2. 5. 1889: Fidlovačka, nehoda s dobrým koncem a výstava v Rudolfinu

2. května 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Fidlovačka

Včerejší Fidlovačka ačkoli v neobvyklý den prvního máje osvědčila opětně svou starodávnou přitažlivost. Nebyla sice obrovskými davy obecenstva navštívena, jak bývá ve středu po velikonočních svátcích, nicméně byla návštěva přece jen veliká. Odpoledne putovali na nuselskou louku všemi cestami a stezkami tisícové, nedbajíce černých mraků, jimiž obloha po 3. hodině odpolední za teplé povětrnosti směrem od severovýchodu se zahalovala. Vagony tramwaye byly stále obecenstvem přeplněny. Na nuselské louce rozproudil se záhy čilý život. Po 4. hodině odpolední dostavilo se zejména obyvatelstvo vůkolních obcí venkovských. O zábavu všeho druhu bylo i včera nejrozmanitějším spůsobem postaráno. Hostince nuselské byly tancechtivými přeplněny. Terpsichoře holdováno až pozdě do noci. Četní prodavači pamlsků a jižního ovoce byli s včerejším výtěžkem spokojeni. Pro občerstvení žíznivých účastníků zřízeno i na louce několik hospod a vináren. Pěkná povětrnost potrvala až do večera, kdy teprvé obecenstvo opouštělo nuselskou louku. Pověstné nuselské schody byly chvílemi tak obecenstvem posety, že sotva možno bylo ku předu se prodrati. Celkem lze včerejší mimořádnou »Fidlovačku« uznati za zdařilou. – Národní listy, 2. 5. 1889

Vyskočili mezi jízdou s vagonu

V pondělí odpoledne udál se mezi jízdou osobního vlaku na dráze Františka Josefa mezi Hlubokou a Budějovicemi velice rozčilující výjev. Z nenadání otevřela se dvířka vagonu III. tř. a 5letá dceruška zedníka Jos. Váchy z Budějovic spadla na kraj železniční hráze. Na smrt uděšená matka nerozmíšlela se dlouho a skočila za dítkem. Spolucestující dali znamení k zastavení vlaku. Cestující běželi k osudnému místu, kde nalezli matku i dítko zcela zdravé a beze všeho úrazu, tak že mohly dále jeti do Budějovic. Na nádraží byla matka zatčena, ale po krátkém výslechu opět na svobodu propuštěna. – Národní listy, 2. 5. 1889

Umělecká výstava v Rudolfíně

Že letošní umělecká výstava uspokojila naděje pražského obecenstva, toho důkazem jest velmi četná návštěva, jež předčí onu z roku minulého. Též prodej uměleckých děl jest uspokojivý. V pražské malířské akademii provedený obraz čís. sez. 239. »Spor na dvoře«, Vojtěcha Bartoňka, byl ministerstvem vyučování zakoupen ze státních peněz. Umělci pak co další vyznamenání přiřknuta byla cestovní nadace, první to na zdejší akademii. – Národní listy, 2. 5. 1889

X Zavřít