29. 1. 1889: V Modřanech řádí děsivé strašidlo. Pátrání je zatím bezvýsledné

29. ledna 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Strašidlo v Modřanech

Od několika dnů řádí prý v hostinci »u krále brabantského« v Modřanech strašidlo, jež budí pravé zděšeni mezi tamějším obyvatelstvem, tak že v noci nechce se nikdo z bojácných lidí ani na ulici odvážiti. Strašidlo provádí své zlomyslné kousky již v 10 hodin večer, ztropí pekelný rámus, jakoby běhalo po střeše a pokřikuje slova nesrozumitelná. Všecko pátrání po původci smělého rušení nočního klidu nemělo posud žádoucího výsledku. »Strašidlu« věnuje již četnictvo svou bedlivou pozornost i lze nadíti se, že bude záhy polapeno a příslušnému úřadu k dalšímu řízení odevzdáno. – Národní listy, 29. 1. 1889

Stížnost z obecenstva

Došly nás četné stížnosti na staré chodníky v nejživějších ulicích města, jež jsou zřízeny z vápencových desk. Chodníky tyto jsou neobyčejně hladké a napadne-li sníh neb nastane-li náledí, velice nebezpečné. Posýpání pískem v případě tomto ničeho nezpomůže. Noha nemá žádné opory a osoba ubírající se po takovéto dlažbě jest i při největší opatrnosti stále v nebezpečí, že sklouzne a pádem se těžce zraní. Letošní zima jest výminečná, sníh padal snad jen třikráte a náledí bylo jenom jednou. Každého roku dala obec pražská svým nákladem hladké desky ve starých chodnících od kamenníků tak spracovati, aby staly se drsnějšími. V letošní zimě bylo toto opatření, v zájmu veřejné bezpečnosti nutné, zcela opomenuto, a ani v jediné ulici v celé Praze, kde jsou chodníky zřízeny ze zvětralých mramorových desk, nebyly kameny tyto učiněny drsnějšími. V zájmu veřejné bezpečnosti zajisté velice jest žádoucí, aby městská rada, jak byla každého roku činila, také letos dala hladké desky chodníkové upraviti, zejmena chodníky v Uršulínské, Mikulášské a v jiných ulicích, zejmena kudy se ubírá množství dítek školních. Poněvadž žádost tato jest zcela oprávněna, lze očekávati, že jí bude vyhověno. – Národní listy, 29. 1. 1889

[related-post id=“16257″]

Úmrtí

Poslední dny neuprosně řádila smrt v rodinách magistrátních úředníků. Zemřelyť v týdnu od 2. do 26. ledna t. r. oficiálu berního úřadu p. J. Leštinovi 8letá dceruška, oficiálu účtárny městské p. A. Mildnerovi 6letá dceruška, oficiálu hospodářského úřadu R Lad. Špírkovi 2letá dceruška a konečně presidialnímu sekretáři p. K. Švábovi taktéž 5letá dceruška. – Národní listy, 29. 1. 1889

X Zavřít