24. 1. 1868: Další hrůzné detaily o vraždě mladého chlapce na Letné

24. ledna 2018 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Podívejte se, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety.

Podrobnosti k mordu na Letné

Mrtvola na Letné ve středu nalezená, a jakož jsme už včera se zmínili do anatomického ústavu dopravená, náležela mladíku asi 16letému. Zpozorována byla už v 1 hod. s poledne asi na 500 kroků od hostince v jednom příkopě starých hradeb pod stojícím tam kaštanem. Byla tváří dolů, ostatní tělo leželo víc na levo od stromu a ruce byly roztaženy. Kule vjela mu do levé části týla, tak že místy lebka byla probořena a mozek ven vykukoval. Že se mladík sám nezavraždil, vysvítá již z toho, že konal právě pod stromem svou potřebu. Na několik kroků od těla ležel černý plstěný klobouk, kytičkou ozdobený. Myslí se tedy, že mladík byl předešlé noci ještě někde u taneční zábavy a že se zločinec za ním připlížil neb se mu na cestě přidružil. Zavražděný je hezké, plné, úplně bezvousé tváře, má modré oči, světlé vlasy a jeho outlé ruce svědčí, že nedělal těžkou práci. Kabát i kalhoty měl barvy hnědé, kabát kožešinou podšívaný. Na těle měl dvě košile bez známek, spodní košile byla velmi propocena. Mimo to měl modrou vestu se šňůrmi a dvě šály na krku; na rukou poloviční rukavice z černé vlny. V kapsách měl 5 kr., láhev, skleněnou špičku na doutníky a kartáček na vlasy. Zdá se, že to syn bohatého venkovana. Zločin na něm spáchán byl buď v noci na středu neb ve středu dopoledne. – Pražský denník, 24. 1. 1868

Z ulice

Sotva že nesmírným namáháním pražské ulice bezedného bláta sproštěny byly, již opět předevčírem hustá chumelenice sněhu se spustila. Sníh tento se v několika hodinách v bezedné bláto proměnil a včera již opět celé řady sotva rozpuštěné armády zametačův byly zaměstnány čištěním a odklízením bláta z ulice. Lidu tomuto ovšem je práce tato vítána, an mu výdělku dopřává. Blátivé toto počasí jest též vítáno drožkářům a fiakrům v nynější masopustní době, neboť již se počínali durditi na suché počasí a suchou dlažbu. – Pražský denník, 24. 1. 1868

Ztracené děvče

Ve středu před polednem bylo posláno 9leté děvče Josefa Soukupova s hračkářským zbožím na Příkopy a do Mostecké ulice na Malé straně. Obdrževši peníze na Příkopech odebrala se Malou stranu a od té doby se více nevrátila. Zarmoucená matka prosí, aby, kdo o ní vědomost má, ji dovedl do Ječné ulice č. 509-II, aneb na policejní komisařství hořejšího Nového města. – Pražský denník, 24. 1. 1868

[related-post id=“4708″]

Požár v sušírně

Včera o půl šesté hodině večer vypuknul přetopením oheň v sušírně ve skladišti dříví p. Lanny a spol. na Františku. Hned po prvním poplachu hlásných dostavily se na místo dvě stříkačky staroměststké, pak po jedné z radnice a z Malé strany. Oheň povstal v sušírně, která se nalézá na pravé straně vchodu do skladiště; stavení toto záleží ze dvou sušíren klenutých a taškami krytých. Při vypuknutí ohně nalézalo se v jedné sušírně asi 10 kop dubových prken na dělání parketů. Zvenčí nebyl oheň pozorován, až když hustý kouř z vysokého komína se valil. Obecní hasičstvo uzavřelo zpočátku všecky vikíře na střeše a vchod do sušírny. Po žebřikách vlezli pak hasiči na komín a ucpavše jej z části mokrými houněmi lili vodu bezprostředně do ohně. Hned zpočátku ohně dostavili se na místo požáru p. městanosta dr. Klaudy, několik městských radních a úředníků obecní policie. Oddělení obecních strážníků pod velením nadporučíka p. Budy udržovalo pořádek kolem místa požáru, které bylo později od oddělení pěchoty vévody Nasovského uzavřeno. Požár zůstal obmezen na vnitřek sušírny, kdež po celou noc hořelo, až plameny samy se strávily. – Pražský denník, 24. 1. 1868

Uhašený požár

Požár by byl málem vypukl v úterý večer v jednom domě na Hradčanech. Lidé si tam z jednoho příbytku odešli dívat se na vojáky, jak na Nové město spěchají a mezi tím chytily v příbytku některé šaty, blízko světla visící, z čehož valil se dým okny i na ulici. Dýmem tím upozorněni vnikli sousedé do příbytku a oheň uhasili. – Pražský denník, 24. 1. 1868

Smrt přejetím

V noci na středu, 22. ledna splašili se na smichovském trhu jednomu čeledínovi z Kopaniny koně, vjeli mezi tamní hokyně a přejeli z nich dvě, Dorotu Veselou a Marii Fraňkovou, tak že obě značných poranění utrpěly a Dorota Veselá následkem ran těchto již zemřela. – Pražský denník, 24. 1. 1868

X Zavřít