4. 12. 1889: Mikulášský trh v Praze, sněhová kalamita a křivé udání

4. prosince 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Velké sněhové závěje

Cestující, kteří přibyli včera po železnicích do Prahy, vypravují o velikých závějích na venkově. Místy jsou závěje tak vysoké, že ani parní stroj nemohl je proraziti. Četní dělníci musili býti najati, aby závěje sněhové odklízeli, čímž vlaky značně se opozdily. Některé silnice jsou tak zaváté, že komunikace vůbec je přerušena. – Národní listy, 4. 12. 1889

Odklízení ulic

Odklízením sněhu v Praze zaměstnáno bylo včerejšího dne množství najatých dělníků, jichž počet nicméně nedostačil, poněvadž ani z hlavních ulic nebyl sníh odvežen. Z pobočních ulic nebyl sníh vůbec odklízen, přechody musilo si obecenstvo vyšlapati samo. – Národní listy, 4. 12. 1889

Opozděné vlaky

Za příčinou silných vánic a závějí sněhových opozdily se také včera večer veškeré osobní vlaky a rychlíky dráh v Praze ústících. Osobní vlaky dráhy císaře Františka Josefa opozdily se o 40 minut až o 3 hodiny 45 minut, na státní a na severozápadní dráze bylo opozdění menší a na západní dráze o 25–50 minut. Doprava na státní dráze mezi Brnem a Vídní musila býti včera zastavena. – Národní listy, 4. 12. 1889

[related-post id=“25327″]

Mikulášský trh

Mikulášský trh byl včera večer na staroměstském náměstí zahájen a potrvá jako obyčejně až do vánočních svátků. Na náměstí jsou postaveny řady krámů, v nichž jsou vyložení pestrobarevní Mikuláši různých velikostí, pozlacené metly, hračky, perníkové zboží, cukrovinky, jižní ovoce atd. Včerejší návštěva nebyla ovšem značná, prodavači měli jen skrovný odbyt. – Národní listy, 4. 12. 1889

Křivé udání

Včera dopoledne dostavil se na policejní ředitelství 45letý nádenník Fr. Kroupa z Košíř a udal, že v pondělí přišel do bytu tesaře Eichlera v cihelně na Laurově na Novém Smíchově, aby si vyzvedl svoji pracovní knížku a že byl očitým svědkem rvačky, již manželé Eichlerovi mezi sebou měli. Eichler popadl prý železný hrnek a udeřil jím dvakráte manželku do hlavy, která za bolestného křiku vrávorala do kuchyně, tam prý klesla k zemi a v okamžiku zemřela. Úřadně zjistilo se, že z tohoto udání pravdivá jest pouze okolnost, že paní Eichlerová zemřela stučněním srdce, nikoliv ale následkem nějakého týrání, nýbrž jak lékař zjistil, zemřela náhle a na těle jejím nebylo shledáno nejmenšího zranění. Manželé Eichlerovi žili vždy svorně a neměli žádné hádky mezi sebou. S utrhačem zavedeno trestní vyšetřování. – Národní listy, 4. 12. 1889

X Zavřít