Velký diamantový podvod z konce 19. století. Fintu obchodníků odhalil chemický pokus

26. dubna 2021 ∙ 18:51
Kristián Vích
Foto: Unsplash

Mohlo by se zdát, že nekalé obchodní praktiky některých prodejců jsou výhradně problémem současnosti. Jak ale dokládá dobový novinový článek z dubna 1891, opak je pravdou. Nepoctivci se snaží vydělat na svých zákaznících nejspíš už od té doby, co lidé mezi sebou začali obchodovat. Přečtěte si, jak Národní listy referovaly o případu z Antverp.

Šmejdy s diamanty

Vyšetřující soudce pan Lascoux v Paříži byl vyzván, aby na žádost soudu v Antverpách provedl vyšetřování v záležitosti podvodu značných rozměrů, z něhož obvněni jsou velkoobchodníci s diamanty v Antverpách Lotini otec, pak Lotini syn a Dailly, zeť staršího Lotiniho.

Prodávali prý po dlouhou dobu žluté diamanty, jež byli učinili bezbarvými, zbarvivše je na jistých místech anilinem, tak že modrý odlesk anilinu ničil žlutou barvu diamantu. Kameny takto upravené prodávali pak jako diamanty pravé jakosti.

Následkem toho mohly obě firmy, Lotini otec a Lotini a Dailly provozovat nezřízenou konkurenci vůči všem ostatním obchodníkům s diamanty, neboť mohli prodávat svoje zboží neobyčejně levně.

Vyšetřování, jež svěřeno panu Lascouxovi, bude spojeno se značnými obtížemi. Většina menších obchodníků s diamanty, kteří byli zakoupili padělané kameny a zase je prodali, nejsou nikterak ochotni udat svoje dodavatele, neboť by jim samým pošly z toho četné nepříjemnosti ; při nejmenším by museli svým odběratelům vrátit peníze za diamanty, jež jim byli prodali jakožto kameny nejlepší jakosti.

Přece však někteří již učinili závažná udání. Jeden z nich prohlásil, že koupil od Lotiniho diamantů za 170.000 fr. a spozoroval záhy, že nejsou zcela v pořádku. Pospíšil si a prodal celou zásobu americkému obchodníku, panu F…, jenž spozorovav jakousi nepravidelnost u vzezření dodaných kamenu, svařil je v kyselině dusičné. Tím nabyly kameny opět žluté barvy a pan F…, rozhorlen, vyhrožoval prostřednictvím svého dodavatele Lotinimu, že jej udá, nepošle-li mu ihned sumu padesáti millionů franků. Vyzvání tomu ihned bylo vyhověno.

Jiný odběratel, podvedený od Lotinů, vynutil na nich 100.000 fr. Více než pětadvacet obchodníků s diamanty stalo prý se obětí těchto podvodů a cena žlutých diamantů, jež prodány jakožto kameny naprosto bezbarvé, páčí se na více než pětadvacet millionů franků.

S jiné strany se tvrdí, že obě ony antwerpské firmy staly se obětí křivého udání jisté konkurenční firmy, jež nalezá se v zoufalé finanční situaci a že vyšetřování bylo již zastaveno.

– Národní listy, 28. dubna 1891. Autor neuveden.

Most přes kanál La Manche. Nerealizovaný plán z 19. století

V roce 2018 přišel Boris Johnson, tehdy ještě jako britský ministr zahraničí, s myšlenkou na stavbu mostu přes kanál La Manche. Spojení Francie a Velké Británie železničním tunelem podle něj nestačí. Podobné plány se přitom objevovaly již na konci předminulého století. Přečtěte si, jak o něm psaly dobové Národní listy v dubnu 1891. Nový most O mostu přes průplav La Manche oznamují se následující podrobnosti: Následkem nového měření v průplavu […]

Britští muži dávali najevo své bohatství podivnou úpravou nehtů

Pokud si říkáte, že žijeme ve zvráceném světě sociálních sítí, kde řada lidí nemá žádnou soudnost, možná vás překvapí článek z roku 1901. Národní listy přinesly zprávu o zvláštní módě, která se rozšířila mezi bohatými britskými muži. Nejnovější móda anglických gigrlat Nejnovější nesmysl, jenž se ujal mezi šviháky v anglické společnosti, jest, dáti si střihati nehty na rukou ve tvaru obráceného velkého V. Jeden z pěstitelů tohoto módního bláznovství, jenž […]

Jak nenápadně zjistit skutečný věk ženy? Zkuste rady našich předků

Tázat se dámy na její skutečný věk je i v dnešní době považováno za poněkud nezdvořilé. A nejinak tomu bylo už v dobách našich předků. Národní listy otiskly v dubnu roku 1901 článek, který zvědavým mužům nabízí řešení. Zároveň ale jeho autor dodává, že ne vždy to bude fungovat. Choulostivá otázka Italský humoristický list »It Mondo che ride« předložil svým čtenářům následující otázku o cenu: Kterak možno od dámy zvěděti […]

Neobvyklý trest za šíření pomluv o ostatních rodinách

Na rodinnou čest a dobrou pověst naši předci velmi dbali. Čas od času se ovšem objevil někdo, kdo se rozhodl šířit o ostatních z nejrůznějších důvodů pomluvy a klepy. O jednom podobném případu přinesly zprávu Národní listy v dubnu 1891. Poněkud překvapivé je, jak celá záležitost dopadla. Zvláštní trest za pomluvu V jedné obci v Anhaltsku byly četné rodiny neustále znepokojovány anonymními dopisy, jejichž obsah ve mnohých případech toho druhu, […]

Klobásy z hovězí kůže před soudem. Řešilo se, zda jsou protizákonné

Dvojí kvalita potravin byla tématem i pro naše předky. Roku 1891 přinesly Národní listy zprávu o soudním procesu, který řešil, zda uzenářské výrobky mohou obsahovat hovězí kůži. Přečtěte si, jaký verdikt nakonec padl. Klobásy z hovězí kůže »Hovězí kůže spracovaná do klobásů může být považována za zcela znamenitou potravinu pro lid, zejména je-li cena takovéto klobásy přiměřená.« Tento posudek prohlášen byl dobrým zdáním trestního soudce v Dortmundě v přelíčení proti […]

X Zavřít