17. 2. 1890: Mladiství zloději, oheň na Václavském náměstí a stíhaní vystěhovalci

17. února 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Mladiství zloději

V sobotu po 6. hodině večer vplížil se do krámu uzenáře p. Málka č. 581 na Žižkově 13letý chlapec Emil Liessner ze Zbraslavic a vytáhl pí. Jos. Neumannové z kapsy tobolku s 30 zl. Chlapec byl při krádeži přistižen a přivolaným strážníkem zatčen. — Na žádost hostinského p. Ant. Studničného ze Žižkova č. 513 zatkl v sobotu policejní strážník 11letého Josefa S. a 12letého Ant. B., poněvadž prý mu odnesli láhev vína v ceně 10 zl.. Chlapci byli dopraveni do bytu rodičů se žádostí za patřičné potrestání. – Národní listy, 17. 2. 1890

Oheň

V bytu obchodníka p. M. Epsteina č. 801–II. na Václavském náměstí spadla v sobotu večer petrolejová svítilna se stropu na pohovku a roztřištila se. Hořící petrolej rozlil se po pohovce, která se vzňala. Rychlým přispěním domácích lidí byl oheň záhy uhašen. – Národní listy, 17. 2. 1890

[related-post id=“28216″]

Zastřelil se

Včera po 10. hodině večer střelil se 36letý uzenářský pomocník Ant. Hornov z Hrašovic v hostinci v Havelské ulici v sebevražedném úmyslu z revolveru do prsou. Byl dopraven do všeobecné nemocnice, kde za nedlouho zemřel. Nouze – Národní listy, 17. 2. 1890

Stihaní vystěhovalci

Jak již kdysi dříve bylo podotčeno, připadly v poslední době policejní úřady v Budapešti i ve Vídni na radikální prostředek na zabránění hromadného stěhování lidu do Ameriky. Na nádražích budapešťských a vídeňských zatýkají se nyní celé zástupy zejmena mladších mužů, nalezajících se na cestě do Ameriky. Jaký výsledek takovýto lov časem má, toho důkazem, že v pátek a v sobotu zatčeno bylo ve Vídni neméně než 64 vystěhovalců, mezi nimi mladíci, dle domnění, vojenskou službou povinní. Byli to hlavně Chorváti. Policie neměla s vypátráním těchto lidí právě velkou práci, neboť každý z nich měl za kloboukem papírový list červené barvy s navedením a adressou přeplavní společnosti v několika řečích. Část zatčených mužů, o nichž se předpokládati dalo, že jsou vojenskou službou povinni, dodání byli na základě § 47. br. z. zemskému soudu, ostatní dopravení byli postrkem do svých domovin. – Národní listy, 17. 2. 1890

X Zavřít