Před 130 lety: Žena neunesla rozchod a chrstla muži kyselinu do obličeje

12. února 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Neopětovaná láska bolí a člověk se s ní těžko vyrovnává. Někdy dokonce tak moc, že zhrzení lidé jednají jako smyslu zbavení. Jistá žena z Prahy chrstla do obličeje svému „milému“ kyselinu sírovou do obličeje, aby už si nikdy žádnou jinou lásku nenašel. Přečtěte si, jak celý incident líčily pražské noviny přesně před 130 lety.

Msta uražené ženy

Jakub Weber, 30letý strojník z Vídně, bytem v domě č. 570 na Žižkově, zamiloval se do 28leté květinářky Josefiny Kamererové z Prahy, bydlící ve Vítkově ulici v Karlíně, jíž slíbil sňatek. Záhy se však lásky její nabažil a milostný poměr na dobro s ní přerušil. Marně namáhala se květinářka, aby si srdce jeho opětně dobyla. Když seznala, že všecko domlouvání i prosby její jsou marny, nadbíhala mu, plísnila a vyhrožovala, že mu kyselinou sírkovou vypálí oči, aby se nemohl na žádnou ženskou ani podívati. Hrozbu svou vykonala včera k 8. hodině večer. Číhala v Karlově ulici na Žižkově na Webra, který se svým soudruhem, dvacetiletým Moricem Kaisrem a dvěma vojíny vesele k domovu se ubíral. Z nenadání zaskočila mu Kamererová cestu a vykřiknuvši nadávku, již nelze opakovati, vychrstla mu z hrnéčku do obličeje kyselinou sírkovou, která rozlila se nejen po obličeji Webrovu, nýbrž zasáhla také obličej Kaisrův. Oba klesli za bolestného výkřiku k zemi. Také oba vojínové byli popáleni. Rozlícená žena vyňala pak z kapsy dávku jedu, již požila a k zemi klesla. Strážníci dopravili zraněné muže i květinářku, která na zemi se svíjela na policejní komisařství, kde přivolaný lékař poskytl jim pomoci a dal je dopraviti do všeob. nemocnice. Zranění Webrovo jest těžké. Obličej jeho jest do polovice spálený i nastala obava, že jedno oko jeho nebude možno zachrániti. Také poranění Kaisrovo jest dosti povážlivé. Kromě toho utrpěli všickni škodu na šatech, které jsou popáleny. Kamererové byl ihned poskytnut protijed, který výborně účinkoval, tak že za několik dnů bude propuštěna z nemocnice, odkud odebeře se do vyšetřovací vazby trestního soudu. – Národní listy, 12. 2. 1889

Vzácné stáří

V Přibišicích u Benešova zemřela vdova paní Eleonora Neumannová ve vzácném věku 104 roků. Byla až do poslední doby života svého čilá a zdravá. – Národní listy, 12. 2. 1889

Sněhy a vánice

Včera chumelilo se po celý takořka den vesele, jako o vánocích, a Praha zahálila se brzy v sněhový háv. Odevšad z kraje docházejí zprávy o značných sněhových vánicích, kteréž přerušily místy i železniční spojení, a navály zejména v krajích výše položených značné množství sněhu. Hospodáři jsou spokojeni, že napadl sníh, neboť v polích beze sněhu hrozila v nastávající době střídavých mrazů a oblev ozimu, bez toho již značně poškozenému, úplná zhouba. — Včera po celý den v Praze měla tramway mnoho práce s překonáváním této živelní překážky a se zachováním jízdního řádu. – Národní listy, 12. 2. 1889

X Zavřít