21. 6. 1890: Zvláštní žert s balónky a uchovávání kremačního popela v domácnosti

21. června 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Žert

Zvláštní žert s obecenstvem udělal si včera k večeru neznámý člověk ve Ferdinandově třídě. Koupil od pouličního prodavače 10 dětských balonků, jež jeden po druhém pustil. Neočekávaná tato hračka účinkovala na okolojdoucí obecenstvo, jež zůstávalo státi a sledovalo let balonků. Občan měl ze zvědavého obecenstva velikou radost. Smál se hlasitě a tleskal rukama, načež spokojen, že se mu žert povedl, rychle se vzdálil. – Národní listy, 21. 6. 1890

Ke kapitole o spalování mrtvol

Ačkoliv jen skrovnou měrou šíří se spalování mrtvol — úkaz, který souvisí patrně s okolností, že spálení to jest dosud spojeno se značnými obtížemi, a vzhledem ke skrovnému počtu krematorií též s výlohami, poměrně značnými — přece již nyní naskytá se občas příčina, nutkající kompetentní úřady k tomu, aby vyslovily se o poměrech a záležitostech, souvisicích s touto nově zaváděnou formou pohřbívání. Tak bylo vrchní zdravotní radě rozhodnouti v posledním zasedání o tom, může-li popel ze spáleného těla býti uchován v příbytku, a není-li z ohledů zdravotních proti tomu podstatných námitek. O předmětu tom jednáno vůbec poprvé ve zdravotní radě. Jistá rodina ve Vídni zažádala totiž, aby směla popel ze svého otce, jenž zemřel v Itálii a byl tam spálen, ve svém bytě uchovati. Žádost ta spůsobila úřadům nemalých potíži, neboť ačkoliv jsou přečetná nařízení a předpisy, ohledně pohřbívání a uchovávání mrtvol a částí, nevztahuje se žádné z nich k uchování popela z těla spáleného. Následkem toho předložena celá věc ministerstvu vnitra, kteréž vyzvalo především vrchní zdravotní radu, aby se vyjádřila, jest-li se stavoviska zdravotního není proti takovému uchování popela čeho namítati. Výrok zdravotní rady zněl v ten smysl, že uchování popela není zavadným. – Národní listy, 21. 6. 1890

[related-post id=“30509″]

Závody velocipedistů

Veřejné závody klubu českých velocipedistů na Žižkově konány budou na vlastní stálé závodní dráze na »Ohradě« v Žižkově v neděli dne 29. t. m. o 3. hodině odpolední. Budou to letos první závody tohoto druhu. Jak se nám sděluje, konají se přípravy k dalším závodům na dráze žižkovské a sice budou uspořádány velké závody župy I. české ústřední jednoty velocipedistů a závody jiných klubů pražských a vůkolních, jež rády použijí příležitosti tak vhodné a své porovnávací závody interní raději na této dráze, než jak dříve zvykem bylo, na některé silnici odbudou. – Národní listy, 21. 6. 1890

Letní divadlo na Král. Vinohradech.

»Vosí hnízdo« jest název původní frašky od Antonína Lokaye, která poprvé provozována bude v neděli dne 22. t. m. Novinku tuto uvítá zajisté obecenstvo humoru a vtipu milovné s uspokojením. Založena je na dobrých situacích a vyniká originelním spracováním látky z našeho společenského života. – Národní listy, 21. 6. 1890

X Zavřít