13. 8. 1890: Stavba paláce hypoteční banky a úprava mostu císaře Františka

13. srpna 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Stavba paláce

Stavba paláce české hypoteční banky pro království české na Senovážném náměstí v Praze blíží se svému ukončení. Ačkoliv s kopáním základů započato bylo teprve v druhé polovici měsíce května minulého roku, a vyzdění jich pro značnou hloubku mnoho času vyžadovalo, jsou dnešního dne veškeré vnitřní i zevnější zednické a řemeslnicko-stavební práce úplně již ukončeny a zbývá jen provedení dekorativních a ostatních ku vnitřnímu zařízení ještě potřebných prací řemeslnických. Sluší uznati, že nad míru obtížné a složité práce v rozsáhlých základech a při osazování mohutných železných konstrukcí a objemných kamenických výrobků obezřetně a bez všeliké nehody provedeny byly. Velkolepou stavbu tuto právem nazvati sluší monumentální a bude palác hypoteční banky sloužiti k nemalé okrase našeho královského hlavního města Prahy. Důkladné plány zhotovil architekt p. Achill Wolf, jemuž i dohled na stavbu svěřen byl. Veškeré zednické a osazovací práce provedl stavitel p. Alois Elhenický ; tesařské a kamenické práce pak p. Ant. Kubeš a p. Jos. Víšek. Bohaté sochařské a umělecké práce pocházejí naskrze od domácích našich umělců, a sice: od sochařů Poppa Schnircha, pak od professorů Menzla a Kloučka. – Národní listy, 13. 8. 1890

K přestavění řetězového mostu císaře Františka

K posouzení došlých plánů, jak pro rekonstrukci kamennou, tak pro rekonstrukci železnou, ustanovila městská rada zvláštní dvě poroty z odborných znalců, kteří veškeré zaslané projekty prozkoumali, avšak, jak se dovídáme, první cenu žádnému projektu nepřisoudili. Ve včerejší schůzi technické komise měla se v záležitosti této podati zpráva, usnešeno však, aby dobré zdání poroty o obojích projektech bylo dříve litografováno a všem členům sboru obecních starších odevzdáno, by mohli je náležitě prostudovati a úsudek o něm si učiniti. Další kroky ponechány technické komisi a městské radě, načež budou veškeré zaslané projekty v průmyslovém museum p. V. Náprstka k veřejnému nahlédnutí delší dobu vystaveny. – Národní listy, 13. 8. 1890

[related-post id=“32499″]

Přejeté dítko

Obchodní sluha Jos. Geigl, zaměstnaný ve sklářském závodě p. Inwalda, jel včera v 9 hodin dopoledne s ručním vozíkem po Staroměstském náměstí a přejel kolem 2letého chlapce krejčího p. Oswalda, bytem č. 172—V. Chlapec byl předveden okresnímu lékaři, jenž zjistil ránu na pravé noze, načež chlapec byl přivolané matce k domácímu ošetřování odevzdán. – Národní listy, 13. 8. 1890

X Zavřít