28. 5. 1890: Uvažuje se o zavedení povinného tělocviku na středních školách

28. května 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Tělocvik na středních školách

Po nějakou dobu již zabývá se ministerstvo vyučování otázkou zavedení tělocviku jakožto obligátního předmětu do středních škol, gymnasií a reálek. O předmětu tom uvažovala také již nejvyšší zdravotní rada a upozornila ministerstvo, že při vyučování tělocviku třeba jest šetřiti všech ustanovení hygienických, ježto tělocvik jinak nejen nebyl by prospěšným, ale spíše ještě škoditi by mohl. Jedním z předních požadavků hygieny v tomto případě jest vzdušná a rozsáhlá místnost. – Národní listy, 28. 5. 1890

Uctění památky dra. Ant. Šlechty.

Jak známo, četní ctitelé a přátelé zakladatele oblíbených lázní Sedmihorských, dra. Ant. Šlechty, pojali krátce po jeho úmrtí myšlénku, uctíti památku svědomitého lékaře a humanisty zřízením pomníku v utěšených lázních Sedmihorských. Umělecké toto dílo bude sloužiti zajisté k ozdobě lázním ; bude to poprsí na přiměřeném kamenném podstavci, zhotovené mistrem Myslbekem. Podstavec provedl dle nákresu prof. Stibrala sochař pan Ducháček. Pomník stát bude na prostoře lázeňské před kolonádou, kdež nalezá se nyní vodomet. Před nějakou dobou konala se v lázních Sedmihorských schůze interessentů, jež usnesla se na programu malé, důvěrnější, ale zajisté důstojné slavnosti, jež s odhalením pomníku bude spojena. Konati se bude 17. června t. r. – Národní listy, 28. 5. 1890

[related-post id=“29966″]

Vandal

Stromořadí podle erární silnice v Nuslích a Pankráci bývá velmi zhusta rukou zlomyslnou poškozováno. Ježto vysázené tam mladé stromky s pondělí na úterek opět byly pořezány, vypsána obecním úřadem v Nuslích-Pankráci odměna 6 zl., která každému hned bude vyplacena, kdo takového škůdce přistihne a k potrestání odevzdá. – Národní listy, 28. 5. 1890

Otrávila se

Anna Havlíkova, 22letá služka, zaměstnaná v lékárně nemocnice Alžbětinek ve Slupech, zemřela v neděli náhle. Jak se zjistilo, otrávila se kostíkem, jejž seškrábala z několika balíčků sirek. Příčina sebevraždy není známá. Mrtvola odvežena do pathologického ústavu. – Národní listy, 28. 5. 1890

X Zavřít