5. 5. 1889: Přednáška Františka Křižíka a tragický konec jedné lásky

5. května 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Přednáška

Dnešní přednáška pana inženýra Fr. Křižíka, majitele velkozávodu elektrotechnického: »O vývoji elektrotechniky a upotřebení jejím v praktickém životě« koná se o 4. hod. odpol. ve velkém sále Měšťanské besedy ve Vladislavově ulici. Vstupné 30 kr.; vstupenky prodávají se před přednáškou v besedě u kasy. Přednáška pořádá se ve prospěch sirotčince a konviktu učitelského. Vzhledem k zajímavosti a šlechetnému účelu lze se nadíti, že bude hojně navštívena. Pan inženýr Křižík ukáže mnoho nových přístrojů z oboru elektrotechniky a provede zajímavé demonstrace. – Národní listy, 5. 5. 1889

Nedokonaná vražda a sebevražda

Jan Soukup, 25letý obuvnický pomocník z Benešova, udělal si ve Vídni před rokem známost se služkou Annou Hornovou, jíž sliboval sňatek. Služka mu nejen důvěřovala, nýbrž dala mu poznenáhla své veškeré úspory, skvosty i peníze, které milenec utratil, aniž by byl sňatek uskutečnil. Sňatku vzpírala se zejména matka Soukupova a veškeří příbuzní, tak že děvče odhodlalo se odstěhovati se do Prahy, kdež nalezlo zaměstnání u zlatníka v Marianské ulici. Záhy za ní přijel do Prahy také Soukup a nalezl zaměstnání u obuvníka ve Vodičkové ulici. Navštěvoval často svoji milenku, která mu však činila výčitky, že ji připravil o všechny peníze a že si sám nedovede ani tolik vydělati, aby mohl se slušně vyživiti. Včera k 9. hod. več. procházeli se milenci po Václavském náměstí. Děvče činilo Soukupovi výčitky, které ho neobyčejně pobouřily. Doprovázel ji až do průjezdu domu č. 5 n. v Marianské ulici, kam služka chodila každý den pro vodu. Zde popadl ji z nenadání a vyhrožoval prý ji, že jí musí zastřeliti. Služka se mu vytrhla a běžela nahoru do I. patra. Soukup střelil se na to z revolveru do pravého spánku. Na ránu sběhli se obyvatelé domu do průjezdu, a záhy shromáždily se před domem na ulici veliké davy lidu. Vrata byla uzavřena a přivolaný lékař, dr. Vodňanský, ohledal ránu Soukupa a dal ho odnésti do všeobecné nemocnice. Milenka přistoupla po výstřelu k Soukupovi, ležícímu v průjezdě na zemi, a hořce plakala. Poněvadž se zdráhala udati policejnímu komisaři své jméno, byla vyzvána, aby ho následovala na komisařství, kdež příčinu krvavé události objasnila. – Národní listy, 5. 5. 1889

[related-post id=“19368″]

Nedělní klid

Šetříce usnesení a vyzvání bratrských společenstev uzenářů pražských, karlínských a smíchovských, usnesli se veškeří majitelé uzenářských živností na Král. Vinohradech a v Žižkově, že po letní dobu uzenářské krámy své v neděli a ve svátek od 1 hod. odpol. až do pondělí ráno úplně uzavřené míti budou a žádné zboží v tom čase prodávati nebudou. Tento klid nedělní počne v neděli dne 19. května t. r. a končí dne 15. září t. r., v kterýžto den krámy naposledy uzavřeny budou. Obecenstvo žádá se, aby sobě potřeby z uzenářských krámů v neděli do 1 hodiny s poledne opatřiti ráčilo. – Národní listy, 5. 5. 1889

X Zavřít