14. 6. 1890: Kočky hubí zpěvné ptáky v parku. Za jejich chycení se nabízí odměna

14. června 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Odměna za chytání koček v sadech

V sadech bývá za noční doby množství koček z celého okolí, jež zpěvné ptactvo úplně vyhubily. Usneseno líčiti na ně pastě, oka a j. Dělníkům vyplatí se za každou v sadech chycenou kočku odměna 20 kr. – Národní listy, 14. 6. 1890

Lanové dráhy v Praze

Ve včerejší městské radě bylo oznámeno, že v příčině zřízení lanové dráhy od mostu Františka Josefa na Letnou předložilo místodržitelství protokol o komisionelním jednání ministerstvu ku schválení a k udělení koncese. Dráha povede také po části fortifikačních pozemků a bude třeba koupiti 21 čtv. sáhů od eráru. Poněvadž svého času byly pozemky ty odhadnuty po 1 zl. za čtver. sáh, usneseno nabídnouti eráru opět tuto cenu. Usneseno, aby na vystavění dráhy byl vypsán veřejný konkurs, hned jak dostane obec definitivní koncessi. Ohledně zřízení lanové dráhy na Nebozízek nabídla stavitelská firma Reiter a Štěpán, že zhotoví generální projekt v 9 nedělích za odměnu 900 zl. Dráha ta bude jednokolejná, uprostřed s výhybkou. Nabídnutí bylo přijato. Poněvadž tato trať povede se přes pozemky seminářské zahrady, nabídla konsistoř obci potřebný pozemek výměnou za obecní pozemek téže výměry s tou podmínkou, když obec pražská vystaví podél něho zeď vlastním nákladem. Včera bylo proto komisionelní řízení. – Národní listy, 14. 6. 1890

[related-post id=“30196″]

Rozčilující výjev

Rozčilující výjev udál se včera k 9. hod. dopol. v Dlouhé třídě a měl za následek veliký sběh obecenstva. V II. patře domu č. 723–I. čistila služka okno. Jakmile vstoupila na římsu, sbořila se tato pod její nohama. Služka, na štěstí ochranným pásem opatřena, zůstala ve vzduchu mezi prvním a druhým patrem viseti. Na její pokřik přiběhli domácí lidé, kteří po delším namahání služku za všeobecného napnutí obecenstva nahoru vytáhli. Poněvadž náhodou okolo domu nikdo se neubíral, nepřišel také troskami sřícené římsy nikdo k úrazu. – Národní listy, 14. 6. 1890

Ztráty a nálezy

V Libni nalezeny byly tyto věci: U českomoravské továrny granátová jehlice a na silnici ďáblické tobolka s menším obnosem peněz a zástavním lístkem na jméno »Šťastný« znějícím. Vlastníci nechť přihlásí se o ně u obecního úřadu v Libni. – Národní listy, 14. 6. 1890

X Zavřít