Hromadění mrtvol na břehu Dunaje přitahovalo zloděje jako magnet

20. července 2021 ∙ 11:30
Kristián Vích
Foto: Unsplash

V Bratislavě (dříve Prešpurku) se v roce 1896 začal rozmáhat velký nešvar. Místní zloději okrádali nebožtíky, které na břeh Dunaje vyplavila voda. Brali jim často i to úplně poslední, co měli. Přečtěte si dobový novinový článek, který vyšel v pražských Národních listech.

Olupování mrtvol na Dunaji

Z Prešpurka se oznamuje: Jest již nejvyšší čas, aby veřejnost opětně byla upozorněna na hanebný pych olupovačů mrtvol na pobřeží Dunaje mezi Prešpurkem a Gönyö. V oněch končinách následkem malé rychlosti proudu bývá každoročně vyvrženo na břeh množství mrtvol, většinou již k nepoznání a mezi nimi málokdy nalezá se nějaká, na níž by nebylo patrno, že byla na cestě oloupena.

Bývají to mrtvoly sebevrahů aneb oběti neštěstí z končin při horním Dunaji, hlavně z Vídně a z okolí. Jen málokdy jest možno, poznati osobu takového nebožtíka, jehož rodina doma snad po celá léta zůstává v nejistotě o osudu svého pohřešovaného člena. Většinou nalezají tyto mrtvoly bezejmenný hrob na některém obecním hřbitově. Mnohé zmizí beze stopy v naplaveném bahně. Často se tímto způsobem vyhladí navždy i poslední stopy těžkého zločinu.

Olupování mrtvol provádí se v oné končině ze řemesla, a bohužel, nelze se tomu ani divit. Vždyť se nikdo nestará o to, co se děje na písčinách a na naplavených ostrovech, jež navštíví leda rybáři. Chudým obcím pobřežním v těchto končinách způsobuje pohřbívání mrtvol značný náklad, není tudíž divu, že raději nechtějí o nich vědět.

Tak zůstávají mnohé mrtvoly po celé týdny nepohřbeny, až se nad nimi smilují havrani anebo nějaká milosrdná vina odplaví je zase o kus dále. Kdyby úřady na nalezení takovýchto mrtvol ustanovili malé prémie po 2 až 3 zl. (činilo by to do roka jedva několik set zlatých), nastala by zajisté záhy změna v těchto poměrech. Ale takto bývají mrtvoly skorem vesměs oloupeny o poslední kus šatstva, následkem čehož zpravidla veškerá možnost poznání mrtvoly jest vyloučena.

Tak na př. nalezena před několika dny mrtvola 13letého hocha patrně z lepší rodiny, oděná pouze černými punčochami a polobotkami. Kolem pasu mrtvoly přivázán byl provaz. Nedaleko obce Felva nalezena v tutéž dobu úplně svlečená mrtvola silného muže as 25- až 30-letého. Obě mrtvoly měly na sobě známky, že byly oloupeny. Kolik příšerných tajemství as jest již pohřbeno v oněch končinách? Věru zdálo by se takřka nemožno, že doposud si nikdo nepovšimnul těchto poměrů.

– Národní listy, 15. 7. 1896. Autor neuveden.

Triedr

Tajný ženský spolek na špehování nevěrných manželů

Žárlivost je stejně stará jako samotná láska. Snad každá žena i muž má své vlastní taktiky, jak případnou nevěru včas odhalit. Kuriózně ale působí zpráva z dobového tisku o jistém spolku berlínských žen. Jejich cílem bylo posvítit si společnými silami na záletné muže. Přečtěte si článek, který vyšel v Národních listech v srpnu 1892. Spiknutí proti manželům Berlínská jedna lokální korespondence vypravuje příšernou historii o tajném spolku žen, jenž prý se utvořil již před dvěma lety ve hlavním […]

Den, kdy ryby pršely z nebe. Nevídaný úkaz všechny zaskočil

Čas od času se stane něco, nad čím běžnému smrtelníkovi zůstává rozum stát. Fenomén zvaný „déšť ryb“ patří mezi ně, i když má logické vysvětlení. Při silných bouřích mohou z nebe padat větrem nasáté ryby, žáby, myši nebo další drobní živočichové. Dobové noviny zmiňují událost, ke které došlo v létě 1892 v Bosně. Dešť ryb Meteorologická stanice v Bjelině v Bosně podává zprávu o následujícím přírodním úkazu. V noci na 23. července ke 4. hod. strhla se nad Bjelinou, směrem severozápadě-jihovýchodním, bouře, […]

Starý seladon u soudu za nemravné návrhy mladým dívkám

Láska je mocná čarodějka a citům člověk neporučí. Dokládá to i více než sto let starý příběh jednoho amerického muže, který se zamiloval do mladé dívky a dostal se kvůli tomu až před soud. O případu informovaly v Praze vydávané Národní listy v srpnu 1903. Starý seladon Bývalý americký kapitán, stařec již sedmdesátiletý, objevil se nedávno před policejním soudem v Novém Yorku, aby se zodpovídal z neobvyklé galantnosti, již projevoval slabšímu pohlaví. Žalobkyní byla jeho vlastní choť. Při líčení pročtena […]

Přísný režim studentek na Oxfordu. Feministky by dnes zuřily

Světoznámá univerzita v anglickém Oxfordu umožnila ženám studium teprve v 70. letech 19. století. Až do roku 1920 ale nebyly brány jako plnohodnotné členky. Směly sice navštěvovat přednášky, nemohly však počítat s tím, že by na konci získaly vysokoškolský diplom a titul. Jejich studentský život byl navíc oproti mužským protějškům omezen i v dalších ohledech. Podrobně o tom líčil český dobový tisk v roce 1898. Život studentek v Oxfordě Život, jaký vedou příslušnice oxfordské university vyznamenává se značnou přísností. Pravidla tohoto společného života, […]

Starou křivdu urovnalo neskutečně náhodné setkání

Cesty osudu jsou nevyzpytatelné. Občas se dokonce stane něco, nad čím zůstává rouzum stát. Přečtěte si příběh z dobových novin, který popisuje neuvěřitelně náhodné setkání. Citlivějším povahám možná ukápne slza. Podivné sehledání Z Londýna se oznamuje následující romantická historka. Dvě elegantně oděné dámy, z nichž starší měla naplněnou peněženku, šly onehdy mimo hostinec nižšího druhu na Holloway Roadu, když pojednou odtud vyběhl mladík zanedbaného zevnějšku, as 25letý, vytrhl dámě, než se mohla vzpamatovat, […]

X Zavřít