24. 5. 1889: Pokus o otravu a letní dobročinné divadlo na Vinohradech

24. května 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Chtěl se otrávit

Josef Kersch, dílovedoucí u zlatnické firmy na Příkopech, byl porotním soudem v Praze v příčině paternity pro falešnou přísahu odsouzen na 5 let do těžkého žaláře a ponechán po prohlášení rozsudku ve vazbě. Později byl po složení záruky 8000 zl. puštěn na svobodu a proti výměru trestu podáno odvolání. Nejvyšší soud snížil mu těžký žalář na 3 leta a Kersch měl včera trest nastoupiti. Zavřel se v bytu svého bratra a pustil kohoutky u plynu, aby se jeho vdycháním otrávil. Ucházení plynu bylo zpozorováno, dveře násilně vypáčeny a Kersch nalezen bez vědomí. Zavolaný lékař poskytl mu pomoci, Kersch nabyl vědomí a byl od vežen do vazby k trestnímu soudu. – Národní listy, 24. 5. 1889

Z Jindřichova Hradce

Při prudké vychřici vypukl dnes dopoledne ve dvoupatrové barvírně Pechtlově oheň. Nadporučík Kriner zastavil právě kolemjdoucí svou setninu a velel mužstvu okamžitě hasiti oheň, což se úsilnou a rychlou pomocí podařilo. Nebezpečí bylo městu i hradu veliké, zásluha vojska jest chvályhodná. – Národní listy, 24. 5. 1889

Letní divadlo na Král. Vinohradech

Dnešní představení, k němuž ředitel divadelní společnosti pan J. Pištěk zvolil oblíbenou Tylovu národní báchorku »Jiříkovo vidění« určeno jest ve prospěch obyvatelstva povodní postiženého v okresu přeštickém. Vzhledem k lidumilnému účelu, jemuž čistý výnos bude věnován, lze se nadíti, že obecenstvo letního divadla vinohradského dostaví se k dnešnímu představení počtem nejhojnějším. Začátek o 6. hod. odp. – Národní listy, 24. 5. 1889

X Zavřít