1. 7. 1890: Varování před tulákem, rozruch na náměstí a pokousaní lidé

1. července 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Výstraha před tulákem

Jan Tichý, 31tiletý nádenník ze Žlebů, dává se na útraty domovské své obce v nemocnicích ošetřovati a láká peněžní podpory ku škodě své domovské obce. Aby byla tomu trvale učiněna přítrž, upozorňují politické úřady správy nemocnic, aby bez předběžného lékařského ohledání Tichého do nemocnice nepřijímaly a jemu peněžité podpory neudílely, po případě aby odevzdaly jej úřadu bezpečnostnímu k dalšímu řízení. Jan Tichý jest prostřední postavy, má kulatý obličej, hnědé vlasy, modré oči a tupý nos. – Národní listy, 1. 7. 1890

Sběh lidu

Veliký sběh lidu udál se včera v poledne na Staroměstském náměstí. Mezi dělníkem z venkova Ant. Volšanským a jeho ženou Eliškou, která měla v náručí 11 měsíců staré dítko a za ruku vedla dítko pětileté, strhla se krutá hádka. Surový muž udeřil holí ženu vší silou do hlavy, že z rány vytryskla krev. Žena dala se do pláče a prosila je, aby ustal od týrání. Záhy sběhly se davy lidu, kteří surovci spílaly, načež rodina odvedena na policejní komisařství, kde byla, ponechána ve vazbě. Přivolaný lékař ohledal a obvázal ránu Volšanské. – Národní listy, 1. 7. 1890

[related-post id=“30870″]

Pokousáni

Do bytu vrátného v budově poštovního řiditelství p. Karla Tukáčka přiběhl včera chrt a kousl do obličeje a do ruky 9letou Karolinu Špitálskou, která dlela zde návštěvou. — V Nuslích byl kousnut nádenník Václav Vojáček od psa obchodníka s koni p. Langmayera z Michle do nohy. Zraněným poskytli lékaři ihned pomoci a psi byli dáni pohodným k pozorování. – Národní listy, 1. 7. 1890

X Zavřít