12. 11. 1889: Odvod branců, úřední zákaz a epidemie spalniček

12. listopadu 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Odvod na Král. Vinohradech

Veškeří branci r. 1867, 1868, 1869 rození a na Král. Vinohradech bydlící pod následky trestu se vybízejí, by nejdéle do konce listopadu t. r. u městského úřadu tamního (II. posch. č. 3.) k odvodu na r. 1890 se přihlásili, jakož i ti, kdož do jiných obcí přísluší, v okresu vinohradském však stavěti se chtějí, žádosti své 50 kr. kolkem opatřené podali. Zanedbání povinnosti ku přihlášení se nedá se neznalostí vyhlášky u věci té podané neb branného zákona omluviti. – Národní listy, 12. 11. 1889

Špičky na doutníky nádavkem

Číšníci a sklepnice kupovali doutníky pro své hosty v trafikách a poněvadž náleželi k nejlepším a stálým odběratelům, dostávali nejen vybrané doutníky, nýbrž také nádavek a sice dle počtu koupených doutníků několik cigaret — sultánek. Včera odpoledne dostavili se do trafik finanční strážníci a zakázali majitelům trafik, že nesmějí číšníkům a sklepnicím poskytovati žádných nádavků, zvláště cigaret a že je dovoleno dávati nádavkem pouze papírové špičky na doutníky. Každá majitelka trafiky musila zavázati se vlastnoručním podpisem, že nařízení bude přísně zachovávati. – Národní listy, 12. 11. 1889

[related-post id=“24652″]

Nakažlivé nemoce pražské mládeže

V poslední době řádí v některých částech Prahy dosti povážlivě nakažlivé nemoce, zejména spalničky a spála, jimž již několik dítek podlehlo. Aby dítky navštěvující opatrovny neb školy mateřské nemohly býti touto nákazou stíženy a rozšířiti ji, musilo se na základě usnešení zemské školní rady přikročiti k uzavření místností na neurčitou dobu, až nakažlivé nemoce pozbudou svého záhubného vlivu na útlý organismus dítek. V Praze musila se uzavříti 11. třída německé obecné školy u Piaristů v Panské ulici, když se lékařsky zjistilo, že tam onemocnělo 20 dítek a některé zemřely. Dále uzavřena opatrovna v Holešovicích v budově magistrátní expositury. Místnosti opatrovny jsou nedostatečné a přeplněny. Tam onemocnělo spálou 18 a zemřelo 5 dítek a konečně byla uzavřena opatrovna v Josefově v domě č. 208–V., kde též několik dítek povážlivě na spalničku onemocnělo. – Národní listy, 12. 11. 1889

X Zavřít