr. Klaudy, jeho náměstek pan Huleš a více městských radních. – Pražský denník, 5. 4. 1868 Vystěhovalci Vystěhovalců se letos pořád trousí, ale přece ne v takové míře jako v loni. Úplně je nepodstatna zpráva jednoho zdejšího listu, že by zvláště ze Šumavy velké množství vystěhovalců do Ameriky odcházelo. Naopak je jisto, že letos ještě ani polovice, ba ani třetí díl vystěhovalců odtud neodjel jako roku loňského, a nepochybně zůstane i dále při tomto poměru, neboť lid konečně přece přichází k náhledu, že při nynější bídě a nedostatku výdělku v sev. Americe mu žádné ráje za mořem nekvětou. – Pražský denník, 5. 4. 1868 [related-post id="8826"] Paroplavba na Vltavě Počínaje dnešním dnem provozuje se paroplavba na řece mezi Prahou a Štěchovicemi jakož i na štacích mezi těmito dvěma místy při řece ležících. Odjezd parníku z Prahy jest o 8. hod. ranní a o 2. hod. odpolední. Ze Štěchovic pak v 5 hod. ráno a v 5 ½ hod. odpoledne. – Pražský denník, 5. 4. 1868

15. 2. 1868: Sebevražda kvůli nešťastné lásce se mladíkovi povedla až napodruhé • Podívejte se, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety.

Kamila Moučková a Jiřina Švorcová: Kamarádky, které se usmířily na poslední chvíli • Dvě výrazné ženy, jejichž osobní i profesní životy byly zásadně ovlivněny dějinami 20. století. Obě si zažily slávu, ale i drsný pád na dno. A obě svého času pojilo přátelství, přestože každá stála na jiné straně barikády. Po roce 1968 se jejich cesty na několik desítek let rozešly. K usmíření došlo až krátce před smrtí Jiřiny Švorcové.

22. 10. 1889: Rekonstrukce kostela ve Slivenci a oslava v Národním divadle • Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

8. 1. 1868: Jak pražské zastupitelstvo volilo nového purkmistra • Pražští zastupitelé si na začátku roku 1868 zvolili nového purkmistra. Stal se jím advokát Karel Leopold Klaudy. Přečtěte si, jak o volbě přesně před 150 lety referovaly Národní listy.

16. 8. 1890: Falešní doktoři, přejetý chlapec a pád ze skály • Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

26. 9. 1868: Obuvnický učenník z Karlína se málem utopil ve Vltavě • Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety.

Podkarpatská Rus tématem nové výstavy v Národním památníku na Vítkově • Národní muzeum ve středu zahájilo v Národním památníku na Vítkově novou výstavu s názvem „Podkarpatská Rus – součást našich dějin“, která představuje toto unikátní území v dobových souvislostech. Výstava je otevřena bude pro návštěvníky otevřena až do února 2020.

9. 8. 1890: Třídní sraz gymnazistů po čtvrt století a smělá krádež • Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Zapomeňte, co vás učili. V polovině století bude jaro začínat už 19. března • Dnes večer přesně ve 22:58 nastane astronomické jaro. Slunce se v tento okamžik ocitne přesně v rovině zemského rovníku a jeho paprsky budou dopadat kolmo k zemské ose. Na severní polokouli nastane jarní rovnodennost a dny se začnou prodlužovat na úkor noci.

Záhadná hvězda prvorepublikových filmů Truda Grosslichtová. Nikdo netuší, jak přežila nacistické běsnění • Patřila k nejobsazovanějším, nejkrásnějším a nejpopulárnějším herečkám. V dobách první republiky natočila téměř tři desítky filmů. Působila nejen v Československu, ale i v zahraniční. Její jméno tehdy znali skoro všichni. Přesto se na herečku Trudu Grosslichtovou později téměř zapomnělo.

Truda Grosslichtová.

Starý seladon u soudu za nemravné návrhy mladým dívkám • Láska je mocná čarodějka a citům člověk neporučí. Dokládá to i více než sto let starý příběh jednoho amerického muže, který se zamiloval do mladé dívky a dostal se kvůli tomu až před soud. O případu informovaly v Praze vydávané Národní listy v srpnu 1903.

14. 9. 1868: Obyvatelé Nového Světa zmlátili nemotorného myslivce • Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety.

Výstava Sluneční králové prodloužena až do června • Národní muzeum vyjednalo prodloužení světové výstavy Sluneční králové. Jakmile to epidemická situace dovolí, budou moci návštěvníci obdivovat artefakty nevyčíslitelné hodnoty až do začátku června 2021. Jedinečnost výstavy, jejíž pojistná hodnota je 1 miliarda Kč, podtrhuje fakt, že ještě nikdy nebylo z Egypta do zahraničí zapůjčeno takové množství významných artefaktů.

Výstava Sluneční králové

2. 2. 1868: Jak se žilo ve vězení za císaře pána? Trestanci museli tvrdě makat! • Podívejte se, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety.

28. 7. 1890: Otrava staré ženy, těžce zranění muži a zmařená sebevražda • Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Nejslavnější české slovo robot nevymyslel Karel Čapek • Před pár dny uplynulo 82 let od smrti spisovatele Karla Čapka. Řada lidí mu připisuje autorství slova „robot“, kterým se po celém světě označují uměle vytvořené stroje, jejichž účelem je nahradit lidskou práci. Skutečným autorem slova je ovšem někdo jiný.

Začala tradiční Matějská pouť. Její historie sahá hluboko do minulosti • Na Výstavišti v pražských Holešovicích v sobotu odstartovala Matějská pouť, první jarní akce podobného typu a rozsahu v Evropě. Návštěvníky letos láká na více než 100 atrakcí z Čech, Holandska i dalších států Evropy. Součástí jsou i farmářské trhy nebo bavorská restaurace.