Velký diamantový podvod z konce 19. století. Fintu obchodníků odhalil chemický pokus

26. dubna 2021 ∙ 18:51
Kristián Vích
Foto: Unsplash

Mohlo by se zdát, že nekalé obchodní praktiky některých prodejců jsou výhradně problémem současnosti. Jak ale dokládá dobový novinový článek z dubna 1891, opak je pravdou. Nepoctivci se snaží vydělat na svých zákaznících nejspíš už od té doby, co lidé mezi sebou začali obchodovat. Přečtěte si, jak Národní listy referovaly o případu z Antverp.

Šmejdy s diamanty

Vyšetřující soudce pan Lascoux v Paříži byl vyzván, aby na žádost soudu v Antverpách provedl vyšetřování v záležitosti podvodu značných rozměrů, z něhož obvněni jsou velkoobchodníci s diamanty v Antverpách Lotini otec, pak Lotini syn a Dailly, zeť staršího Lotiniho.

Prodávali prý po dlouhou dobu žluté diamanty, jež byli učinili bezbarvými, zbarvivše je na jistých místech anilinem, tak že modrý odlesk anilinu ničil žlutou barvu diamantu. Kameny takto upravené prodávali pak jako diamanty pravé jakosti.

Následkem toho mohly obě firmy, Lotini otec a Lotini a Dailly provozovat nezřízenou konkurenci vůči všem ostatním obchodníkům s diamanty, neboť mohli prodávat svoje zboží neobyčejně levně.

Vyšetřování, jež svěřeno panu Lascouxovi, bude spojeno se značnými obtížemi. Většina menších obchodníků s diamanty, kteří byli zakoupili padělané kameny a zase je prodali, nejsou nikterak ochotni udat svoje dodavatele, neboť by jim samým pošly z toho četné nepříjemnosti ; při nejmenším by museli svým odběratelům vrátit peníze za diamanty, jež jim byli prodali jakožto kameny nejlepší jakosti.

Přece však někteří již učinili závažná udání. Jeden z nich prohlásil, že koupil od Lotiniho diamantů za 170.000 fr. a spozoroval záhy, že nejsou zcela v pořádku. Pospíšil si a prodal celou zásobu americkému obchodníku, panu F…, jenž spozorovav jakousi nepravidelnost u vzezření dodaných kamenu, svařil je v kyselině dusičné. Tím nabyly kameny opět žluté barvy a pan F…, rozhorlen, vyhrožoval prostřednictvím svého dodavatele Lotinimu, že jej udá, nepošle-li mu ihned sumu padesáti millionů franků. Vyzvání tomu ihned bylo vyhověno.

Jiný odběratel, podvedený od Lotinů, vynutil na nich 100.000 fr. Více než pětadvacet obchodníků s diamanty stalo prý se obětí těchto podvodů a cena žlutých diamantů, jež prodány jakožto kameny naprosto bezbarvé, páčí se na více než pětadvacet millionů franků.

S jiné strany se tvrdí, že obě ony antwerpské firmy staly se obětí křivého udání jisté konkurenční firmy, jež nalezá se v zoufalé finanční situaci a že vyšetřování bylo již zastaveno.

– Národní listy, 28. dubna 1891. Autor neuveden.

Starý seladon u soudu za nemravné návrhy mladým dívkám

Láska je mocná čarodějka a citům člověk neporučí. Dokládá to i více než sto let starý příběh jednoho amerického muže, který se zamiloval do mladé dívky a dostal se kvůli tomu až před soud. O případu informovaly v Praze vydávané Národní listy v srpnu 1903. Starý seladon Bývalý americký kapitán, stařec již sedmdesátiletý, objevil se nedávno před policejním soudem v Novém Yorku, aby se zodpovídal z neobvyklé galantnosti, již projevoval […]

Přísný režim studentek na Oxfordu. Feministky by dnes zuřily

Světoznámá univerzita v anglickém Oxfordu umožnila ženám studium teprve v 70. letech 19. století. Až do roku 1920 ale nebyly brány jako plnohodnotné členky. Směly sice navštěvovat přednášky, nemohly však počítat s tím, že by na konci získaly vysokoškolský diplom a titul. Jejich studentský život byl navíc oproti mužským protějškům omezen i v dalších ohledech. Podrobně o tom líčil český dobový tisk v roce 1898. Život studentek v Oxfordě Život, […]

Starou křivdu urovnalo neskutečně náhodné setkání

Cesty osudu jsou nevyzpytatelné. Občas se dokonce stane něco, nad čím zůstává rouzum stát. Přečtěte si příběh z dobových novin, který popisuje neuvěřitelně náhodné setkání. Citlivějším povahám možná ukápne slza. Podivné sehledání Z Londýna se oznamuje následující romantická historka. Dvě elegantně oděné dámy, z nichž starší měla naplněnou peněženku, šly onehdy mimo hostinec nižšího druhu na Holloway Roadu, když pojednou odtud vyběhl mladík zanedbaného zevnějšku, as 25letý, vytrhl dámě, než […]

Duch se snažil zachránit syna. Nevysvětlitelný případ z počátku minulého století

Existují věci mezi nebem a zemí. Řada lidí občas prožije něco, co se nedá rozumně vysvětlit. Jak dokládá dobový novinový článek z roku 1902, nejedná se o nic nového. Mrazivý zážitek potkal i jednoho švýcarského lékaře. Telegrafie duší Záhada nevysvětlitelná, kterou všeobecně tímto názvem charakterisujeme, v poslední době zaměstnává švýcarský spiritistický list »Hades« delšími úvahami. V předmluvě uvádějí se povšechné případy, které přihodily se snad již každému čtenáři. Takovými jsou […]

Jak se má chovat skutečný gentleman

Chápání pojmu gentlemanství se v průběhu času proměňuje. V minulosti se lišilo také v závislosti na geografické šířce. Zatímco v Anglii bývali gentlemani ještě před 120 lety především vysoce postavení muži, ve Spojených státech se za ně považovali i neurození a nemajetní. Museli mít ale několik důležitých charakterových rysů. Přečtěte si dobový článek z roku 1899. Americký gentleman Ideální vzor gentlemana dlužno hledati v Americe. K tomuto přesvědčení dospěje každý, […]

X Zavřít