28. 5. 1889: Mladý chlapec za koupání ve Vltavě málem zaplatil životem

28. května 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

V nebezpečí utonutí

V pondělí koupal se 11letý hoch Karban z Troje u tamního přívozu ve Vltavě dosti rozvodněné. Pojednou dostal se hoch do proudu a počal tonouti. Přívozník Frant. Verner, zpozorovav nebezpečí, vrhl se ihned do řeky, byl však taktéž proudem uchvácen a nalezal se v nemalém nebezpečí. Dva občané přispěli na loďce tonoucím ku pomoci a podařilo se jim oba zachrániti. – Národní listy, 28. 5. 1889

Pražské trhy na koně

Na základé místodržitelského vynesení ze dne 16. dubna 1889 konati se budou na dále trhy na koně v ulici Sokolské podle železného zábradlí zahrady Kopackého mezi plynovými svítilnami č. 20 a 14 na budově voj. eráru se nalezajícími, jako dosud vždy v sobotu každého týdne. – Národní listy, 28. 5. 1889

[related-post id=“20069″]

Dobročinnost

Ve prospěch povodní postižených pořádá odbor zvolený přičiněním městské rady 1. června v Národním divadle zvláštní představení. Lístky do loží, fauteuillů a sedadel vydává ode dneška p. Ad. Stýblo, knihkupec. V rozprodej lístků uvázali se městští radové pp.: Stark a Staus, dále pp.: Stránský, Šašek, Ruttner, Ševčík, Bechyně a Kučera, jakož i někteří otcové chudých. Schůze výboru odbývají se denně po 8. hod. večer v Měšťanské besedě. – Národní listy, 28. 5. 1889

X Zavřít