13. 8. 1890: Stavba paláce hypoteční banky a úprava mostu císaře Františka

13. srpna 2020 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Stavba paláce

Stavba paláce české hypoteční banky pro království české na Senovážném náměstí v Praze blíží se svému ukončení. Ačkoliv s kopáním základů započato bylo teprve v druhé polovici měsíce května minulého roku, a vyzdění jich pro značnou hloubku mnoho času vyžadovalo, jsou dnešního dne veškeré vnitřní i zevnější zednické a řemeslnicko-stavební práce úplně již ukončeny a zbývá jen provedení dekorativních a ostatních ku vnitřnímu zařízení ještě potřebných prací řemeslnických. Sluší uznati, že nad míru obtížné a složité práce v rozsáhlých základech a při osazování mohutných železných konstrukcí a objemných kamenických výrobků obezřetně a bez všeliké nehody provedeny byly. Velkolepou stavbu tuto právem nazvati sluší monumentální a bude palác hypoteční banky sloužiti k nemalé okrase našeho královského hlavního města Prahy. Důkladné plány zhotovil architekt p. Achill Wolf, jemuž i dohled na stavbu svěřen byl. Veškeré zednické a osazovací práce provedl stavitel p. Alois Elhenický ; tesařské a kamenické práce pak p. Ant. Kubeš a p. Jos. Víšek. Bohaté sochařské a umělecké práce pocházejí naskrze od domácích našich umělců, a sice: od sochařů Poppa Schnircha, pak od professorů Menzla a Kloučka. – Národní listy, 13. 8. 1890

K přestavění řetězového mostu císaře Františka

K posouzení došlých plánů, jak pro rekonstrukci kamennou, tak pro rekonstrukci železnou, ustanovila městská rada zvláštní dvě poroty z odborných znalců, kteří veškeré zaslané projekty prozkoumali, avšak, jak se dovídáme, první cenu žádnému projektu nepřisoudili. Ve včerejší schůzi technické komise měla se v záležitosti této podati zpráva, usnešeno však, aby dobré zdání poroty o obojích projektech bylo dříve litografováno a všem členům sboru obecních starších odevzdáno, by mohli je náležitě prostudovati a úsudek o něm si učiniti. Další kroky ponechány technické komisi a městské radě, načež budou veškeré zaslané projekty v průmyslovém museum p. V. Náprstka k veřejnému nahlédnutí delší dobu vystaveny. – Národní listy, 13. 8. 1890

Přejeté dítko

Obchodní sluha Jos. Geigl, zaměstnaný ve sklářském závodě p. Inwalda, jel včera v 9 hodin dopoledne s ručním vozíkem po Staroměstském náměstí a přejel kolem 2letého chlapce krejčího p. Oswalda, bytem č. 172—V. Chlapec byl předveden okresnímu lékaři, jenž zjistil ránu na pravé noze, načež chlapec byl přivolané matce k domácímu ošetřování odevzdán. – Národní listy, 13. 8. 1890

Lanovka na Letnou začala jezdit před 130 lety. Příliš dlouho ale nevydržela

Je sobota 31. května 1891 dopoledne a pod letenským vrchem se koná významná událost. Do provozu je slavnostně uvedena historicky první lanová dráha v Praze. Zatímco její mladší sestra na Petříně vydržela až do současnosti, letenskou lanovku dnes připomíná už jen zrekonstruovaná vyhlídka. Pražané postavili lanovou dráhu na Letnou u příležitosti Jubilejní zemské výstavy. Vedla od řetězového mostu císaře Františka Josefa (dnešní dolní vyústění Letenského tunelu) k restauraci v Letenských […]

Rok 1891: Hejno kobylek usmrtilo francouzského badatele

Hrozivá smrt postihla jednoho francouzského přírodovědce v roce 1891 v Alžírsku. Obrovské hejno kobylek ho ve spánku obklopilo a následně usmrtilo. Přečtěte si, jak o tragédii informovaly tehdejší české noviny. Usmrcen kobylkami Přinesli jsme těchto dnů telegrafickou zprávu, že francouzský přírodozpytec Kunkel d’Herculaire byl v Alžíru, kam byl vyslán, aby studoval spousty spůsobené kobylkami, kobylkami usmrcen. Avšak poněvadž nebylo bližších podrobností, zdála se zpráva ta velice dobrodružnou a pravdě nepodobnou. […]

Most přes kanál La Manche. Nerealizovaný plán z 19. století

V roce 2018 přišel Boris Johnson, tehdy ještě jako britský ministr zahraničí, s myšlenkou na stavbu mostu přes kanál La Manche. Spojení Francie a Velké Británie železničním tunelem podle něj nestačí. Podobné plány se přitom objevovaly již na konci předminulého století. Přečtěte si, jak o něm psaly dobové Národní listy v dubnu 1891. Nový most O mostu přes průplav La Manche oznamují se následující podrobnosti: Následkem nového měření v průplavu […]

Britští muži dávali najevo své bohatství podivnou úpravou nehtů

Pokud si říkáte, že žijeme ve zvráceném světě sociálních sítí, kde řada lidí nemá žádnou soudnost, možná vás překvapí článek z roku 1901. Národní listy přinesly zprávu o zvláštní módě, která se rozšířila mezi bohatými britskými muži. Nejnovější móda anglických gigrlat Nejnovější nesmysl, jenž se ujal mezi šviháky v anglické společnosti, jest, dáti si střihati nehty na rukou ve tvaru obráceného velkého V. Jeden z pěstitelů tohoto módního bláznovství, jenž […]

Jak nenápadně zjistit skutečný věk ženy? Zkuste rady našich předků

Tázat se dámy na její skutečný věk je i v dnešní době považováno za poněkud nezdvořilé. A nejinak tomu bylo už v dobách našich předků. Národní listy otiskly v dubnu roku 1901 článek, který zvědavým mužům nabízí řešení. Zároveň ale jeho autor dodává, že ne vždy to bude fungovat. Choulostivá otázka Italský humoristický list »It Mondo che ride« předložil svým čtenářům následující otázku o cenu: Kterak možno od dámy zvěděti […]

X Zavřít