31. 10. 1889: Nález vzácných ptáků, pokousaný chlapec a žena na útěku

31. října 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Vzácné ptactvo

U Trnova za Zbraslaví u Prahy byl střelen dne 24. t. m. panem správcem tamějšího panství »Circaetus gallicus« orel hadí, který žije jen v jižní Evropě, v západní Asii a severní Africe, kdežto u nás jest velmi vzácný. — U Bělé střelen byl »Aguila navia«, orel křiklavý, velmi starý a krásně vybarvený exemplář. Oba tito ptáci zasláni byli preparatérovi c. k. zoologického ústavu panu Jos. Kalkusovi v Praze, aby je vycpal. – Národní listy, 31. 10. 1889

Pokousán

Včera odpoledne skočil na poli u kostelíku sv. Kříže v Žižkově pes ovčáka Václava Lindy na 7letého chlapce zámečníka p. Ottona Lenze a pokousal jej na obou rukou, na bradě a na rtech. Krvácejícímu chlapci poskytl p. dr. Lüftner pomoc a poručil, aby pes byl dán pohodnému k pozorování. – Národní listy, 31. 10. 1889

Utekla do Ameriky

Marie Biederimannová, pomocnice ku porodu z Králové Městce, roz. Jiráskova a dříve provdaná Kučerová ze Slabce u Rakovníka, byla pro jistý zločin odsouzena na rok do těžkého žaláře. Aby přisouzenému trestu se vyhnula, utekla do Ameriky. Soud stíhá ji nyní zatýkačem. Biedermannová jest postavy štíhlé, má snědý obličej a zuby jí scházejí. – Národní listy, 31. 10. 1889

[related-post id=“24357″]

Stálá výstava řemeslných výrobků v Praze

Ač doba před vánočními svátky, kdy většina našich řemeslníků má dosti objednávek, jež v určitý čas musí svým zákazníkům dodati, není k vystavování právě přízniva, bude nicméně výstava dosti rozmanita. Možno tak souditi 3 dosavadních dotazů a došlých přihlášek, dle nichž jsou již zastoupena následující řemesla: brašnáři, cukráři, čalouníci, elektrotechnik, hodináři, hotovitelé fysikálních nástrojů ze skla, rýsovadel, železného nábytku a kravat, houslaři, kameník, kamnáři, kartáčník, kolář, kováři, kovolitec, kožešníci, klempíři, knihaři, krejčí, lakýrníci, litograf, malíř na skle a porcelánu, mechanik, nožíři, obuvníci, optik, pozlacovač, puškaři, rytec, řezbáři, rukavičkáři, sedlář, slévač, stavitel pian, štětkář, strojíři, tkadlec, truhlář, vyrábitelé ovocného vína, lahvových záklopek, hraček, soukenné obuvi, ručně pletených krajek, granátových šperků a zámečníci; mimoto též někteří vynálezci a majitelé patentů na pomocné stroje a přístroje. Některá řemesla jsou zastoupena až pěti vystavovateli, některé mezery ještě vyplněny budou do určené lhůty, která v dnešní schůzi kuratoria přesně se ustanoví. Kdo hodlá vystaviti při otevření výstavy, což se najisto stane již v prosinci tohoto roku, nechť se ještě v čas přihlásí. Veškeré dopisy a dotazy řízeny buďtež na kuratorium stálé výstavy řemeslných výrobků v Praze »u Doušů«. – Národní listy, 31. 10. 1889

X Zavřít