Hromadění mrtvol na břehu Dunaje přitahovalo zloděje jako magnet

20. července 2021 ∙ 11:30
Kristián Vích
Foto: Unsplash

V Bratislavě (dříve Prešpurku) se v roce 1896 začal rozmáhat velký nešvar. Místní zloději okrádali nebožtíky, které na břeh Dunaje vyplavila voda. Brali jim často i to úplně poslední, co měli. Přečtěte si dobový novinový článek, který vyšel v pražských Národních listech.

Olupování mrtvol na Dunaji

Z Prešpurka se oznamuje: Jest již nejvyšší čas, aby veřejnost opětně byla upozorněna na hanebný pych olupovačů mrtvol na pobřeží Dunaje mezi Prešpurkem a Gönyö. V oněch končinách následkem malé rychlosti proudu bývá každoročně vyvrženo na břeh množství mrtvol, většinou již k nepoznání a mezi nimi málokdy nalezá se nějaká, na níž by nebylo patrno, že byla na cestě oloupena.

Bývají to mrtvoly sebevrahů aneb oběti neštěstí z končin při horním Dunaji, hlavně z Vídně a z okolí. Jen málokdy jest možno, poznati osobu takového nebožtíka, jehož rodina doma snad po celá léta zůstává v nejistotě o osudu svého pohřešovaného člena. Většinou nalezají tyto mrtvoly bezejmenný hrob na některém obecním hřbitově. Mnohé zmizí beze stopy v naplaveném bahně. Často se tímto způsobem vyhladí navždy i poslední stopy těžkého zločinu.

Olupování mrtvol provádí se v oné končině ze řemesla, a bohužel, nelze se tomu ani divit. Vždyť se nikdo nestará o to, co se děje na písčinách a na naplavených ostrovech, jež navštíví leda rybáři. Chudým obcím pobřežním v těchto končinách způsobuje pohřbívání mrtvol značný náklad, není tudíž divu, že raději nechtějí o nich vědět.

Tak zůstávají mnohé mrtvoly po celé týdny nepohřbeny, až se nad nimi smilují havrani anebo nějaká milosrdná vina odplaví je zase o kus dále. Kdyby úřady na nalezení takovýchto mrtvol ustanovili malé prémie po 2 až 3 zl. (činilo by to do roka jedva několik set zlatých), nastala by zajisté záhy změna v těchto poměrech. Ale takto bývají mrtvoly skorem vesměs oloupeny o poslední kus šatstva, následkem čehož zpravidla veškerá možnost poznání mrtvoly jest vyloučena.

Tak na př. nalezena před několika dny mrtvola 13letého hocha patrně z lepší rodiny, oděná pouze černými punčochami a polobotkami. Kolem pasu mrtvoly přivázán byl provaz. Nedaleko obce Felva nalezena v tutéž dobu úplně svlečená mrtvola silného muže as 25- až 30-letého. Obě mrtvoly měly na sobě známky, že byly oloupeny. Kolik příšerných tajemství as jest již pohřbeno v oněch končinách? Věru zdálo by se takřka nemožno, že doposud si nikdo nepovšimnul těchto poměrů.

– Národní listy, 15. 7. 1896. Autor neuveden.

X Zavřít